Zapis

Facebook HFS

IMPRESSUM

ZAPIS

ZAPIS, bilten Hrvatskog filmskog saveza.

Nakladnik:
Hrvatski filmski savez, Zagreb, Tuškanac 1.

Za nakladnika:
Vera Robić-Škarica, predsjednica HFS.

Urednici:
Janko Heidl (glavni urednik), Diana Nenadić (odgovorna urednica)

Lektorica:
Ivana Jović

Adresa uredništva:
10000 Zagreb, Tuškanac 1, tel/fax: 48 48 764

E-mail:
diana@hfs.hr
vera@hfs.hr
heidljanko@gmail.com

WEB-site:
www.hfs.hr

Zapis izlazi uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
Republike Hrvatske s pozicije sredstava za tehničku kulturu i
Hrvatskog audiovizualnog centra.

Nepotpisane fotografije dio su arhivske zbirke HFS-a