O nama

Domaćin

KINOKLUB KARLOVAC

Kinoklub Karlovac je udruga koja se bavi audiovizualnom djelatnošću promicanjem filmske i video kulture, te srodne umjetnosti. Svojevrsni smisao i strategija djelovanja udruge osmišljeni su najvećim dijelom idejama samih članova, pri čemu se uloga voditelja svodi na pomoć pri njihovom formuliranju. Primarna djelatnost Kinokluba je rad na vlastitim, autorskim uradcima kao i suradnja s uspješnim lokalnim poslovnim subjektima, karlovačkim udrugama i drugim partnerima upravo u području audiovizualnog stvaralaštva. U okviru edukativne djelatnosti svake godine se održava tečaj filmske umjetnosti za nove članove, koji pruža svu teorijsku, tehničku i organizacijsko-logističku potporu potrebnu filmskim početnicima za daljnji, samostalan rad na vlastitom filmu. Osim tečaja, održavaju se i različite radionice za djecu u osnovnim školama te specijalističke radionice za mlade.

Kinoklub je i suorganizator Filmske revije mladeži i Four River Film Festivala, nacionalne, odnosno međunarodne manifestacije posvećene srednjoškolskom filmu te Karlovačkog riječnog kina, jedinstvenog open air kina na obali rijeke Korane.