O nama

Priređivači

Priređivači:
Hrvatski filmski savez
Kinoklub Karlovac

Partner u organizaciji:
Gradska knjižnica "Ivan Goran Kovačić"

Priređivački odbor:
Tamara Heidler, Hrvatski filmski savez
Duško Popović, vanjski suradnik, Hrvatski filmski savez
Marija Ratković-Vidaković, Hrvatski filmski savez
Vera Robić-Škarica, Hrvatski filmski savez
Ksenija Sanković, Kinoklub Karlovac
Hrvoje Selec, vanjski suradnik, Hrvatski filmski savez
Lea Štranjgar, Kinoklub Karlovac
Mislav Vinković, Hrvatski filmski savez
Sanja Zanki, Kinoklub Karlovac
Matija Žibrat , vanjski suradnik, Kinoklub Karlovac