Hrvatski Filmski Ljetopis

Facebook HFS

PRETPLATA I KUPNJA

HRVATSKI FILMSKI LJETOPIS

Hrvatski filmski ljetopis izlazi tromjesečno (četiri puta godišnje).

Cijena pojedinačnog broja: 50,00 kuna
Godišnja pretplata: 150,00 kuna
Cijena starih brojeva: 61-76: 10,00 kuna / 77-84: 20,00 kuna / 9-60: besplatno preuzimanje
Godišnja pretplata za inozemstvo: 60,00 EUR
Dostava: 15,00 kuna ili preuzmite osobno na adresi Hrvatskog filmskog saveza

Za kupnju pojedinačnih brojeva obratite se na e-mail: iva.harandi@hfs.hr

Žiroračun: Zagrebačka banka - IBAN: HR8323600001101556872
Hrvatski filmski savez (s naznakom “za Hrvatski filmski ljetopis”)

Zagrebačka banka - devizni račun Hrvatskog filmskog saveza
Broj računa: 2100058638/070 S.W.I.F.T. ZABA HR 2X

Hrvatski filmski savez/Croatian Film Association
Tuškanac 1, 10000 Zagreb, Croatia
tel: ++ 385 (01) 48 48 771
fax: ++385 (01) 48 48 764
e-mail: iva.harandi@hfs.hr