Novosti
Prva regionalna konferencija o pravima djece u okviru medijske pismenosti i 54. revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece

Djelomično sunčano

Među dvanaest zaključaka Prve regionalne konferencije o pravima djece u okviru medijske pismenosti, koja je od 3. do 6. listopada održana u Makarskoj u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza i pod pokroviteljstvom Hrvatskog audiovizualnog centra, su i neujednačenost u pristupu medijskom obrazovanju, krutost postojećeg odgojno-obrazovnog sustava, nedostatna edukacija nastavnika i neodgovarajuća tehnološka opremljenost škola, nedovoljna prisutnost roditelja u medijskom odgoju djece, nužnost razvoja kritičkog razmišljanja, potreba jačanja medijske kulture kroz interaktivan, istraživački i praktičan rad, neophodan prijelaz s entuzijastičkog na strukturirani pristup nastavnika i voditelja školskih filmskih skupina davanjem bodova AZOO-a za dodatno usavršavanje na stručnim skupovima, uključujući one koje je verificirao MZOS, a nije ih organizirala AZOO, potpora programima organizacija i udruga koje pridonose rješavanju problema, uključujući financijsku potporu, bolja umreženost organizacija i udruga, odnosno bolja informiranost struke i javnosti o njihovu radu, kao i bolja dostupnost dječjeg medijskog stvaralaštva javnosti. Naglašeno je i da sudionici Konferencije podržavaju predložene strateške planove HAVC-a na području povezivanja audiovizualnog i odgojno-obrazovnog sektora ali i da na ovakvim skupovima svakako treba osigurati sudjelovanje što većeg broja ravnatelja škola i  voditelj(ic)a školskih filmskih skupina čije je iskustvo dragocjeno i nezaobilazno. Portal medijskapismenost.hr idealan je za povezivanje i predstavljanje programa. Navedene su teze usklađene sa Strategijom znanosti, obrazovanja i tehnologije iz 2014. te s Konvencijom o pravima djeteta.

Sudionici Konferencije bili su Ivana Alpeza i Edita Bilaver, udruga Djeca susreću umjetnost, Boris Bakal, udruga Bacači sjenki, Mihaela Banek Zorica, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Anita Bastašić, udruga Restart, Lana Ciboci, Djeca medija, Bogdanka Conjar, Kinoklub Karlovac, Jacqueline Cosgrove, Bardic Studios, Australija, Katarina Crnčić, Kinokino, Ana Dokler, portal medijskapismenost.hr, Kristina Dorić, Marija Ratković Vidaković i Vera Robić-Škarica, Hrvatski filmski savez, Ana Đordić, XIII. gimnazija Zagreb, Maja Flego, Ured pravobraniteljice za djecu, Ana Hušman, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Dubravka Kalinić Lebinec, Filmsko-kreativni studio VANIMA, Mario Kanižaj, OŠ Strahoninec, Ida Loher, udruga Opa, Boško Picula, emisija Kokice, HRT, Duško Popović, novinar, Natascia de Rossa, Giffoni Experience, Italija, Marina Srhoj, OŠ o. Petra Perice, Makarska, Josip Vujičić, udruga Dokuma i Uroš Živanović, Hrvatski audiovizualni centar.

Makarska, 54. revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece koja je održana od 5. do 8. listopada, ocijenjena je uravnoteženom, bez velikih odstupanja ni prema gore ni prema dolje. Misli se tu, naravno, na kvalitetu prikazanih filmova, odabir tema, dječju kreativnost i uspješnost realizacije. Organizatori su se potrudili da u gradu bez kina sve štima kako valja, pa čak ni inače tužna i depresivna atmosfera mora pod jesenjem kišom nije pokvarila raspoloženje ni sudionicima ni organizacijskom timu. Dapače, potaknula je želju da Makarska uskoro, po treći put, postane domaćinom Revije.

Razumljivo, ako u međuvremenu postane grad s kinom!

Duško Popović
popovicdusko@yahoo.com

10.10.2016.

Reviju podupiru

Priređivači

Hrvatski filmski savez
Udruga Dokuma, Makarska

Pokrovitelji

Hrvatski audiovizualni centar
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Grad Makarska
Turistička zajednica grada Makarske
Hoteli Makarska d.d.

Partneri u organizaciji

Savjetovalište "Lanterna", Makarska
Udruga osoba s invaliditetom, "Sunce", Makarska