O nama

Priređivači

Priređivači:
Hrvatski filmski savez
Kino klub Vukovar

Partner u organizaciji:
Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar

Priređivački odbor:
Nikola Bišćan, Hrvatski filmski savez
Aleksandar Čečavac, Kino klub Vukovar
Tamara Heidler, Hrvatski filmski savez
Dalibor Jurišić, Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar
Bogdan Ljubišić, Kino klub Vukovar
Filip Markanović, Kino klub Vukovar
Ivanka Miličić, Javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Vukovar
StrahinjaPadežanin, Kino klub Vukovar
Andrea Papp, Kino klub Vukovar
Duško Popović, vanjski suradnik, Hrvatski filmski savez
Marija Ratković-Vidaković, Hrvatski filmski savez
Vera Robić-Škarica, Hrvatski filmski savez
Jovana Stojaković, Kino klub Vukovar
Mislav Vinković, Hrvatski filmski savez
MarioSoldo, vanjski suradnik, Vukovar
Matija Žibrat , vanjski suradnik, Kinoklub Karlovac