Zapis

Facebook HFS
54
2006
54/2006
Medijska kultura u školi
Videoradionicom protiv devijacija

Profesionalni identitet nemoguće je odvojiti od osobnog identiteta s kojim je u slojevitoj povezanosti. Unoseći u rad cijelu ličnost, može se ostvariti adekvatan rezultat u nastojanju da se djetetu pomogne u prevladavanju i prerastanju kriznih situacija te uklanjanju poremećaja u ponašanju. Sve to iziskuje i stalno osobno dodatno educiranje, kao i mukotrpno učenje na ’vlastitoj koži’, jer socijalizacija i resocijalizacija djeteta bitno se zasniva na procesu identifikacije. Kao defektologinja i socijalna pedagoginja uključena sam u tijek socijalizacije od rane dječje dobi. Tijekom razvoja u djeteta su moguće poteškoće koje se bez pomoći stručne osobe ne mogu prevladati. U radu primjenjujem specifične odgojne i rehabilitacijske postupke, kojima se sustavno djeluje na poboljšanje funkcioniranja djeteta.

Praksa je pokazala da ukoliko se pravovremeno i rano ne detektira problem i ako se ne pruža stručna pomoć djetetu i obitelji, takvo dijete rano napušta školu, ponaša se dezorganizirano, čini kaznena djela i društveno neprihvatljivim ponašanjem teži samopotvrđivanju.

Moja je zadaća, kao socijalne pedagoginje u školi, da u svakodnevnim kontaktima s mladima, praćenjem fenomenologije i etiologije poremećaja u ponašanju, te poznavanjem subkulture mladih, omogućim koncipiranje preventivnih aktivnosti koje pridonose ostvarivanju preventivne uloge škole u prevenciji zlouporabe droge, prevenciji nasilja i prevenciji svih drugih oblika poremećaja u ponašanju. To je širok aspekt primarne prevencije svih oblika poremećaja u ponašanju učenika, koji se provodi individualnim i skupnim radom s učenicima, roditeljima i učiteljima, sa svrhom stvaranja uvjeta za učenje društveno prihvatljivih i djelotvornih ponašanja održavanjem kvalitetnih, humanih međuljudskih odnosa: dijete — roditelj, učenik — učitelj, učenik — učenik. Takvoj preventivnoj aktivnosti pripada i videoradionica.

Videoradionica je započela radom 2003. sa svrhom organizirana praćenja slobodnoga vremena učenika i prevencije neprihvatljiva ponašanja. Svi su učenici dobrodošli, a posebno se radi na uključivanju djece u riziku.

Učenici u raznim filmskim tehnikama (dokumentarni film, reportaža, animirani film, igrani film) prate aktualne teme iz života. Snimljenim materijalom koristi se za poboljšanje dinamike i kreativno stvaralačke nastave, i taj edukativni materijal ima svrhu prezentiranja društveno prihvatljiva ponašanja. Učenjem socijalnih i komunikacijskih vještina, stvaranjem vrijednosnoga sustava i stavova, razvojem samopouzdanja, poboljšanjem komunikacije s okolinom stvara se pozitivno okružje, gdje djeca vježbaju vještine koje su im potrebne da se razviju u zdrave i sretne osobe.

Katica Šarić radi kao defektologinja i socijalna pedagoginja u Osnovnoj školi Rudeš, Zagreb

SADRŽAJ

ZAPIS