Zapis

Facebook HFS
44
2003
44/2003
Prigode
Deset godina glasila Hrvatskog filmskog saveza
Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske odobrilo je rješenjem od 15. ožujka 1992. Kino savezu Hrvatske izmjenu naziva u Registru udruženja građana Republike Hrvatske u novi naziv: Hrvatski filmski savez. Posljednja skupština Kino saveza Hrvatske održana je 18. prosinca 1992, a istoga dana održana je i prva skupština Hrvatskog filmskog saveza. Predsjedničku je dužnost prof. dr. Mira Kermek predala novoizabranom predsjedniku HFS-a prof. dr. Stjepku Težaku. Prva sjednica Izvršnog odbora Hrvatskoga filmskog saveza održana je 16. veljače 1993, a na njoj su ustanovljeni stalni odbori, među kojima je bio i Odbor za dokumentacijsko-informacijsku i nakladničku djelatnost. Na svojoj prvoj sjednici, održanoj 29. ožujka 1993, Odbor je odlučio pokrenuti stalno glasilo Hrvatskog filmskog saveza (bilten), koji će izlaziti četiri puta godišnje. Dijelom na tragu sličnih izdanja Centra za kinoamaterstvo Hrvatske, odnosno Kino saveza Hrvatske, tako je pokrenuto glasilo Hrvatskog filmskog saveza, koje upravo čitate i koje ove godine obilježava deset godina neprekinuta izlaženja. Broj 1 objavljen je u travnju 1993, pod imenom Bulletin, glasilo Hrvatskog filmskog saveza, u nakladi od 300 primjeraka, na 32 stranice. Uređivački su odbor sačinjavali Biljana Čakić, mr. sc. Vjekoslav Majcen (urednik), Vera Robić-Škarica i Ante Selak. Lektorica je bila Giga Gračan, tehnički urednik Damir Zagotta, a likovno je glasilo obradio akademski slikar Nenad Pepeonik. Objavljena je kopija rješenja Ministarstva pravosuđa i uprave o promjeni naziva Kino saveza Hrvatske u Hrvatski filmski savez, dio izlaganja dr. Mire Kermek, predsjednice Kino saveza Hrvatske, na posljednoj skupštini KSH, prilog o Skupštini Hrvatskog filmskog saveza, Statut Hrvatskog filmskog saveza, članci o sjednicama Izvršnog odbora, Odbora za filmsko i videostvaralaštvo mladeži te Odbora za dokumentacijsko-informacijsku i nakladničku djelatnost. Objavljene su i Propozicije odnosno Pravila za sudjelovanje na XXXI. reviji hrvatskog dječjeg filmskog i videostvaralaštva. Jasminka Čivić piše o Animiranju za animirani film, Željko Balog o Dvadeset godina Kinokluba Gimnazije iz Požege, a Vjekoslav Majcen o Danima hrvatskog filma '93, održanima od 2. do 7. ožujka u Zagrebu. Iz Školskih je novina prenesen sažetak razgovora koji je urednik filmske rubrike toga lista, Mato Kukuljica, vodio s novoizabranim predsjednikom Hrvatskoga filmskog saveza, prof. dr. Stjepkom Težakom. U rubrici Vijesti objavljene su informacije o neprofesionalnom filmskom stvaralaštvu u programu Hrvatskog radija i televizije, Školi animiranoga filma u Parizu, radu nekih kinoklubova, neprofesionalnom filmu u programu zagrebačkih filmskih tribina te o međunarodnoj suradnji. Već od prvoga broja postoji praksa objavljivanja sadržaja Bulletina i na engleskom jeziku. Broj 2 objavljen je u lipnju 1993, na 36 stranica. Nova je lektorica Erna Perak. Uvodno Uređivački odbor poziva na suradnju sve koji su zainteresirani javljati vijesti iz kinoklubova, ali i objavljivati opsežnije tekstove iz svih područja neprofesionalnoga filma i kinematografije. Mihovil Pansini piše o Videu i kinu prošle godine u Hrvatskom kino-savezu, gotovo u cijelosti je prenesen tekst Davora Kanjira i Brune Kragića Film na leđima amatera, objavljen u 38. broju Kinoteke. Vladimir Kleščić piše o 25. godina filmske autorske grupe Enthusia Planck – Samobor. Tu su i prilozi o XXXI. reviji hrvatskog dječjeg filmskog i videostvaralaštva, s popisom nagrađenih, najava seminara za voditelje filmskih i videodružina, od 21. do 25. lipnja u Zagrebu, s detaljima programa, prilozi o (prvoj) Reviji jednominutnih filmova, sudjelovanju Hrvatske na međunarodnim smotrama neprofesionalnog filma i videa do kraja lipnja 1993, o Innovation '93 – The first Manchester International Film Forum-u, Hrvatskom filmskom tjednu u Aachenu, sjednici komiteta UNICA-e u Orleansu, te kalendaru aktivnosti Hrvatskog filmskog saveza u 1993. godini. Broj 3 završen je 1. listopada 1993, opet na 32 stranice. Mato Kukuljica piše o Dječjem filmskom i videostvaralaštvu danas, a Mira Kermek o Vrednovanju i prezentaciji hrvatskog dječjeg filmskog i videostvaralaštva. Objavljene su nagrade XXXI. revije hrvatskog dječjeg filmskog i videostvaralaštva, održane od 11. do 13. lipnja 1993. na Pagu. Najavljuje se 25. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva, od 19. do 21. studenoga u Požegi (s programom i prijavnicom). Iz časopisa Kinoteka, br. 40-41, prenesen je dio teksta Petra Krelje Mladi hrvatski film, a pod naslovom Što se zbiva u Kino-klubu Zagreb? objavljen je veći dio izvještaja o radu KKZ od 1991. do 1993, dok Slaven Relja piše prilog Sve ove godine, Kino-klub Split. Objavljen je popis izabranih filmova za godišnji festival UNICA '93, od 14. do 23. listopada, u Argentini. Željko Balog piše o trećoj smotri čeških filmskih i videoostvarenja, a Vesna Lendić-Kasalo o Zakonu o tehničkoj kulturi. Najavljene su filmske radionice u Zagrebu i Splitu, a u rubrici Odjeci govori se o predstavljanju Hrvatskoga filmskog saveza u glasilu UNICA News, te o prvim reakcijama iz inozemstva (Švedska, Ruska Federacija…) na pokretanje Bulletina Hrvatskog filmskog saveza. Broj 4 tiskan je 17. prosinca 1993, na standardne 32 stranice. Stjepko Težak, u povodu održavanja 25. revije, piše o Četvrt stoljeća druženja s kamerom, a Vjekoslav Majcen o detaljima Revije. Objavljene su i nagrade na 25. reviji hrvatskog filmskog i videostvaralaštva. Milivoj Labudić, s nadnaslovom Drugi pogled i naslovom Takvi su kakvi jesu… daje osobno, šarmantno, viđenje 25. revije. Vjekoslav Majcen potpisuje prilog o zlatnoj i brončanoj medalji hrvatskom filmu na 55. međunarodnom festivalu UNICA '93. Zvonimir Pongrac piše o filmskoj radionici održanoj tijekom lipnja u Zagrebu, a Jasna Pervan podnosi Izvješće o održanom seminaru za voditelje filmskih i videodružina (Split, od 8. do 13. studenoga 1993), gdje je bila voditeljica. Hrvoje Turković piše o Splitskom krugu osamdesetih, uz projekciju filmova u sklopu Seminara za voditelje filmskih i videodružina, a dr. Mira Kermek-Sredanović o Dječjim filmskim ostvarenjima u funkciji medijskog odgoja i povezivanju nastavnih sadržaja. Vjekoslav Majcen daje i upute o filmskoj i videodokumentaciji – dokumentaciji o snimljenim filmovima. U nepotpisanu tekstu govori se o Snježnoj olimpijadi animacije, filmskoj radionici u Lillenhammeru, a u rubrici Vijesti o aktivnostima Matije Šepovića u Berlinu, radu KK Vanima Varaždin, novom imenu Kinoteke Hrvatske (sada Hrvatska kinoteka u sklopu Hrvatskog državnog arhiva) te njezinu primanju u međunarodnu organizaciju filmskih arhiva FIAF, sudjelovanju hrvatskih autora na međunarodnim festivalima, pripremama za XXXII. reviju hrvatskog dječjeg filmskog i videostvaralaštva i drugim aktivnostima. Broj 5 izlazi 21. ožujka 1994, povećan na 36 stranica i u nakladi od 350 primjeraka. Naslovnica je donekle promijenjena, umjesto četiri trokuta (lijevo i desno bijeli, gornji i donji u boji /prvi je broj bio tamno zelen, drugi oker, treći tamno narančast, a četvrti ljubičast/ i s crno uokvirenim bijelim slovima "Bulletin", vodoravno po sredini) sada je tri petine naslovnice okomito u boji (peti broj svijetlozelen) i s ilustracijom, a dvije petine bijelo, sa smeđim, okomito postavljenim slovima Bulletin. Nakon povremenih ilustracija, karikatura ili logotipa u prva četiri broja, sada se objavljuju i prve fotografije. U povodu smrti dr. Ljubiše Grlića objavljena je njegova kratka autobiografska zabilješka, a zatim tekst dr. Mihovila Pansinija Nešto o Ljubiši Grliću kao članu Kinokluba Zagreb te filmografija. Prenesen je tekst koji je Željko Kipke objavio u Slobodnoj Dalmaciji 6. prosinca 1993, s nadnaslovom Odjeci XXV. revije hrvatskog filmskog i videostvaralaštva, Požega '93. i naslovom Od šumova do tehna. Vjekoslav Majcen piše o Neprofesionalnom filmu na Danima hrvatskog filma 1994, a Hrvoje Turković o Novom