Zapis

Facebook HFS
54
2006
54/2006
Propozicije, natječaji, prijavnice
38. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva

Samobor, 24-26. studenoga 2006.

Revija hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva godišnja je priredba na kojoj se prikazuju najnovija filmska i videoostvarenja autora iz Republike Hrvatske i autora, hrvatskih državljana koji djeluju u inozemstvu.

Filmska i videoostvarenja bit će prikazana u dvije kategorije:

  • kategorija mladih autora (autori srednjoškolske dobi ili srednjoškolskog statusa)
  • kategorija odraslih

Organizatori
Hrvatski filmski savez, Zagreb
FAG Enthusia Planck, Samobor

Pokrovitelji
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Poglavarstvo grada Samobora
Zagrebačka županija

Uvjeti sudjelovanja

1. Trideset osmu reviju hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva priređuju Hrvatski filmski savez, Zagreb i FAG Enthusia Planck, Samobor. Revija će se održati od 24. do 26. studenoga 2006. godine u Samoboru.

2. Na Reviji će biti prikazana filmska i videoostvarenja autora iz filmskih družina srednjih škola, klubova i udruga, kao i samostalnih autora iz Republike Hrvatske i autora hrvatskih državljana koji djeluju u inozemstvu.

3. Pravo sudjelovanja imaju neprofesijska filmska i videoostvarenja koja do sada nisu bila prijavljena na Reviju, autora srednjoškolske dobi, studenata i ostalih. Svaki autor ili udruga mogu prijaviti neograničen broj filmova i videoostvarenja.

4. Preporučamo da klubovi i autori, prije slanja ostvarenja za Reviju, naprave internu selekciju.

     Videoradovi mogu biti poslani na formatima: VHS, SVHS, Hi8, DIG 8, Mini DV, DVCAM i BETACAM (u SP-standardu i PAL-sustavu) i DVD-R (PAL-sustav).

     Videoradove poslane na CD-u ne primamo!
Videoradovi se mogu slati na dva načina:

A. svaki rad na posebnoj vrpci ili DVD-u

  • prije početka rada treba snimiti najmanje 10 sekundi zacrnjenja, a bilo bi iznimno korisno ako bi se prije zacrnjenja snimilo barem nekoliko sekundi bara boje i tona

B. više radova na jednoj ili više vrpci ili DVD-u

  • prije početka svakoga rada treba snimiti najmanje 10 sekundi zacrnjenja
  • uz kasetu ili DVD mora biti priložen popis s redoslijedom naslova
  • po mogućnosti ostvariti kontinuirano snimanje — neprekinutim TC-om, tj. da se svaki novi rad nastavlja na crnini prethodnog — brojke ’teku’ bez prekida

5. Radovi na filmskoj vrpci mogu biti poslani na S8 mm i 16 mm, a zvuk zapisan svjetlotonski, magnetotonski ili na audiokaseti. Svaki film mora biti u odvojenoj kutiji, a početak označen bijelim blankom dugim najmanje 1,5 metar. Ako je zvuk odvojen od filmske vrpce, početak mora biti označen, a na jednoj audiokaseti može biti zvučni zapis samo jednoga filma.

6. Ako filmovi i videoradovi ne budu udovoljavali zahtjevima iz točaka 4. i 5. ili Komisija za tehnički pregled ustanovi njihovu neispravnost, smatrat će se tehnički neispravnim i neće biti prikazani.

7. Svaki autor treba čitko ispuniti prijavnicu sa svim traženim podacima, priložiti je uz rad i pravovremeno poslati organizatoru.

8. Filmska i videoostvarenja bit će vraćena autoru, odnosno organizaciji, prema adresi naznačenoj na prijavnici, najkasnije 15 dana nakon završetka Revije o trošku organizatora. Organizator zadržava pravo da se radi promicanja filmskog i videostvaralaštva koristi prijavljenim ostvarenjima za prikazivanje u javnim medijima i drugim oblicima javnog prikazivanja, te presnimi ostvarenja za arhiv Hrvatskoga filmskog saveza. Organizator će pažljivo rukovati filmovima i videoostvarenjima, ali ne snosi odgovornost za eventualnu štetu učinjenu pri slanju poštom.

9. Ocjenjivački sud, koji imenuje Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza na prijedlog organizatora, radit će javno prema načelima UNICA-e.

10. Nakon izbora radova za prikazivanje radovi će biti razvrstani u prikazivačke programe prema vrstama.

11. Zaključni rok za slanje prijavnica i radova je 16. listopada 2006. (prema žigu pošte).
Radovi poslani nakon toga roka neće biti uvršteni u program Revije.

12. Prijavnice i radove treba slati na adresu:

HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
(za 38. reviju)
Tuškanac 1
10000 ZAGREB

Prijavnica za 38. reviju hrvatskog filmskog i videostvaralaštva

SADRŽAJ

ZAPIS