Filmske vrpce 2014

Reviju podupiru

Priređivači

Hrvatski filmski savez
Kino Mediteran Bol
Festival Mediteranskog Filma Split

Pokrovitelji

Hrvatski audiovizualni centar
Hrvatska zajednica tehničke kulture

Partneri u organizaciji

Centar za kulturu općine Bol