hrvatskom videoartu. Objavljena je najava XXXII. revije hrvatskog dječjeg filmskog i videostvaralaštva, s programom i pravilima sudjelovanja te prijavnicom. Srećko Lebinec piše o Osmoj obljetnici dječje animacije u Varaždinu, a Mira Kermek-Sredanović razgovara o istoj temi s Dubravkom Kalinić i Srećkom Lebinecom. Objavljena je filmografija Vanime od 1986. do 1993. Mira Kermek-Sredanović piše i o Olimpijadi animacije, a Jasminka Marinović o Anima – grupi II. gimnazije u filmskoj radionici Hrvatskog filmskog saveza. Vera Robić potpisuje prilog o kalendaru međunarodne suradnje, a u rubrici Vijesti govori se između ostaloga o drugoj i trećoj sjednici Izvršnog odbora HFS-a, redovnoj Skupštini HFS-a, održanoj 22. veljače 1994, osnutku udruge GFR Film-video, kao sljedniku Kinokluba Gimnazija i Filmske radionice Požega, potrebi registracije svih kinoklubova u skladu s odredbama Zakona o tehničkoj kulturi, te o pozivu na sudjelovanje na Prvoj hrvatskoj reviji jednominutnih filmova u Požegi, 20. svibnja 1994. godine. Broj 6 (oker na naslovnici) tiskan je 17. lipnja 1994, na 30 stranica. Dario Marković revalorizira Hrvatsku reviju jednominutnih filmova, a objavljen je i popis autora, filmova i klubova na Hrvatskoj reviji jednominutnih filmova Požega '94. Predrag Zima piše Pogled iz Požege na Požegu '94, a Vjekoslav Majcen govori o XXXII. reviji hrvatskog dječjeg filmskog i videostvaralaštva Bjelovar '94. Mira Kermek-Sredanović tvrdi U školi nam treba i medijski odgoj i obrazovanje, a Davorka Bačeković zalaže se za Poticaj novom stvaralaštvu (I. osnovna škola Bjelovar – domaćin seminara za voditelje filmskih i videodružina). Vera Robić iznosi Primjedbe Hrvatskog filmskog saveza na prvi tekst nacrta Zakona o kinematografiji. Objavljen je popis filmova za festival UNICA '94, prilog o Multivizijskoj projekciji Vladimira Peteka i tekst Srušeni mitovi – nove stvarnosti "OSTranenie". Najavljen je Međunarodni festival neprofesionalnog filma (u europskim zemljama do kraja 1994. godine), a u Vijestima se govori o četvoromjesečnom boravku Tomislava Gotovca u New Yorku, gostovanju KK Split u Češkoj, mogućem povratku već zaboravljenog formata 9,5 mm i pokušaju američke tvrtke Super 8 Sound Company da obnovi proizvodnju S 8 mm filma. Broj 7 (ponovno oker na naslovnici) izlazi potkraj rujna 1994. na uobičajene 32 stranice. Novi je tehnički urednik i kompjuterski obrađivač Dinko Majcen. Objavljena je kopija Zahvalnice Hrvatske matice iseljenika i Inicijativne grupe u akciji za pomoć Hrvatima u Rumunjskoj upućene Hrvatskom filmskom savezu “na svesrdnoj pomoći koju ste pružili”. Vera Robić potpisuje uvodnik Na početku jeseni, a Srećko Lebinec prilog Međunarodni festival UNICA 94. Vjekoslav Majcen piše o Danima austrijskog filma Film Fest Wels '94, a Đurđica Berlančić, o Seminaru za voditelje filmskih i videodružina Osijek, od 27. lipnja do 2. srpnja 1994. U kraćim prilozima govori se o novom izvršnom odboru UNICA-e, izboru hrvatskoga filma za festival UNICA 95. te suradnji s Hrvatima u Rumunjskoj. Najavljuje se 26. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva u Splitu, od 25. do 27. studenoga, s prijavnicom i uvjetima sudjelovanja. U članku Moj rad s filmskim grupama Matija Šepović govori o svojim iskustvima kod kuće i u inozemstvu, a Vjekoslav Majcen piše o Fotografiji u Hrvatskoj 1848-1951. Mira Kermek kritički bilježi objavljivanje publikacije Filmska i video zbirka Hrvatskog filmskog saveza (1954-1993). Objavljen je i reklamni oglas Hrvatske sveučilišne naklade, s odabirom ponuđenih knjiga. Broj 8 (nebeskoplavi) tiskan je 25. prosinca 1994. na prazničkih 36 stranica. Iza božićne i novogodišnje čestitke nalazimo opširan tekst Mihovila Pansinija Topografska dramaturgija, a zatim članak Biljane Čakić Filmsko i videostvaralaštvo u psihosocijalnoj rehabilitaciji. Vjekoslav Majcen piše o 26. reviji hrvatskog filmskog i videostvaralaštva (s prikazom prijavljenih i nagrađenih radova), a Diana Nenadić kritički o istoj temi, pod naslovom Amaterizam ide dalje. Ivan Paić predstavlja video Davida Larchera Epiderma sjećanja Granny's, a Dražen Movre piše o portretima filmskih autora u programu Hrvatskog radija. Mato Kukuljica piše In memoriam Zdenki Sablić. Objavljena je filmografija Kinogrupe turističke sekcije OŠ Lučko (koju je vodila Zdenka Sablić). U vijestima se piše o filmskim aktivnostima Krune Heidlera u Đurđevcu, osnivanju Kinokluba Dubrovnik i art-kina u Požegi, autorskoj filmskoj radionici Zorana Tadića u KKZ, izdavačkoj djelatnosti Hrvatskoga filmskog saveza i sjednici izvršnog odbora. Objavljen je i popis presnimki filmskih i videoradova u Hrvatskom filmskom savezu 1994. godine. Broj 9 (jarkozelen) na 36 stranica tiskan je 27. ožujka 1995. Objavljen je pregled programa Hrvatskoga filmskog saveza u 1995. godini, najavljen niz tekstova o povijesti kinoamaterizma (u povodu sto godina filma) i objavljen prvi prilog, tekst Vjekoslava Majcena Filmski kroničar – Maksimilijan Paspa. Dražen Movre piše o Filmskim portretima na III. programu Hrvatskog radija, a Mira Kermek-Sredanović o Seminaru o dječjem filmskom i videostvaralaštvu, u Osijeku. Karmen Bardek piše o Seminaru za voditelje filmskih i videodružina, Kalnik, od 9. do 14. siječnja. Objavljena je najava XXXIII. revije hrvatskog dječjeg filmskog i videostvaralaštva i Pravila sudjelovanja na toj reviji. U Vijestima se govori o Hrvatskoj reviji jednominutnih filmova, a objavljen je i adresar kinoklubova. Vjekoslav Majcen recenzira knjigu dr. Mire Kermek-Sredanović Djeca – film, priča i pjesma, koju su 1994. objavile Školske novine, a Diana Nenadić knjigu Hrvoja Turkovića Teorija filma, koju je 1994. objavio Meandar. Recenzija je izvorno objavljena u Vijencu br. 27, siječanj 1995. Biljana Čakić piše o Dvadesetak minuta poezije u kosmosu, skulpture u pokretu – Josip Zeman, a Ivan Paić Kroz umjetnost do ljubavi i smrti. Juraj Pajnić daje Prilog biografiji Viktora Gonzija. U Vijestima se govori o sudjelovanju hrvatskih filmova na Školskom programu Finske radiotelevizije, izboru iz dječjeg filmskog stvaralaštva na Danima hrvatskog filma '95. te o osnutku srednjoškolskog filmskog kluba Josip Karaman pri IV. gimnaziji Marka Marulića u Splitu. Broj 10 (narančast) tiskan je 27. lipnja 1995. na čak 48 stranica. Sadržaj na engleskom jeziku seli s posljednje na drugu stranicu. Vjekoslav Majcen piše o 33. reviji hrvatskog dječjeg filmskog i videostvaralaštva, održanoj u Poreču od 9. do 11. lipnja. Iz Bulletina revije preneseni su tekstovi Maje Majs i Ive Baldaš, objavljen je popis nagrada, a Diana Nenadić u tekstu Prve filmske minute hrvatskog filmskog podmlatka kritički opservira reviju. Mira Kermek u povodu dvadesete obljetnice ŠAF-a piše tekst Četiristo ‘šafovaca’ Ede Lukmana. Dario Marković u tekstu Minimumom postići maksimum govori o Međunarodnom festivalu jednominutnog filma Požega '95, a objavljen je i popis nagrađenih. Ermina Kurtagić piše o suvremenom filmskom stvaralaštvu pod naslovom Da li je to alkemija, san ili bijeg od stvarnosti? Članak je najprije objavljen u časopisu COIL, u Londonu. Sličnom se temom bavi Rada Šešić u članku Film ili video? Suvremeni dokumentarni film. Krešimir Mikić u rubrici Sto godina filma piše o Oktavijanu Miletiću, a Dražen Movre o filmskim portretima 3. programa Hrvatskog radija. U rubrici Iz MM centra Ivo Paić piše o Umjetnosti u službi ideologije, a Klaus Kreimeier o Moći i slikama. Iz londonskog časopisa Time out prenesen je razgovor koji je Geoff Andrew vodio s Quentinom Tarantinom. Vijesti među ostalim govore o radionici animiranoga filma koju je Edo Lukman vodio u KKZ i videoradionici koju je Nenad Puhovski vodio u samoborskom kinoklubu Enthusia Planck, multimedijskoj izložbi Ivana Faktora u Osijeku, trećoj reviji jednominutnih filmova u Požegi te prvoj ljetnoj školi fotografije i videa u organizaciji Zagrebačkog fotokino saveza i Hrvatskog filmskog saveza, koja se od 15. do 30. srpnja održava u Veloj Luci. Objavljen je i adresar sedamnaest dječjih kino i videoklubova te jedanaest