Zapis

Facebook HFS
54
2006
54/2006
Nove knjige
Pionirski filmski pojmovnik
Enes Midžić, Govor oko kamere: rječnik filmskog žargona, kolokvijalnih istručnih izraza stranoga podrijetla, Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2006.

U sklopu 15. dana hrvatskoga filma promovirana je i nova knjiga Enesa Midžića Govor oko kamere, rječnik filmskog žargona, kolokvijalnih i stručnih izraza stranoga podrijetla, u nakladi Hrvatskoga filmskog saveza. Promocija je održana 26. travnja 2006. u kafiću Teatra &TD, a o knjizi su, uz autora, govorili Krešimir Mikić i Hrvoje Turković. Enes Midžić je filmski snimatelj i redovni profesor na odsjeku filmskog i televizijskog snimanja zagrebačke Akademije dramske umjetnosti, a nova je knjiga nastavak njegovih sustavnih terminoloških i analitičkih obrada rada s kamerom i drugih sastavnica snimateljskoga posla. U oko tisuću natuknica autor je leksikografski obradio nazive i pojmove iz žargona filmskih i televizijskih snimatelja, a obuhvaćen je velik broj pojmova vezanih uz naprave scenske tehnike, čije je trgovačko ime postalo sinonimom za tu vrstu tehnike. Uključeni su i teško prevodivi tehnološki postupci, postupci s patentiranim nazivima, trgovačka imena itd. Uz tekstualni dio knjiga obiluje i ilustracijama, jer je u njoj više od 250 fotografija, dijagrama, crteža i tablica.

S obzirom da je područje filmske terminologije među najmanje obrađenim strukovnim i znanstvenim područjima, nova je knjiga Enesa Midžića, kao terminološki rječnik, vrijedan prinos boljem razumijevanju operativnoga žargona profesionalnih i neprofesijskih filmskih i videosnimatelja i drugih autora, nužan svima koji se žele pobliže upoznati s hrvatskim značenjem njemačkih, francuskih i engleskih stručnih naziva. Kako je njihovo potpuno razumijevanje nemoguće bez detaljnih opisa procedura i postupaka, ova je knjiga istodobno enciklopedijski pojmovnik i praktičan priručnik za snimatelje koji tek zakoračuju u ovu djelatnost, ali i podsjetnik onima koji su u filmskom i televizijskom snimanju već dulje vrijeme.

Zbog svega se toga knjiga Enesa Midžića Govor oko kamere može s punim pravom smatrati svojevrsnim nastavkom Filmske enciklopedije Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža, objavljivane od 1985. do 1990. godine, te priručnika Ivanke Forenbacher Sekretar režije i filma, objavljena 1987. godine, u kojem je, doduše daleko skromnije po opsegu i sadržaju, obrađen dio pojmova vezan uz filmsko i televizijsko snimanje i uobičajeni žargon koji ih prati. Midžićeva knjiga daleko je obuhvatnija, opsežnija, detaljnija i kompletnija, podrobnija u objašnjenjima i usklađena s visokim leksikografskim standardima.

Imajući sve navedeno u vidu, knjiga Govor oko kamere može se s punim pravom smatrati pionirskim radom i uvodom u sličnu literaturu, koja će je, nadajmo se, pratiti.

SADRŽAJ

ZAPIS