Prijavi svoj film

Uvjeti sudjelovanja

1. 56. Reviju hrvatskog filmskog stvaralaštva djece organiziraju Hrvatski filmski savez, Kino Mediteran Bol i Festival Mediteranskog Filma Split. Partner u organizaciji je Centar za kulturu općine Bol.

2. Revija će se održati u Bolu, od 4. do 7. listopada 2018. Na Reviji mogu sudjelovati filmske družine, klubovi, skupine djece i pojedinci.

3. Svaka družina, klub, skupina ili pojedinac može na Reviju prijaviti neograničen broj ostvarenja u okviru sljedećih kategorija: igrani film, dokumentarni film, animirani film, TV reportaža i film slobodnog stila. U kategoriju filma slobodnog stila mogu biti prijavljeni eksperimentalni filmovi, hibridni video radovi koji sadrže više filmskih rodova, video spotovi, namjenski filmovi i ostali video uradci koji se ne mogu klasificirati u ostale četiri kategorije.
Filmovi se također mogu prijaviti i u kategoriji radioničkog filma: filmovi koji nastaju na radionicama najčešće su filmovi za koje voditelj unaprijed pripremi razrađenu priču (scenarij) i scene. Polaznici radionice sudjeluju samo u izvedbenom djelu, a za kasniju montažu je također zadužen voditelj. Drugim rječima, involviranost voditelja u tom tipu filmova puno je veća od angažmana polaznika.

4. Mogu se prijaviti ostvarenja koja nisu bila prijavljena na ostalim državnim revijama Hrvatskog filmskog saveza (npr. 55. Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece ili 22. Filmska revija mladeži). Revija djece namijenjena je učenicima osnovnih škola.

5. Preporučuje se (ali ne uvjetuje se) da ostvarenja ne traju duže od 10 minuta.

6. Filmska i video ostvarenja na Reviju prijavljuju punoljetne osobe koje su odgovorne za produkciju prijavljenog ostvarenja (filmske družine, klubovi, udruge, mentori, roditelji, skrbnici, i dr.). Maloljetne osobe ne mogu samostalno prijaviti radove, te isti neće biti uzimani u obzir kod selekcije pristiglih radova.

7. Uvjet prijave filmskih i video ostvarenja na Reviju je da su ista realizirala djeca osnovnoškolske dobi uz minimalnu pomoć mentora. Idejni projekt svakako treba biti dječje ostvarenje, a mentorska pripomoć može eventualno biti vezana uz tehničku izvedbu.

8. Prijava radova odvija se on line putem na službenim stranicama Hrvatskog filmskog saveza. Zaključni rok prijavu filma je 1. lipnja 2018.

9. Selekcijska komisija koja se sastoji od tri člana, nakon pregleda prispjelih radova donosi odluku o radovima koji će biti prikazani na Reviji. Rezultati će biti javno obznanjeni do kraja lipnja ove godine u kinu Tuškanac na posebnom događanju o čemu će svi autori i mentori prijavljenih filmskih ostvarenja biti pravovremeno obaviješteni.

10. Hrvatski filmski savez u svrhu popularizacije filmskog i videostvaralaštva djece pridržava ova prava:
— pravo pohrane radova u filmskom i videoarhivu Hrvatskoga filmskog saveza radi čuvanja i zaštite;
— pravo prebacivanja radova na odgovarajuće video i elektroničke medije radi prikazivanja na filmskim projekcijama i uporabe u edukacijske svrhe.

* Za sve dodatne informacije obratite se na:
Sanja Zanki
mob: +385 (0)91 478 3701
e-mail: sanja.zanki@hfs.hr