srednjoškolskih i klubova odraslih neprofesijskih filmskih i videoautora. Broj 11 (boje zrela limuna) tiskan je 2. listopada 1995. Persida Majcen javlja se kao korektor. Na unutarnjoj stranici korica fotografija braće Lumiére ispod natpisa 100 ans d'images, 1895–1995. Vjekoslav Majcen piše o Festivalu UNICA '95 (Bourges, 14–27. kolovoza 1995), a Ksenija Petrov o Ljetnoj školi fotografije i videa, u Veloj Luci. Iz časopisa Bjelovarski učitelj br. 1/95. prenesen je članak Davorke Bačeković Rad videokamerom. Objavljena je najava 27. revije hrvatskog filmskog i videostvaralaštva, 1. i 2. prosinca u Zagrebu, te uvjeti sudjelovanja i prijavnica. Vjekoslav Majcen piše o zabavnom parku Futuroskop, otvorenom nedaleko Poitiersa, u povodu stogodišnjice filma. Milan Bukovac kliče Vrpca je mrtva, živio HD, a Ivo Paić piše o Umjetnosti s ruba ratne zone te prevodi članak Brandona LaBellea Poetika plavog – Dereka Jarmana, prenesen iz časopisa COIL. Mato Kukuljica piše o Pavlu Štalteru, a Borivoj Dovniković-Bordo o ASIFA – međunarodnom udruženju animiranog filma. Dražen Movre nastavlja svoju seriju priloga o Filmskim portretima III. programa Hrvatskog radija. Mira Kermek piše recenziju nove filmske monografije Vjekoslava Majcena Filmska djelatnost Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar (1926–1960.), a objavljene su i recenzije monografije Mirka Lauša 30 godina Kinokluba Slavica, odnosno Hrvatskoga filmskog ljetopisa broj 1–2/1995. Vera Robić-Škarica piše In memoriam Ivanke Širole, a Vjekoslav Majcen spominje se nedavno umrla poljskoga povjesničara filma Jerzy Toeplitza. U Vijestima se govori o nacionalnoj godišnjoj reviji češkog neprofesijskog filma, Ljetnoj filmskoj akademiji u Grožnjanu i drugim temama. Objavljen je adresar sedamnaest dječjih kino- i videoklubova te jedanaest srednjoškolskih i klubova odraslih neprofesijskih filmskih i video-autora. Broj 12 (opet nebeskoplavi) uređuje novi sastav Uređivačkog odbora: mr. sc. Vjekoslav Majcen (urednik), Diana Nenadić, Duško Popović i Vera Robić-Škarica. Uz Ernu Perak lektorira i Persida Majcen. Tiskanje ovoga broja, na 52 stranice, dovršeno je 27. prosinca 1995. Na unutarnjoj stranici korica fotografija Alfreda Hitchcocka i Ingrid Bergman, s naznakom 100 years of Cinema. Karolina Pavić piše tekst naslovljen UNICA '95, Iz pera jednog jeunesse autora, Dražen Ilinčić (s podnaslovom Putovanje izvan struje) piše Nakon gostovanja hrvatske alternativne umjetnosti u Londonu, a Vlado Zrnić Ostranenie '95, International Video Forum. Diana Nenadić pita se Where is the film?, misleći na 27. reviju filmskog i videostvaralaštva Hrvatske. Objavljen je i tekst o laueratima Revije te popis filmskih i videoradova prijavljenih na 27. reviju i popis nagrada. Duško Popović piše Kako sam doživio 27. reviju (s napomenom: Bio sam tajnik ocjenjivačkog suda, član priređivačkog odbora, jedan od domaćina autorima iz cijele Hrvatske, profesionalni vozač, kafe-kuharica, tajnik tajnice Hrvatskog filmskog saveza i fizički radnik – i nije mi žao), a Pavao Pavličić svoj tekst naslovljava Grad kao glumac. U rubrici Sto godina filma Anđelko Hundić piše o Filmskom roto-projektu, multimedijalnom projektu Vladimira Peteka, a Vladimir Petek o Digital video filmu, Ratu u Hrvatskoj… i Vukovaru. Dražen Movre izvještava o Medijskom eksperimentu III. programa Hrvatskog radija, a Maja Zegnal govori o Deset godina rada Kino-video grupe Učeničkog doma Križevci. Iz lista Varaždinske vijesti, br. 2650, prenesen je tekst Filmski dragulj Varaždina. Ljubo Marković piše S kamerom u studio, o filmskim događanjima u Bjelovaru. Objavljeni su tekstovi o Kvarnerskoj reviji amaterskog filma (KRAF '95), Hrvatskoj reviji jednominutnih filmova u Požegi, Novoj međunarodnoj filmskoj smotri (u organizaciji KK Split), kao i tekst Mire Kermek o Trideset godina Kinokluba Slavica. Vjekoslav Majcen piše o Hrvatskom filmskom ljetopisu, čiji je dvobroj 3-4 objavljen u prosincu 1995. Dario Marković predstavlja TV emisiju Od 16 do 24, a Dražen Movre Filmske portrete III. programa Hrvatskog radija. U rubrici Vijesti govori se, među ostalim, o promociji knjige Riječi i slike, početku rada Sekcije učenika osnovnih škola u Kinoklubu Zagreb, osnutku kinokluba B-A-F u Bjelovaru te projekcijama i izložbama u povodu sto godina filma. Broj 13 izlazi 27. ožujka 1996, na 56 stranica, u nakladi od 500 primjeraka i u posve izmijenjenoj likovnoj obradi, koju potpisuje akademski slikar Igor Kuduz. Naslovnica je u višebojnu tisku, a dominira crvena boja, dok svaki članak počinje i završava na vlastitoj stranici, nevezano za druge, što doprinosi preglednosti i čitljivosti Bulletina. Nove su i lektorice, Mijana Leko i Ivana Ujević. Ervin Debeuc piše o 26. kvarnerskoj reviji amaterskih filmova Kraf '95, a Karolina Pavić o 100 ans d'images u režiji požeškog GFR Film-video. Objavljena je filmografija GFR Film-video u 1996. godini te najava Hrvatske revije jednominutnih filmova Požega '96, Croatian Minute Movie Cup. Željko Balog piše o Radu u filmskom i videoklubu s učenicima Srednje škole (Gimnazije), a Mira Kermek o Medijskom odgoju i filmskoj kulturi. Objavljeni su uvjeti sudjelovanja i prijavnica za XXXIV. reviju hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži koja se održava u Varaždinu, od 7. do 9. lipnja. Željko Majnarić se pita Umire li ‘osmica’?, a Milan Bukovac piše o Video karticama za PC računala. Iz časopisa Die neue Geselschaft prenosi se tekst Knuta Hickethlera Put u digitalni film, a iz časopisa Sight and Sound članak Chrisa Darkea Sve je povezano. Duško Popović razgovara s Marijanom Hodakom: Toliko je vremena prošlo, a gotovo je sve isto. Objavljeni su prigodni tekstovi povodom smrti Ive Žgalina, Josipa Nochte i Branka Marjanovića. Diana Nenadić piše recenziju ratnog Sineasta, iz studenoga 1995. Najavljuje se Međunarodni festival novog filma i videa u Splitu, a u rubrici Vijesti govori se o projekcijama u KKZ, pripremama za Dane hrvatskog filma, sjednici Izvršnog odbora HFS-a i drugim temama. Objavljen je adresar dječjih kino i videoklubova, udruga koje su upisane u registar udruženja građana te udruga koje su podnijele zahtjev za registraciju. Objavljen je i cjenik usluga Hrvatskoga filmskog saveza. Broj 14 izašao je iz tiska 10. lipnja 1996, na 54 stranice i u staroj nakladi od 350 primjeraka. Lektorica je opet Persida Majcen. Mihovil Pansini piše tekst Vladimir Petek – U povodu 100. obljetnice filma, a Diana Nenadić Eksperimentalni buket hrvatskog filma. Objavljen je i nepotpisani prilog o Požegi '96, s popisom filmova u natjecateljskom odnosno informativnom programu te popis nagrada. Dario Marković tekstom Četvrta revija jednominutnog filma kritički opservira reviju. Vjekoslav Majcen piše o 34. reviji dječjeg filma Varaždin '96, a objavljen je i popis prijavljenih radova. Diana Nenadić piše i o Splitskim majstorima, a Vjekoslav Majcen o Hrvatskim pokretnim slikama (Croatian moving images) u Kopenhagenu. Mira Kermek piše recenziju knjige Hrvoja Turkovića Umijeće filma (esejistički uvod u film i filmologiju), a Vlatko Škarica se u rubrici Iz povijesti medija prisjeća HTV-a od prvih televizora do televizora u svakom domu. Antun Petak autor je članka Obljetnice, 120. godina pripadnosti Hrvata europskom pokretu neprofesijskog kulturno-tehničkog stvaralaštva i 50. obljetnica nacionalnog sustava tehničke kulture. Rada Šešić piše o Indijskom filmu, a u rubrici Vijesti spominju se aktivnosti Kinokluba Zagreb, Peti dani hrvatskog filma i 12. svjetskom festivalu animiranog filma. Broj 15 na 56 stranica tiskan je 27. rujna 1996. Na unutarnjoj stranici korica kopija diplome koju je Damir Čučić dobio za osvojenu brončanu medalju na festivalu UNICA 1996, za film Oko. Mira Kermek potpisuje članak Filmsko i video stvaralaštvo djece i mladeži, a Diana Nenadić Odrasle bolesti dječjeg filma. Objavljen je popis filmova iz Hrvatskog programa na Svjetskom festivalu neprofesijskog filma i videa UNICA '96. Maja Gašparović piše UNICA jeunesse, a Željko Balog Generalna skupština UNICA-e. Andrej