Zapis

Facebook HFS
44
2003
44/2003
Nastava medijske kulture
CENTAR ZA MEDIJSKU KULTURU PRI UČITELJSKOJ AKADEMIJI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Riječ centar, s obzirom na brojne rasprave, dileme i skandale oko Filmskoga centra u Zagrebu, za mnoge znači prije moru nego znatiželju. Zar još jedan centar, što je sad opet to? Nakon višemjesečnih priprema pri Učiteljskoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu počinje s radom Centar za medijsku kulturu. U statutu Učiteljske akademije, članak 14, stoji: Centar za medijsku kulturu prati razvoj medija, istražuje utjecaj medija na mlade i primjenu medija u obrazovanju, izdaje publikacije iz područja medija i obrazovanja, medijske pedagogije, proizvodi medijske edukativne sadržaje (filmove, multimedijske CD-ove, DVD, internetske stranice i dr.), organizira stručne medijske radionice, seminare, tečajeve i skupove za učitelje i studente, organizira kontinuirano medijsko obrazovanje učitelja, organizira dječje medijske radionice, te festival studentskog filma, prvobitno hrvatskog, a u budućnosti europskog, surađuje sa srodnim udrugama u svijetu. Na ovoj visokoškolskoj ustanovi gdje se pripremaju odgojitelji za rad u vrtiću i učitelji za osnovnu školu, medijska kultura odvija se putem predavanja i seminara, zatim izbornih kolegija (videodružina u školi) i izvannastavnih aktivnosti, kao što je klub prijatelja filma. Tako studenti ovladavaju teorijom medija, ali i praksom s posebnim naglaskom na metodiku rada s djecom. Osnivanjem Centra želi se aktivnost unaprijediti i na široj, republičkoj razini, pri čemu se osim potpore uprave očekuje i pomoć ministarstava i Sveučilišta. Što znači Centar za medijsku kulturu, predstavlja li neku paralelnu aktivnost, konkurenciju nekoj instituciji? Smatramo da ne, a u praksi bi to izgledalo ovako: a) primjena medija u nastavi drugih predmeta (arhiv) U nastavi drugih predmeta (ne misli se na medijsku kulturu) stalna je potrebita za raznim vizualnim materijalom. Zamišljeno je da se u Centru u arhivu mogu naći takve snimke (filmske, video, fotografske i sl.) koje će olakšati odgojiteljima i učiteljima rad na pojedinoj nastavnoj jedinici (primjerice: seosko dvorište, dućan, Plitvice). Snimanje obrazovnih filmova S prestankom rada Filmoteke 16 evidentna je potreba proizvodnje obrazovnih filmova iz raznih područja. Kako na Učiteljskoj akademiji rade naši najpoznatiji znanstvenici i stručnjaci za pojedine nastavne predmete, metodičari, didaktičari i medijski stručnjaci, od kojih su mnogi i autori udžbenika za osnovnu školu, čini se posve logičnim da produkcija filmova bude u Učiteljskoj akademiji. a) primjena medija u nastavi medijske kulture i srodnih predmeta Izdavačka djelatnost (pisani materijal) U općoj oskudici stručnog materijala o medijima u nastavi, o medijima i obrazovanju, djeci i medijima planira se izdavanje nekolicine relevantnih naslova iz tog područja, što prijevoda, što djela domaćih autora. Osim toga izdavale bi se mjesečne brošure iz toga područja za roditelje (primjerice: Treba li zabraniti djetetu gledanje televizije, Opasnosti interneta, Računalne igre i dijete, Potiču li mediji nasilje) uz kataloge novoobjavljenih videokaseta i DVD-a uz stručni komentar medijskog pedagoga i ostalih stručnjaka koji se bave medijima, odgojem i obrazovanjem. Izdavačka djelatnost (audio-vizualni materijal, internet) Priprema se izdavanje nekoliko DVD naslova iz područja medijske kulture s naglaskom na multimedijalnost i interaktivnost, što će znatno olakšati rad medijskih pedagoga u razredu. Uz već postojeću internetsku medijsku stranicu Učiteljske akademije, koja je poglavito namijenjena studentima, u pripremi je i izrada stranice Centra za medijsku kulturu koja će biti namijenjena odgojiteljima i učiteljima iz prakse i roditeljima. Zbog nedostatka medijskog časopisa za djecu koji bi stručno pisao o medijima, planira se pokretanje takva časopisa, poglavito namijenjena djeci. Permanentno obrazovanje učitelja (seminari, radionice…) U okviru Centra za medijsku kulturu velika se pozornost obraća stalnom obrazovanju učitelja kad je riječ o medijima. Za njih bi se uz suorganizaciju i pokroviteljstvo državnih tijela organizirali tijekom školske godine brojni tečajevi, predavanja, skupovi, seminari, radionice i sl., pri čemu bi se posebice nastojalo ukazivati na sve što je novo na tom području, a važno je za obrazovanje. Time bi odgojitelji i učitelji stekli stručno usavršavanje za vođenje predškolskih i osnovnoškolskih programa iz medijske kulture. Istraživalačka djelatnost (znanstveni, umjetnički i stručni projekti) Centar bi u budućnosti provodio istraživačke znanstvene, umjetničke i stručne projekte iz medijske pedagogije u suradnji s međunarodnim institucijama. Djeca i mediji (medijske igraonice) Zamišljeno je da roditelji dovode djecu u Centar u medijsku igraonicu, gdje će se oni jednom ili dva puta tjedno igrati medijima. Tribine Centra za medijsku kulturu (mediji u Hrvatskoj i u svijetu) Centar će organizirati redovite tribine, projekcije, razgovore, predstavljanje svega novog što je vezano uz medije i obrazovanje, poglavito u Hrvatskoj, a i u svijetu. Stvaranje medijskog odjela knjižnice Učiteljske akademije (medioteka, knjige, časopisi…) Unutar postojeće knjižnice Učiteljske akademije otvorio bi se medijski odjel s knjigama, časopisima, multimedijskim sadržajima. Festival filmova (festival studentskog filma) Planira se pokretanje festivala studentskoga filma, prvobitno hrvatskog, a u budućnosti europskog. Suradnja sa srodnim udrugama u zemlji i svijetu (Hrvatski filmski savez, Kinoteka Hrvatske, Europska udruga medijskih pedagoga, Njemačko društvo za publicistiku, medije i komunikologiju, Njemačka udruga za medijsku pedagogiju i kulturu komuniciranja i dr.) Kako bi se ostvario tako veliki program, nužna je suradnja sa svima koji se bave sličnom djelatnošću iz zemlje i svijeta. S njima bi se razmjenjivala iskustva, materijali, organizirali susreti i sl. Iz svega navedenog vidljivo je da na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu vlada prava medijska živost. Pokretanjem Centra za medijsku kulturu nastoji se ponovno pokrenuti u posljednje vrijeme nešto zamrla medijska kultura u vrtićima i školama. To je danas potrebnije nego prije, kako ne bi kaskali za ostalim europskim zemljama. Centar se nastavlja na rad u prvom redu Hrvatskog filmskog saveza s kojim će u budućnosti najviše i surađivati. Voditelj centra je Krešimir Mikić, profesor medijske kulture na Učiteljskoj akademiji.

SADRŽAJ

ZAPIS