Hrvatski Filmski Ljetopis

Facebook HFS

Hrvatski filmski ljetopis - 76 / 2013.

U ovom broju

U novom broju Hrvatski filmski ljetopis donosi tematski blok o filmskoj glumi, s tekstovima Antonia Nuića o ulozi Fabijana Šovagovića u filmu Ritam zločina Zorana Tadića, Igora Bezinovića o modernizmu Nannija Morettija i Luigija Pirandella te Juraja Lerotića o djeci-glumcima.

Broj donosi i dosad neobjavljene rezultate istraživanja Hrvatskog audiovizualnog centra o gledalačkim navikama i doživljaju domaćeg filma.  

Prilozi 76. broju uključuju i studiju Slavena Zečevića o klasičnom junaku u klasičnom hrvatskom filmu te studiju Ivane Keser Battista o suvremenom europskom filmu.

Uz osvrte na novije knjige, prošlogodišnji Human Rights Film Festival te metodičku analizu i interpretaciju filma Edward Škaroruki Tima Burtona, rubrika eseja o novim filmovima donosi recenzije filmova iz pera Vanje Kulaš (Djeca jeseni ), Marijana Krivaka (Nimfomanka: 1. i 2. dio) te Ive Žurić Jakovine (Projekcije).

FILMSKA GLUMA

Uloga Fabijana Šovagovića u filmu Ritam zločina Zorana Tadića
O licima, osobama i glumcima: modernizam Nannija Morettija i Luigija Pirandella
"Ne radi nikada s djecom i životinjama" – dijete kao glumac u filmu

KULTURNA POLITIKA

Navike gledanja filmova i doživljaj domaćeg filma
istraživački projekt Hrvatskog audiovizualnog centra

IZ POVIJESTI HRVATSKOGA FILMA

Ima li klasični hrvatski film i klasičnoga junaka?

STUDIJE

Suvremeni europski film: konteksti i tendencije

FESTIVALI I REVIJE

Preko svih granica
11. Human Rights Film Festival (2013)

NOVI FILMOVI - Kinorepertoar

Djeca jeseni
Nimfomanka: 1. i 2. dio

NOVE KNJIGE

Ništa kontra "filma baštine": studija Claire Monk o raznorodnosti ljubitelja kostimirane drame
Claire Monk, 2011, Heritage Film Audiences: Period Films and Contemporary Audiences in the UK, Edinburgh: Edinburgh University Press
Nezaobilazna literatura s ponekim nedostacima
Asa Briggs, Peter Burke, 2011, Socijalna povijest medija: od Gutenberga do interneta, preveo Marko Gregorić, Zagreb: Naklada Pelago

PRILOZI ZA NASTAVU FILMA I MEDIJSKE KULTURE

Metodički pristup analizi i interpretaciji filma Edward Škaroruki kao nastavne jedinice u srednjoj školi

DODACI

Kronika
Tekuća bibliografija filmskih publikacija
English Summaries
O suradnicima
Upute suradnicima
HFLJ