Hanžek potpisuje članak Ljeto dvojice mladih umjetnika, a Josip Matić Filmska radionica u Kapolcsu. Objavljen je dio izvješća Priređivačkog odbora Međunarodnog festivala novog filma i video Split '96, te popis pristiglih prijava za natjecateljski program. O svemu tomu Diana Nenadić piše Program koji obećava. Najavljena je 28. revija hrvatskog filmskog i video stvaralaštva, s uvjetima sudjelovanja i prijavnicom. Mario Vuković prenosi Montažna iskustva kinovideo sekcije OŠ Sikirevci, a Vladimir Petek piše o Digital 6, digitalnoj kameri Panasonic NV-DX1E. Iz knjige Patricije Marks Greenfield Mind and media, The effects of television, computer and videogames, izdane u Londonu 1984, preneseno je poglavlje Okvir za multimedijsko obrazovanje. U Vijestima se govori o Vjesnikovoj nagradi za likovnu umjetnost Josip Račić, koju je dobio Dalibor Martinis za videoinstalaciju Krugovi iznad površina, o ljetnom nizu video- i multimedijskih projekata u Zagrebu i Rijeci, te o Hrvatskom filmskom festivalu, održanom u Puli od 7. do 11. kolovoza. Objavljen je In memoriam Mati Bogdanoviću, popis međunarodnih festivala neprofesijskog filma i videa, te obavijest o izlasku iz tiska Godišnjaka hrvatskog filma i videa, s podacima o hrvatskoj kinematografiji od 1991. do 1996. godine. Broj 16 tiskan je 20. prosinca 1996. na 60 stranica i u nakladi od 500 primjeraka. Vjekoslav Majcen je od urednika unaprijeđen u glavnog i odgovornog urednika. Pod naslovom Oproštaj od celuloida – pozdrav eksperimentu Diana Nenadić piše o dojmovima s 28. revije hrvatskog filmskog i videostvaralaštva. Objavljena je filmografija i nagrade 28. revije. Krešimir Zimonić piše o Profesionalnom susretu s amaterskim filmom, a Karolina Kirinčić obrazlaže svoje Križevačke impresije. U rubrici Razgovor s povodom Dario Marković piše o Sedamdeset godina Mihovila Pansinija (riječ je o razgovoru vođenom na Radio Križevcima, povodom retrospektive filmova M. Pansinija na 28. reviji), a slijedi i filmografija Mihovila Pansinija. Susanne Kristiansen piše o Splitskim filmskim danima (tekst je objavljen i na engleskom jeziku), a objavljene su i nagrade Prvog festivala novog filma i videa Split '96. Vlado Zrnić autor je teksta 4. međunarodni festival neprofesijskog dokumentarnog filma Kamera 300 – Bitola '96, a Philippa Yeeles u članku naslovljenom Odrazi komunikacije piše o nezavisnim filmskim i videoradionicama na jugu Engleske. I ovaj je prilog objavljen i na engleskom jeziku. U istoj rubrici, Odjeci festivala, Mira Kermek piše o Šafovcima u Francuskoj. Petar Krelja prisjeća se Aleksandra Stasenka u tekstu Stasenko – Farenhait 451. Ivan Paić predstavlja u tekstu Multimedijski centar SC 1976-1996. dvadeset godina aktivnosti MM-a dok Dubravka Težak recenzira knjigu Hrvoja Turkovića Umijeće filma, esejistički uvod u film i filmologiju. Krešimir Mikić piše o Filmskom obrazovanju, odnosno izbornoj nastavi videa, na Filozofskom fakultetu pedagogijskih znanosti u Zagrebu. U rubrici Vijesti govori se među ostalim o danu Foto-kino-videokluba Zaprešić, sjednicama Izvršnog odbora Hrvatskog filmskog saveza u Zagrebu i Križevcima, pripremama za održavanje Dana hrvatskog filma te kalendaru hrvatskih filmskih revija i festivala za 1997. godinu. Broj 17 ima posve novu naslovnicu (ruke složene u okvir kadra, nestvarni krajolik, broj i godina izlaženja u žutomu krugu i žarkocrvena slova Bulletin) čiji je autor Vlado Zrnić, koji je i autor likovne obrade Bulletina. U Uređivačkom je odboru sada i Krešimir Mikić, a Vera Robić-Škarica navedena je kao tajnica Uređivačkog odbora. Tiskanje je dovršeno 30. ožujka, a naklada je 350 primjeraka. Na unutarnjoj stranici korica najava je 5. hrvatske revije jednominutnih filmova. Diana Nenadić piše o Hrvatskom filmskom festivalu kratkometražnog filma, održanom u Zagrebu, od 12. do 16. ožujka 1997, a nevedene su i nagrade festivala. Marijan Krivak piše o Osviještenom Zappingu Milana Bukovca, a Duško Popović, pod naslovom Svjetlost iz mraka, razgovara s Ivanom Ladislavom Galetom, te pod naslovom Bljesak jednog lava, s Marijanom Josipom Lončarom. Objavljene su i filmografije oba autora. Mira Kermek piše o Školi crtanog filma, Pag, uz popis filmova, a Vera Robić o Školi dokumentarnog filma u Đakovu (kao sjećanje na voditelje i filmske pedagoge Šimu Bukovića i Anđelka Teufela). Krešimir Mikić započinje seriju napisa o filmskom obrazovanju člankom Filmsko obrazovanje u vrtiću i razrednoj nastavi – viđeno očima filmskog pedagoga dok studentica razredne nastave Karolina Kuntić piše o Susretu s dječjim videostvaralaštvom, odnosno o Filmu u nastavi, a studentica predškolskog odgoja Ivana Golik Gomolak o Filmu i odgajateljima. Mira Kermek piše i recenziju knjige Škola crtanog filma Borivoja Dovnikovića-Borda. U Vijestima se između ostaloga piše o reviji KRAF '96, u Rijeci, filmskoj večeri Ante Peterlića u povodu 60. rođendana, aktivnostima Foto-kino-videokluba Zaprešić i Kinokluba Liburnija film iz Rijeke, sjednici Komiteta UNICA-e i redovitoj sjednici Izvršnog odbora Hrvatskoga filmskog saveza. Navedene su informacije o revijama i festivalima u Hrvatskoj, s uvjetima sudjelovanja i prijavnicama, te Cjenik usluga Hrvatskoga filmskog saveza. Broj 18 objavljen je u 500 primjeraka, na 64 stranice, a tiskanje je dovršeno 30. lipnja. Naima Balić piše o Hrvatskoj reviji jednominutnih filmova, a Jasna Posarić o istoj temi, s naslovom Filmska zbilja zadane dužine. Objavljena je i filmografija te popis nagrada Požega '97. Ivan Paić piše o Retrospektivi hrvatskog alternativnog filma u Ljubljani, a zabilježena je i projekcija filma Sotonski tango mađarskog redatelja Béle Tárra u zagrebačkoj Kinoteci. Mato Kukuljica tvrdi da Hrvatsko filmsko i videostvaralaštvo djece i mladeži pronalazi svoj put, a Mira Kermek piše o Okruglom stolu 35. revije. Martin i Vera (27,5 godina zajedno) zabilježili su Razgovor Branka Schmidta s mladim filmašima. Objavljen je i popis sudionika Revije. Duško Popović objavljuje Razgovor s Vladom Zrnićem (objavljen je i kratki životopis, popis samostalnih izložbi i odabir sudjelovanja na grupnim izložbama te sudjelovanje na video i filmskim festivalima, dobivene nagrade te filmovi i videoradovi). Stjepko Težak piše In memoriam Miroslavu Vrabecu, a objavljen je i tekst Vrednovanje dječjeg umjetničkog izražavanja Miroslava Vrabeca, prvobitno tiskan u Zborniku radova Šibenskog festivala djeteta. Krešimir Mikić pita se Što promijeniti u vrtiću? a Karolina Kuntić (sad već nastavnica razredne nastave) piše o Medijskoj kulturi u razrednoj nastavi. Diana Zalar, pod naslovom Iznenađenje s pozitivnim predznakom piše o iskustvima Pedagoške akademije u Petrinji, a iz zbornika Il cinema e le altre arti (Venecija 1996) prenesen je tekst Sandre Lischi Neprekinuti dijalog. U rubrici Vijesti govori se o Kinoklubu Baranja film iz Belog Manastira, kandidaturi Željka Baloga za člana Izvršnog odbora UNICA-e i drugim temama. Najavljuje se održavanje Videoradionice za voditelje filmskih i videodružina, u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza te 29. