Prijavi svoj film

Uvjeti sudjelovanja

1. 21. Filmska revija mladeži i 9. Four River Film festival organiziraju Hrvatski filmski savez i Kinoklub Karlovac.

2. Revija će biti održana u Karlovcu, od 6. do 10. rujna 2016. Na Reviji mogu sudjelovati filmski klubovi, skupine autora, učenici, studenti i pojedinci.

3. Svaki klub, skupina, učenik, student ili pojedinac može na Reviju prijaviti neograničen broj ostvarenja u okviru sljedećih kategorija: igrani film, dokumentarni film, animirani film, film slobodnog stila i antikorupcijski film.

4. Mogu se prijaviti ostvarenja koja nisu bila prijavljena na ostalim državnim revijama (revijama djece i odraslih u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza, kao npr. 53. Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece ili 47. Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva).

5. Prijava radova odvija se on line putem na službenim stranicama Hrvatskog filmskog saveza. Zaključni rok prijavu filma je 1. lipnja 2016.

6. Selekcijska komisija u sastavu Ana Đordić, Ivan Kelava i Boško Picula nakon pregleda prispjelih radova donosi odluku o radovima koji će biti prikazani na Reviji.

7. Hrvatski filmski savez u svrhu popularizacije filmskog stvaralaštva pridržava ova prava:
- pravo pohrane radova u filmskom arhivu Hrvatskoga filmskog saveza radi čuvanja i zaštite;
- pravo prebacivanja radova na odgovarajuće video i elektroničke medije radi prikazivanja na filmskim projekcijama.

*Za sve dodatne informacije obratite se na:
Lea Štranjgar
fourriverfilmfestival@gmail.com
+385 91 881 1900

Reviju podupiru

Priređivači

Hrvatski filmski savez
Kinoklub Karlovac

Pokrovitelji

Hrvatski audiovizualni centar
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Grad Karlovac
Županija Karlovačka
Turistička zajednica grada Karlovca

Tehnička podrška

Gimnazija Karlovac
Zajednica tehničke kulture Karlovac

U vrtlogu Svečanom dodjelom nagrada, u Karlovcu je završila 21. Filmska revija mladeži i 9. Four River Film Festival Pitching Lola Bogat radionički program novog izdanja Revije i Festivala