Okom objektiva

Kako smo se družili na 52. reviji

Reviju podupiru

Priređivači

Hrvatski filmski savez
Kino Mediteran Bol
Festival Mediteranskog Filma Split

Pokrovitelji

Hrvatski audiovizualni centar
Hrvatska zajednica tehničke kulture

Partneri u organizaciji

Centar za kulturu općine Bol