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva u Rijeci, od 28. do 30. studenoga 1997. Najavljen je i Prvi hrvatski festival svadbenih videofilmova u Đurđevcu, od 12. do 14. rujna. Broj 19 opet izlazi u 350 primjeraka, na 58 stranica i dovršen je 27. rujna 1997. Glavni i odgovorni urednik Vjekoslav Majcen postao je doktor znanosti iz područja filma. Objavljen je prilog o 59. kongresu i festivalu UNICA-e u Varšavi, s potpunim pregledom nagrada. Vjeran Blašković o istoj temi piše članak Moja prva UNICA. Objavljen je i članak Festival novog filma i videa – Split '97, s popisom filmova i videoradova u konkurenciji, instalacija, retrospektiva, te programa Vrata do i posebnih programa. R.V. Ramani piše o Hrvatskom filmskom festivalu u Splitu, a Srećko Lebinec o gostovanju Vanima u Chicagu. Marijan Krivak potpisuje prilog Ivan Faktor i hrvatsko videostvaralaštvo, a Krešimir Mikić opisuje Videoradionicu u Velikoj (od 1. do 6. rujna 1997), dok o Impresijama polaznika videoradionice piše Kristina Horvat. Mira Kermek piše o Studentskoj videoradionici u Čakovcu, a foto i kinoamateri iz Baranje predstavljaju svoj Foto-kinoklub Baranja film Beli Manastir. Milan Bukovac piše o Zvuku u videoradovima, a Damir Demonja i Željko Anić o Međunarodnom sajmu televizijskih programa u Cannesu, od 11. do 16. travnja 1997. Ervin Debeuc opservira Amatersko filmsko stvaralaštvo u Rijeci, a o istoj temi Nikola Velčić objavljuje ulomke o Kinoklubu Jadran. Objavljeni su In memoriam Fedoru Hanžekoviću i Draženu Movreu, o kojemu Diana Nenadić piše i prilog Dobri duh hrvatske filmske kritike, a objavljen je i tekst Dražena Movre Slike, zvuk i videoti. U Vijestima se govori o programu Hrvatskog filmskog festivala u Puli, od 24. do 28. srpnja, o izboru Željka Baloga, kao prvog hrvatskog predstavnika u izvršnom odboru UNICA-e, Prvoj reviji neprofesijskog filma i videa u Virovitici i prikazivanju filma Soba bez pogleda Rade Šešić na nizozemskom nacionalnom filmskom festivalu. Najavljeni su splitski Festival novog filma i videa, 29. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva te izlazak Hrvatskog filmskog i videogodišnjaka '97, urednika Vjekoslava Majcena. Broj 20 tiskan je 27. prosinca, na 62 stranice. Objavljen je prilog o 29. reviji hrvatskog filmskog i videostvaralaštva Rijeka '97, s popisom nagrada, a Ivica Brusić, Dalibor Tunguz i Tanja Cotić pišu Četiri osvrta na Reviju. Karolina Kirinčić piše o izboru članova KK Liburnija-film, pod naslovom Jedan autor – jedan film, a objavljen je i prilog o Videoprogramu Republike Italije. Ana Šimičić piše o Retrospektivnom programu UNICA-e na Reviji, a Karolina Kirinčić o filmu Soba bez pogleda. Tanja Golić spominje Film koji ću pamtiti, a Zoran Ventin Iznevjerena očekivanja. Objavljena je i Filmografija 29. revije hrvatskog filmskog i video stvaralaštva, prilog o 2. festivalu novog filma i videa Split '97, te nagrade na tom festivalu. Mira Kermek-Sredanović piše recenziju Monografija Petra Krelje o Kreši Goliku, a Marijan Krivak o Nan Hoover i Steini Vasulka, dvjema starim gospođama u raljama multimedijalnosti – a bilo je tu i koječeg drugog…te o ‘friškoj’ alternativi Oxford film and video makers. Diana Nenadić opservira Autorski studio, predstavljena je i Renata Poljak, kao Novo ime splitske videoscene, a objavljen je i njezin članak Ostranenie '97. Iz časopisa Sight and Sound prenesen je članak Petera Wollena Filmska avangarda između 20-ih i 60-ih godina, u prijevodu Ivana Paića. Objavljen je prilog Skupština Hrvatskog filmskog saveza, Vera Robić piše o Izvršenju programa HFS, a u Vijestima se govori o projekcijama Hrvatskoga filmskog saveza i MM centra Studentskog centra u Zagrebu, Tjednu performancea – Javno tijelo, studijskom području Medijska umjetnost na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, koji vodi Ivan Ladislav Galeta, Filmskom festivalu Europske unije u Zagrebu, retrospektivi radova članova Autorskog studija, u povodu petogodišnjice rada, međunarodnoj izložbi i simpoziju umjetnosti medija i kulture 5. Media Scape – Videoart, u Zagrebu, te sjednici Organizacijskog odbora Dana hrvatskog filma. Pet godina izlaženja Bulletina HFS obilježeno je kraćim uvodnim člankom Uređivačkog odbora te Bibliografijom članaka objavljenih u Bulletinu HFS od broja 1/1993. do broja 20/1997. Uz ponovljenu obavijest o izlasku Hrvatskog filmskog i videogodišnjaka '97, objavljena je i obavijest o izlasku monografije Petra Krelje Golik, u izdanju Hrvatskog državnog arhiva. Broj 21 tiskan je 27. ožujka 1998, na 70 stranica. Na unutarnjoj strani korica plakat 36. revije hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži, u Sikirevcima. Nikica Gilić piše o 7. danima hrvatskoga filma, a slijedi Filmografija, Posebni programi Hrvatskog filmskog saveza na Danima hrvatskog filma (izbor nagrađenih filmova djece i mladeži) i Nagrade 7. dana hrvatskoga filma. Phillipa Yeeles piše pod naslovom Dakle, što se dogodilo? o odjecima splitskog Festivala novog filma i videa, a isti tekst je objavljen i na engleskom jeziku. Janka Vukmir piše o Renati Poljak, a tekst je prenesen iz časopisa Siksi – the nordic art review, vol. XII, broj 4/1997. Krešimir Mikić piše o Filmskom obrazovanju na visokim učilištima, a objavljeni su i redakcijski tekstovi Novo lice kinotečne dvorane te Nagrada tehničke kulture Faust Vrančić. Mira Kermek recenzira knjigu Vjekoslava Majcena Hrvatski filmski tisak do 1945. godine, a Vera Robić potpisuje prilog 70 godina organiziranog djelovanja neprofesijskog filmskog i videostvaralaštva u Hrvatskoj 1928–1998. (Program rada Hrvatskog filmskog saveza). Vedran Šamanović objavljuje prilog Neprofesijski autor u medijskom krajobrazu, inače svoj seminarski rad na ADU. Nada Varšava objavljuje In memoriam Stjepanu Tosenbergeru – Stevi. U Vijestima se piše o izbornoj skupštini Kinokluba Zagreb i skupštini Zagrebačkog foto-kino saveza, osnutku novog Foto-kino kluba Đurđevac, čiji je predsjednik Kruno Heidler, premijeri filma Božić u Beču redatelja Branka Schmidta održanoj u Vukovaru, najavi Trinaestog svjetskog festivala animiranih filmova (Zagreb, 17. do 21. lipnja 1998), obilježavanju 25. obljetnice GFR Film-video u Požegi i drugim temama. Objavljeni su uvjeti sudjelovanja na 6. hrvatskoj reviji jednominutnih filmova, propozicije XXXVI. revije hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži te više obavijesti o mogućnosti kupnje različitih publikacija o filmu i videu. Broj 22 izlazi u nakladi od 500 primjeraka i na 80 stranica, a tiskanje je završeno 27. lipnja 1998. Na unutarnjoj stranici korica poster 6. hrvatske revije jednominutnih filmova, a zatim i redakcijski članak o reviji, te popis prijavljenih radova. Nikica Gilić piše članak Požeška minuta, a slijedi Filmografija i Nagrade 6. revije. Nepotpisani članak 36. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži – Sikirevci '98. slijedi Pregled prijavljenih ostvarenja te Nagrade 36. revije. Sve je zaokruženo člankom Jure Ačkara O radu kino-videodružine OŠ Sikirevci. Goran Kruno Kukolj piše o Proljetnoj školi animacije u Bjelovaru, od 20. do 25. travnja, a Dubravka Dujmović-Kušan o Interkulturalnoj edukaciji. Mira Kermek u članku Mašta zarobljena TV-ekranom piše o estetskom odgoju i dječjoj kreativnosti, a Duško Popović tvrdi da Milivoj Hubek ima projektor ispod kože. Vjekoslav Majcen piše o skrivenoj povijesti američkog filmskog stvaranja u članku Veliki život na malom filmskom formatu, a Marijan Krivak predstavlja autora u članku Dan Oki – umjetnički video i film. Ivan Paić opservira Millennium Film Workshop – retrospektivu hrvatskog alternativnog filma i videoumjetnosti, u New Yorku, od 8. do 17. svibnja 1998, a objavljena je i filmografija retrospektive. Objavljen je i tekst Hrvatska videoumjetnost u Tallinu, kao i tekst Janke Vukmir (pisan za katalog godišnje izložbe SCCA) Video u Hrvatskoj (Hrvatski videoumjetnici u Tallinu). U Vijestima se piše o filmskoj reviji radova studenata Akademije (F.R.K.A.), programu održavanja 60. festivala UNICA, izboru deset najboljih filmova svih vremena po mišljenju hrvatskih filmskih redatelja (pobijedio je Fellinijev Amarcord), osnutku Filmskog i videokluba Zlatna dolina u Pleternici, Međunarodnoj filmskoj radionici animiranog filma u Čakovcu, a najavljuje se i redovita izborna skupština Hrvatskog filmskog saveza. Objavljen je i Međunarodni nagradni natječaj za najbolji kratkometražni sportski film u organizaciji Zadarske županije. Broj 23 je objavljen 7. listopada 1998, na 72 stranice. Uvodno je objavljen tekst Izborna skupština Hrvatskog filmskog saveza, a zatim Svjetski festival neprofesijskog filma – UNICA '98. Željko Balog piše o Komitetu UNICA-e, a Ana Šimičić potpisuje tekst UNICA 1998. – Schnaps UNICA. Vjekoslav Majcen osvrće se Još jednom o hrvatskom filmu u New Yorku. Objavljeni su i redakcijski prilozi o Hrvatskom eksperimentalnom filmu i videu u Londonu, na Festivalu srednjoeuropske kulture te 3. međunarodnom festivalu novog filma – Split '98, odnosno Predstavljanju hrvatskog filma u Rotterdamu. Hrvoje Turković piše o Hrvatskom eksperimentalnom filmu i umjetničkom videu (engleska je varijanta objavljena u katalogu Avant-garde Films and Videos from central Europe), a Vesna Srnić o Područjima istraživanja umjetničkog videa (dio magistarskog rada pod naslovom Video na izvoru slike). Objavljen je tekst Programi izborne nastave medijske kulture i vannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, a Đurđa Berlančić piše o Filmskoj radionici na drugom susretu Dječjih foruma Hrvatske, Prvi korak do filma: pisanje filmskog scenarija, Selce, 26. do 29. kolovoza 1998. Duško Popović predstavlja Ljerku Smrček u tekstu Slavonka sa Srebrnjaka. U Vijestima se piše o predstavljanju hrvatskih autora u Francuskoj i Velikoj Britaniji, Pulskom festivalu, 60. kongresu i festivalu UNICA i Tjednu suvremenog češkog filma u zagrebačkoj Kinoteci. Najavljeni su 30. