Zapis

Facebook HFS
54
2006
54/2006
Klubovi
Nagrade i priznanja Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2005.

Odlukom Odbora za javna priznanja, počasna zvanja i Nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2005. godinu, Godišnju nagradu HZTK dobio je Miroslav Klarić, voditelj FKVK Zaprešić, dok su Foto-kinoklub Drava i Foto-kinoklub Zadar dobitnici Povelje Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2005. U nastavku prenosima službena obrazloženja tih priznanja.

Godišnja nagrada

MIROSLAV KLARIĆ iz Zaprešića, instruktor tehničke kulture u Centru tehničke kulture u Zaprešiću, dobitnik je Godišnje nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2005. za prinos razvitku i unapređivanju tehničke kulture te za uspjehe u radu s mladima u filmskom i videostvaralaštvu, čime je pridonio postizanju ciljeva Zajednice.

Gospodin Klarić rođen je 26. lipnja 1958. u Brežicama u Sloveniji. Godine 1981. zaposlio se u Narodnoj tehnici grada Zagreba kao instruktor tehničke kulture, a od 1997. instruktor je tehničke kulture za informatiku, robotiku i videostvaralaštvo u Centru tehničke kulture Zajednice tehničke kulture grada Zaprešića. Predsjednik je Foto-kino-videokluba Zaprešić i voditelj sekcije mladeži u Klubu.

U 2005. navršilo se deset godina Klarićeva rada u području videostvaralaštva, tijekom kojih su članovi Foto-kino-videokluba Zaprešić i djeca uključena u program Centra tehničke kulture snimili 101 film i sudjelovali čak na 43 domaća i 47 stranih festivala. Nastupi su bili rijetko plodni. Osvojili su 36 prvih, 23 druga i 24 treća mjesta i 32 diplome i posebna priznanja. Za primjeran način i uspjehe postignute u radu s djecom i mladeži Klarić je dobio Diplomu grada Zaprešića, Plaketu grada Zaprešića i Priznanje Hrvatskoga filmskog saveza. U 2005. godini djeca kojima je voditelj osvojila su prvo mjesto na 43. reviji filmskog i videostvaralaštva Hrvatske i drugo mjesto u kategoriji eksperimentalnog filma na Međunarodnom videofestivalu TOTI u Mariboru.

Klarić je znatno pridonio stvaranju materijalnih, tehničkih i prostornih uvjeta rada Kluba, a pred otvaranjem je novi prostor provršine 200 m2, koji će omogućiti još bolji rad Kluba, Centra tehničke kulture i desetak škola koje se koriste opremom i ostalom pomoći Foto-kino-videokluba Zaprešić.

Godišnja nagrada Hrvatske zajednice tehničke kulture dodijeljena mu je i za posvjedočenu sposobnost i vrsnost u oslobađanju, njegovanju i primjerenim načinima vođenja oblikovanja filmskog i videostvaralačkog izraza mladeži te formiranju kulturnog aparata i izraza članova Kluba čijim je predsjednikom. Klarićev je odnos neposredan i ponajprije se doživljava oblikom očekivane profesionalne i ljudske potpore, a zahvaljujući tomu ima i posebno poticajno djelovanje i sudionicima omogućuje samovrednovanje i spoznaju vlastitih sklonosti i mogućnosti.

Riječju, Klarić pripada onom dijelu instruktora odnosno profesionalno zaposlena stručnog osoblja u tehničkoj kulturi što jamči razvojnu i kulturnu ulogu tehničke kulture prinosima oblikovanju ljudskoga potencijala putem kulturnoga i društvenog kapitala — upravo onih svojestvenih civilnom društvu, odnosno razvojnoj ulozi udruga tehničke kulture u posmodernom otvorenom društvu.

Dobitnici Povelje Hrvatske zajednice tehničke kulture 2005.

Foto-kino-klub Drava iz Đurđevca osnovan je u prosincu 1997. godine. Okuplja članstvo iz Đurđevca, Koprivnice, Križevaca, Virja, Molava, Zagreba, Kloštra Podravskog, Londona, Prugovca, Ferdinandovca, Pitomače, Kalinovca, Legrada, Carevdara i drugih mjesta, i jedini je foto-kinoklub u koprivničko-križevačkoj županiji.

Iako djeluje nepunih deset godina i premda težište pomiče ka fotografiji, Klub je razvio zavidnu djelatnost priređujući brojne izložbe fotografija i revije filmova i videa te sudjelujući na takvim manifestacijama u Hrvatskoj i u svijetu. Brojna priznanja i zahvalnice što ih je primio govore o dobru radu Kluba, poglavito jer broji svega 37 članova, koji rade bez klupskih prostorija i bez profesionalno zaposlena osoblja. Tako je ovaj Klub još jedno svjedočanstvo koliko je za rad i postignuća fotografskih, filmskih i svih drugih udruga tehničke kulture važan entuzijazam i stvaralački impuls članova, ali i da su infrastrukturni uvjeti ograničenja koja entuzijazmom često, nažalost, nisu savaladiva.

Možda Povelja Hrvatske zajednice tehničke kulture potakne lokalnu samoupravu da povede više brige o Klubu i osigura mu povoljnije uvjete rada.

Foto-kinoklub Zadar

pravni je sljednik Foto-kinokluba Zadar utemeljena 1954, a što je u proteklih pola stoljeća više puta mijenjao ime. Od osnutka, a posebno od preustroja 1998, sukladno odredbama Zakona o tehničkoj kulturi i Zakona o udrugama, Klub djeluje na promidžbi, razvitku i unapređivanju fotografije, filma i videa kao tehničkih i umjetničkih disciplina, razvitku fotografske, filmske i videokulture te poticanju stvaralaštva u tim područjima.

Znakovito je što kao gradska udruga okuplja afirmirane zadarske fotografe, ali i organizira aktivnosti namijenjene mladima — učenicima osnovnih i srednjih škola, te se tako primiče ostvarivanju ideala udruga tehničke kulture, odnosno umreživanju ključnih profesionalno meritornih čimbenika u području vlastita djelovanja, skupina članova, posebice mladih kojih u klubu žele zadovoljiti svoj interes i onih što stvaraju primjereni kooperativnu psihosocijalnu klimu i infrastrukturne uvjete zajedničkog djelovanja.

Godine 2005. dovršena je sanacija klupskih prostorija, gotovo potpuno uništenih poplavom prije četiri godine, i od listopada 2005. u njima svakodnevno sve više zainteresiranih zadovoljava svoje potrebe. Tako je samo u studenom i prosincu prošle godine primljeno trinaest novih članova, a Klubu su pristupili i gotovo svi zadarski fotoreporteri. To je još jedan dokaz uloge Foto-kinokluba Zadar u razvoju tih djelatnosti i njegovanju vizualno-likovne kulture u gradu Zadru.

SADRŽAJ

ZAPIS