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva, 29. kvarnerska revija amaterskog filma – KRAF '98, te 7. hrvatska revija jednominutnih filmova. Broj 24 izlazi na 72 stranice, a tiskanje je dovršeno 17. prosinca 1998. Objavljen je tekst 30. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva (Zagreb, 27–29. studenoga 1998), osvrt Petra Krelje Jubileju u čast, te Filmografija i Nagrade 30. revije. Ante Peterlić naslovljuje svoj tekst 30. festival hrvatskog filmskog i videostvaralaštva. Objavljen je i prilog Mladi autori i UNICA, kao i tekst Darija Markovića Nakon 3. festivala novog filma i videa: Split nudi najbolje. Ivan Paić piše o Britanskom ženskom filmu. Objavljen je prilog o Crtani romani šou / Funny Comics Show / Međunarodni strip festival u Zagrebu, od 23. do 25. listopada, a Igor Grubić predlaže usvajanje novog termina na području umjetnosti, ‘No ki teka’. Danijel Šunjić piše o Cinanima '98, te objavljuje Razgovor s Christom Moesker, a Duško Popović predstavlja Zenu Kalogjeru u tekstu Zena Zlatarica. Vjekoslav Majcen pod naslovom Hrvatski neprofesijski film piše kronologiju 1928–1998, a s istim povodom, u znaku 70 godina hrvatskog filmskog i videostvaralaštva Mihovil Pansini piše o Tri projekcije kinematograma Kinokluba Zagreb. Hrvoje Turković piše o avangardnom razdoblju (1950-e, 1960-e) pod naslovom Hrvatski eksperimentalni film I, a riječ je o scenarijima pisanim za priloge u emisiji HTV Fatamorgana, urednika Darka Zubčevića. Duško Popović tekst naslovljuje S druge strane ekrana. Danica Papilovski piše o Televiziji i slobodnom vremenu učenika osnovne škole, a Goranka Preskočil o Nastavi filma u razrednoj nastavi (oba teksta prenesena iz časopisa Bjelovarski učitelj br. 1, siječanj–travanj 1988). Milan Bukovac opservira sajam Fotokina '98. – Foto bez kina, te govori o Svemu što ste oduvijek željeli znati o DVD-u (a niste se usudili pitati). U Vijestima se piše o Prvom međunarodnom festivalu turističkog filma u Splitu, Prvom hrvatskom kongresu udruženja INSEA, sjednici Priređivačkog odbora Dana hrvatskog filma, retrospektivi hrvatskog filma u Rotterdamu, Festivalu Europske unije u zagrebačkoj Kinoteci, Osnivačkoj skupštini Škole animiranog filma Čakovec i drugim temama. Objavljen je In memoriam Nikoli Tanhoferu. Objavljene su i najave međunarodnih i domaćih festivala i revija. Broj 25 mijenja ime u Zapis, a mijenja i vizualni identitet, vraća se jednobojnim naslovnicama (prva je u smeđim tonovima), i sve to potpisuje Igor Kuduz. Tiskanje 88 stranica dovršeno je 25. ožujka 1999, a naklada je i dalje 500 primjeraka. Vjekoslav Majcen piše o Danima hrvatskog filma '99, a objavljeni su Filmografija i Nagrade. Majcen je i autor priloga Alpe Adria Cinema (Valovi s druge obale – susret s kinematografijama srednje i istočne Europe, Trst, 17–24. siječnja 1999). Objavljen je popis hrvatskih filmova na ovoj smotri. Tanja Golić piše o BBC – British Short Film Festivalu 1998, Ervin Debeuc o Kvarnerskoj reviji amaterskog filma – KRAF '98, a Petra Ključarić o Svijetu voda (međunarodnom natječaju uz Svjetsku izložbu EXPO-2000). Matko Dodig obrazlaže Program filmskih projekcija u KK Zagreb. Predstavljene su inicijative za Filmski kulturni centar odnosno za Školu medijske kulture. Duško Popović predstavlja Stjepana Vidakovića u tekstu ‘Autoportret’ jednog Bosanca, a Zdravko Mustać piše o Najboljim godinama našeg života (Split, 1986–1990). Krešimir Mikić uzvikuje Gasi televizor!, a Mira Kermek-Sredanović obrazlaže Plošnost virtualne zbilje i odgoj selektivnog gledatelja. Diana Nenadić piše o Programu neprofesijskog videa na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a Sanja Drakulić (učenica 8b 1. osnovne škole Luka, Sesvete) traži Školu crtanog filma i kod nas! dok Valentina Anđel, iz istoga razreda iste škole, govori o Crtiću, svijetu mašte u kojoj je sve moguće. Gordana Kolarić piše o Sedmoj umjetnosti među mladim Šibenčanima, a Nikica Gilić se pita Obuhvaća li kinematografija neprofesijski film? Nada Beroš potpisuje prilog Od ezoterije Gorgone do dematerijalizacije Weekend Arta, a Hrvoje Turković nastavlja započeti serijal Hrvatski eksperimentalni film objavljivanjem drugog nastavka. Wilfried Wiegand odaje Hommage Francuskoj, zemlji filma, u prijevodu Ivana Paića. Objavljen je In memoriam dr. Jovi Rajkoviću. Vijesti govore o 3. međunarodnom studentskom filmskom susretu Vrisak III, natječaju za mladež Goetheova instituta s temom Svijet i voda, pripremama Dana hrvatskog filma (prijavljeno 240 radova u trajanju 62 sata), radionicama animiranog filma u osnovnim školama te izradi nastavnog plana i programa Škole medijske kulture. Objavljen je Kalendar filmskih revija '99, pravila za sudjelovanje na XXXVII. reviji hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži i prijedlog programa Revije, kao i prijavnice za sudjelovanje na nekoliko revija i festivala. Broj 26 tiskan je 30. lipnja 1999, na 76 stranica i s naslovnicom u plavoj boji. Nikica Gilić piše o Jednominutnom egzistencijalizmu, a objavljeni su i Filmografija te Nagrade 7. revije jednominutnih filmova – Požega '99. Aldo Tardozzi potpisuje članak Dijete hrvatske kinematografije (II. filmska revija Kazališne akademije – Zagreb, 10–11. travnja 1999), a objavljen je i popis svih filmova FRKE '99. Hrvoje Turković o hrvatskom programu na smotri srednjoeuropske filmske avangarde (Budimpešta, 6–14. travnja) piše u tekstu Kopije snova, a naveden je i program hrvatske selekcije. Sunčica Ostoić izvještava o Zvučnim instalacijama – Media-Scape 7 u zagrebačkom Muzeju za suvremenu umjetnost, Olga Majcen o Bredi Beban u Zagrebu, filmskoj tribini Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska, a Vjekoslav Majcen o Nagradi Ivan Filipović, Nagradi za životno djelo – filmskom pedagogu Stjepku Težaku. Majcen je i autor priloga Generacijske promjene i tehnološke novine, o 37. reviji hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži, čija je filmografija objavljena u nastavku. M. F. (Maja Flego?) piše Film je igra s pravilima, o Pregradi – domaćinu 37. revije, a iz Bulletina Revije prenesen je tekst Stjepka Težaka Uspon dječjeg filmskog i videostvaralaštva. Objavljena je filmografija svih prijavljenih radova te popis nagrađenih. Objavljen je i Plan održavanja Škole medijske kulture, a iz mjesečnika za kulturna zbivanja Cooltura, Čakovec, svibanj 1999, prenesen je članak Radionica za voditelje filmskih i videodružina. Milan Bunčić piše o Deset godina FVK Pregrada, a Olga Vujović u tekstu Kritičar sa srcem recenzira knjigu Dražena Movre Iz sedmog reda lijevo, u izdanju Hrvatskog radija. Iz časopisa Slovo, Vol. II. (1999) prenesen je članak Andrew J. Hortona Avangardni film i video srednje Europe I. te Avangardni film u srednjoj Europi II, osvrt na hrvatski program. Nada Beroš piše Još jednom o ‘Gorgoni’, a Ivan Paić Magija Billa Viole. U Vijestima se piše o smrti Ivana Hetricha i Vjekoslava Smetka, osnivanju Kluba prijatelja filma na zagrebačkoj Učiteljskoj akademiji, prvom studentu u povijesti koji je na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti diplomirao filmskim radom (Svebor Kranjc u klasi profesora Vjekoslava Šuteja s dokumentarnim filmom Katahali), a najavljen je i festival i kongres UNICA '99. u Finskoj. Posebni broj – 1999 objavljen je 27. kolovoza 1999, kao prvo posebno izdanje Zapisa, u nakladi od 500 primjeraka, na 108 stranica. Urednici Posebnog broja su Vjekoslav Majcen i Vera Robić-Škarica, a cijeli je posvećen Školi medijske kulture održanoj od 30. kolovoza do 3. rujna 1999, u Šibeniku, u hotelskom naselju Solaris. Objavljeni su Predgovor, dopis ministra prosvjete i športa mr. sc. Božidara Pugelnika osnovnim i srednjim školama te Plan održavanja Škole medijske kulture. Ante Peterlić piše o Počecima filma – apokrifima i činjenicama, a Ivo Škrabalo o 101 godini filma u Hrvatskoj 1896–1997. Krešimir Mikić iznosi svoja Razmišljanja o dokumentarnom filmu, a Vjekoslav Majcen donosi Kratki uvod u hrvatski dokumentarni film. I Dario Marković piše Hrvatski dokumentarni film (1945–1988), dok Krešimir Mikić opservira Film u okruženju drugih medija. Hrvoje Turković potpisuje tekst Pokretne slike: medijske razrade i preklapanja, te Sistematizacijski vodič po Filmskoj enciklopediji I (A-K) i II (L-Ž). Stjepko Težak piše o Nastavi hrvatskog jezika i medijskoj kulturi, a Olga Jambrec o Metodičkom pristupu filmu. Vjekoslav Majcen priredio je prikaz Nastavnog plana i programa za osnovnu školu te Nastavni plan srednjih škola, nastavni program za hrvatski jezik. Pri kraju posebnoga broja navedena je preporučena literatura te časopisi (Hrvatski filmski ljetopis i Zapis). Broj 27 tiskan je 20. listopada u standardnoj nakladi od 500 primjeraka i na 72 stranice, a naslovnica je narančasta. Diana Nenadić piše o festivalu UNICA 99. – Lov na bisere, a o istoj temi Zrinka Matijević kaže Šteta lososa, amateri su u pitanju! Naveden je Hrvatski program na festivalu UNICA '99. te Nagrade. Nevenka Mihovilović piše o Seminaru medijske kulture u Šibeniku, od 30. kolovoza do 3. rujna 1999, a Slavica Kovač o videoradionici za dokumentarni film, pod naslovom Od 0 do 24 sata. Dario Marković podnosi Izvještaj i obradu ankete polaznika Škole medijske kulture koja se najavljuje i za kolovoz 2000. Objavljen je prilog o Imaginarnoj akademiji u Grožnjanu, Vjekoslav Majcen piše o Internetu u obrazovanju, a Marija Nikolić o Medijskoj internet stranici Učiteljske akademije. Objavljen je i tekst Umjetnost u razvoju životnog potencijala. Milivoj Labudić i Jasminka Horvatić pišu o Umjetnosti kao suportivnom elementu u formiranju slike o sebi te o Filmskom stvaralaštvu u terapiji PTSP-a. Borivoj Dovniković-Bordo opservira Četvrti međunarodni filmski vikend u Oprtlju. Objavljen je i prilog Hrvatski filmski festival Pula '99. s popisom Natjecateljskog programa i Nagradama Ocjenjivačkog suda. Slijede tekstovi Međunarodni filmski festival u Motovunu, odnosno 4. međunarodni festival novog filma Split '99. s programom i nagradama. Jasna Pervan piše tekst Ivan Martinac – nagrada za životno djelo, a Duško Popović predstavlja Zdravka Mustaća u rubrici Mali filmski razgovori, pod naslovom Sudbinska privlačnost Privlake (objavljeni su i Biografija, Filmografija, sudjelovanje na festivalima i projekcije te popis nagrada). Daniel Kovač piše o djelu Simona Bogojevića-Naratha Bordo Thodol – Tibetanska knjiga mrtvih, dok Aleksandra Orlić opservira Mail Art. Drago Doppler sažima svoja sjećanja u In memoriamu Ljerki Smrček. U Vijestima se govori o multimedijalnim projektima u MM centru Studentskog centra u Zagrebu, izložbi povodom trideset godina djelovanja Filmske autorske grupe Enthusia Planck, prvom Međunarodnom filmskom festivalu u Motovunu, upisima djece drugog do osmog razreda u ŠAF i umjetničkom projektu Weekend-Art: Halelujah the Hill. Objavljeni su uvjeti sudjelovanja i prijavnica za 31. reviju hrvatskog filmskog i videostvaralaštva u Đurđevcu te propozicije KRAFA Rijeka '99. Broj 28 ima plavu naslovnicu, tiskan je 16. prosinca 1999, u nakladi od 500 primjeraka i na 72 stranice. Božica Jelušić piše Ruralno, urbano, duhovno o 31. reviji, a objavljena je i Filmografija te Nagrade 31. revije. Zdravko Mustać piše o Ivanu Martincu, a Juraj Kukoč o Kinoklubu Zagreb u 1999: Buđenju djelatnosti. Robert Marinić objavljuje prilog Iz aktivnosti Kinokluba Zagreb, Milivoj Labudić piše O tečaju kreativnog pisanja scenarija, a Branko Hrpka o Videostvaralaštvu u Osijeku. Damir Jelić predstavlja Videodružinu u karlovačkoj gimnaziji, a Agar Pata piše o Art-vikendima u Dubrovniku. Drago Doppler pod naslovom Jedna vrijedna donacija piše o donaciji dr. Mihovila Pansinija Hrvatskom filmskom savezu. Alan Bahorić izvještava pod naslovom Kamera 300 o međunarodnom festivalu neprofesijskog dokumentarnog filma u Bitoli, Makedonija, a Duško Popović u rubrici Mali filmski razgovori predstavlja Vladimira Peteka pod naslovom Palma s Medveščaka na dvanaest projektora. Anabela Crnković iz OŠ Zapruđe u Zagrebu piše o Metodičkoj razradi nastavnog sata medijske kulture u VII. razredu osnovne škole, a Vesna Švedl pita se Je li umro crveni balon? Tomislav Čegir piše o Filmu i stripu, a Marijan Krivak o Pisanu tekstu o videotekstu. Iz Süddeutsche Zeitung Magazina prenesen je razgovor koji je Rene Burri vodio s Henri Cartier-Bressonom, pod naslovom Ne morate ništa dokazivati, ne morate ništa reći, sve se događa samo po sebi. U Vijestima se govori o programu poljskih filmova u MM centru, festivalu mladih alternativnih umjetnika Uštek 01 u Osijeku, Tjednu hrvatskog filma u Berlinu, snimanju filma Soske Rade Šešić, a najavljeni su i festivali u Berlinu, Pragu, Tampereu, Banskoj Bystrici i Ebenseeu. Broj 29 je opet u plavom, tiskan 16. ožujka 2000, na 84 stranice. Naknadno su umetnute prijavnice za Školu medijske kulture, XXXVIII. reviju hrvatskog filmskog i video stvaralaštva djece i mladeži i 8. reviju jednominutnih filmova. Diana Nenadić recenzira Eksperimentalni film i video na 9. danima hrvatskog filma, a objavljena je i Filmografija te Nagrade 9. dana. Aldo Paquola piše o Kvarnerskoj reviji amaterskog filma, a Borivoj Dovniković-Bordo o Cinanima '99. Objavljen je i tekst Festival u cyberspaceu, a Hrvoje Turković piše Zamišljeno oko: filmovi Dušana Tasića (objavljeni su biografija te filmografija). Marijan Krivak piše Prizore iz vrta Ivana Ladislava Galete dok Aleksandra Orlić obrazlaže Igru medijima. Ervin Debeuc prigodno piše o 40 godina Kino kluba Liburnija film, a Hrvoje Tutek i Damir Jelić izvještavaju o Članovima KK Zagreb u karlovačkoj gimnaziji. Marija Nikolić predstavlja program KKZ Dobro jutro, gledamo film, a Duško Popović u rubrici Mali filmski razgovori pod naslovom Langov odmetnik Faktor predstavlja Ivana Faktora. Maja Verdonik piše o Pavlu Štalteru: Sedam plamenčića, a Hrvoje Turković o Rasponu i povijesnu podrijetlu žanrova. Zdravko Mustać predstavlja Hrvatsku videoumjetnost devedesetih, a iz časopisa Bref, le magazine du court métrage, 43 - 99/2000 prenesen je članak Marc Merciera Neovisni video u Hrvatskoj. Tomislav Čegir piše o Razvoju stripa u Hrvatskoj, a u Vijestima se govori o primanju splitske kinoteke Zlatna vrata u članstvo udruge kinematografa Europa Cinemas, aktivnostima ženskog umjetničkog centra Electra koji vodi Sanja Iveković, ciklusu filmova Krzystofa Kieslowskog u MM centru, te se najavljuju festivali u Nyonu, Požegi, Šibeniku, Ebenseeu i Zadru i UNICA 2000 u Roermondu. Objavljeni su uvjeti sudjelovanja na 8. reviji jednominutnih filmova, 38. reviji hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži te Škole medijske kulture u Trakošćanu. Broj 30 opet ima novi izgled, koji potpisuje Tihomir Tikulin-Tico. Na crno-bijeloj naslovnici filmska je traka s nizom fotografija, e-mail adrese vezane uz film te žarkocrveni naslov Zapis. Tiskan je 20. lipnja 2000, na 66 stranica. Hrvoje Pukšec piše o 3. filmskoj reviji kazališne akademije F.R.K.A. 2000, a objavljena je i filmografija. Aldo Tardozzi piše o tomu Budućnost je naša!, a uz to je objavljen i popis nagrada. Josip Jurčić piše o Ponovnom usponu jedne minute, objavljen je popis natjecateljskih radova na 8. hrvatskoj reviji jednominutnih filmova, nagrada te pregled prijavljenih ostvarenja. Objavljeni su tekstovi o 38. reviji hrvatskog filmskog i video stvaralaštva djece i mladeži, popis radova u natjecateljskom programu, pregled prijavljenih ostvarenja te nagrađeni radovi. Juraj Kukoč piše o Mladom hrvatskom filmu, a Duško Popović u rubrici Mali filmski razgovori pod naslovom Vatrogasci i obični ljudi predstavlja Sanju Iveković. Ranko Karabelj recenzira knjigu Nikole Tanhofera O boji na filmu i srodnim medijima, a Jasna Posarić Školu animiranog filma Čakovec 1975–2000. Mire Kermek-Sredanović. Objavljeni su tekstovi O internetu i oko njega, www.mi2.hr: MAMA CENTAR i To je bilo nekad…a što je sada? Aldo Tardozzi piše Kinoklub Zagreb ili – www.kkz.hr, a Hrvoje Pukšec Po jutru se dan poznaje Film.Net: Jutro. Objavljen je i tekst Prvi hrvatski internet festival filmova. Olga Majcen piše Od slike do slike jagor.srce.hr/germa, a Slavica Kovač o Izbornoj nastavi književnosti, filmske kulture i jezičnog izražavanja. Dražen Ilinčić u rubrici Sjećanja piše Nakon smrti Darka Vernića Bundija, a Diana Nenadić piše Darko Vernić Bundi – dobro zločesto dijete hrvatske kinematografije. Rosana Ratkovčić predstavlja Izložbu-projekt: Samo za tvoje oči, a Branko Franceschi piše o Face Croatia. Iz publikacije Film-Dienst br. 6/2000 prenesen je tekst Margarete Wach Sablasno u prijevodu Darija Juričana. U Vijestima se piše o programu 46. međunarodnog festivala kratkometražnih filmova u Oberhausenu, premijeri filma Srce nije u modi Branka Schmidta u Osijeku i Vukovaru, Milenijskoj izložbi EXPO 2000 u Hannoveru i izložbi instalacija Chena Zhena Šest vrela u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu. Objavljen je natječaj Instituta Otvoreno društvo – Hrvatska i Art radionice Lazareti za radionicu Brede Beban u Dubrovniku, od 21. do 23. rujna 2000. Posebni broj – 2000 u cijelosti je posvećen Školi medijske kulture Trakošćan, od 20. do 28. kolovoza 2000. Urednici Posebnog broja – 2000 su Vjekoslav Majcen i Vera Robić-Škarica, likovnu obradu i pripremu potpisuje Kolumna d.o.o, a tiskanje je u nakladi od 500 primjeraka i na 118 stranica završeno 15. kolovoza 2000. Poslije uredničkog Predgovora objavljen je Plan Škole medijske kulture. Ante Peterlić piše o Klasičnu stilu fabularnoga filma nijemoga razdoblja, te Sistematizacijski vodič Filmskom enciklopedijom. Krešimir Mikić piše o Filmskom triku: od Méliesa do Spielberga, a Ivo Škrabalo o Povijesti hrvatskoga filma / kronološkom pregledu. Vjekoslav Majcen piše o Dječjem filmskom stvaralaštvu, a Hrvoje Turković o Programskoj naravi televizije. Stjepko Težak obrazlaže Metodičke pristupe u nastavi filma, a Olga Jambrec Metodički pristup dokumentarnom filmu i Filmsku prilagodbu književnog djela. Objavljen je tekst Tita Bilopavlovića Jedina jabuka. Maja Verdonik piše o Ulozi planova i kutova snimanja u filmskoj prilagodbi književnog teksta, a Jasminka Marinović o Primjeru obrade autorskog animiranog filma. Objavljen je tekst Edgar Allan Poea Krabulja crvene smrti. Olga Jambrinec piše i o Primjeni književnog teksta i dokumentarnog filma u ostvarivanju odgoja i obrazovanja za ljudska prava, a Krešimir Mikić o Medijskoj kulturi – paradoksima i mogućim rješenjima. Tema je broja Kamera i snimanje, a Silvestar Kolbas piše Kako postati snimatelj. Na kraju je preporučena literatura, te časopisi Hrvatski filmski ljetopis i Zapis. Broj 31 uvodi portret autora ili kadar filma kao standardnu naslovnicu, a prvi je objavljeni lik Tomislava Gotovca, srebrnast na plavoj pozadini. Ispod naslova Zapis još uvijek se nazire i Bulletin, kao i kod svih od 25. broja. Tiskanje na 70 stranica dovršeno je 30. rujna 2000. Ivan Paić predstavlja Šibenik – utvrdu filma i videa mladih, a Velimir Rodić spominje Nesporazume i dječji gnjev ili HRT na 38. reviji filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži. Objavljen je i popis nagrađenih radova. Zdravko Mustać piše o 62. svjetskom festivalu neprofesijskog filma, a objavljen je i popis nagrada na tom festivalu. U redakcijskom tekstu sačinjena je Ljetna filmska šetnja od Baltika do Dubrovnika. Čejen Černić piše o Međunarodnoj radionici animiranog filma u Čakovcu te o Imaginarnoj akademiji u Grožnjanu. Damir Čučić piše Welcome to the 11th Balticum Film & TV festival, a Dražen Ilinčić Putovanje u srce elipse. Objavljen je i tekst Projekt: Festival dokumentarnog filma u Dubrovniku. U rubrici Mali filmski razgovori Duško Popović predstavlja Tomislava Gotovca pod naslovom Beškin sin. Mato Kukuljica recenzira Osnove teorije filma dr. Ante Peterlića, a Vjekoslav Majcen najavljuje Hrvatski filmski i video godišnjak te piše o Školi medijske kulture Trakošćan 2000. Marija Talija iznosi svoje Dojmove s predavanja u Školi medijske kulture, a objavljen je i Popis polaznika. Nevenka Mihovilić obrazlaže Nastavu filmske kulture u osnovnoj školi. Ana Dević i Nataša Ilić govore o Maloj zemlji za veliki odmor, objavljen je tekst Co-operation, a Jurij Krpan piše o Salonu mladih – Zagreb 2000. Objavljeni su tekstovi Prvi hrvatski filmski festival na internetu te Mobile, akademski internet dućan. U Vijestima se između ostaloga govori o promociji monografije Mire Kermek-Sredanović 25 godina ŠAF-a, predstavljanju programa Francuska kinematografija u 100 filmova u MM centru, pogibiji Ene Begović i smrti Ante Zaninovića. Najavljeni su 32. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva te Međunarodni multimedijalni festival u Rijeci. Broj 32 je prvi koji kao glavna urednica potpisuje Diana Nenadić. U Uređivačkom su odboru dr. Vjekoslav Majcen, Marijan Krivak, Duško Popović i Vera Robić-Škarica. Nova je lektorica Ankica Skorin, a likovnu obradu naslovnice i grafičko uređenje potpisuje Goran Trbuljak. Naklada je dignuta na 1000 primjeraka, a tiskanje na 62 stranice dovršeno je 20. prosinca 2000. Lik na naslovnici je Ivan Ladislav Galeta, u smeđim tonovima starih fotografija. O 32. reviji Zoran Tadić piše tekst Raskošna paleta, Petar Krelja Obavezan smjer, Diana Nenadić Eksperimentalni tour retour, Ante Peterlić Entuzijazam kojemu treba poticaja, Dražen Ilinčić Umjetnost : život – 1 : 0, a Milan Bukovac Tour retour 1974–2000. ili kronologija jednog ludila. Objavljen je popis prijavljenih radova te Nagrada 32. revije. Uz prilog Split, 23–30. rujna 2000. objavljen je i popis nagrada 5. međunarodnog festivala novog filma. Zdravko Mustać piše Tomislav Veliki Gotovac, a Rosana Ratković Žena u javnom prostoru. Zrinka Matijević, Nebojša Slijepčević i Boris Veličan potpisuju tekst "Krave" u Amsterdamu, Agar Pata piše Art-vikend u Dubrovniku, a Zdravko Mustać javlja se i prilogom Herzog, gnjev božji. Dario Marković tvrdi Floki se vraća u Čakovec, a Kazimir Klarić piše o Mirisu sretne mladeži. Srećko Lebinec piše Vanima ponovno u Chicagu, Mladen Josipović izvještava s festivala Uštek 02, a objavljen je i prilog Vladimir Petek – naj, naj kolekcionar. Iz časopisa Bref, br. 46 – jesen 2000, u prijevodu Brune Kragića prenesen je tekst Marc Merciera Hrvatska: u znaku quetzala. U rubrici Mali filmski razgovori Duško Popović pod naslovom Mirko i Slavica piše o Mirku Laušu, a tu je i razgovor Petra Krelje s Hrvojem Turkovićem, Film i srodni mediji, objavljen na Trećem programu Hrvatskog radija. Erkki Huhtamo piše Play! Stop! Forward! Rewind! (prijevod Diana Nenadić), a Maja Verdonik obrazlaže Prisutnost motiva bajke u suvremenim romanima za djecu i njihovim filmskim prilagodbama. Vesnica Kantoci bavi se Mogućnošću obrade lutkarskog filma u dodatnoj nastavi hrvatskog jezika, a Slavica Kovač piše o filmu Zlatka Grgića: Muzikalno prase. Kruno Heidler piše In memoriam Dragutinu Dadi Vunaku, Dado, zbogom! Duško Popović obrazlaže Decentralizaciju financiranja rada udruga. U Vijestima se govori o videoradovima Marthe Rosler, ciklusu tribina Autorskog studija i Zorana Tadića, suvremenom njemačkom filmu u MM centru, reviji filmova Europske unije u zagrebačkoj Kinoteci, retrospektivnom programu Foto-kino-videokluba Zaprešić, tjednu suvremenog češkog filma te mjesecu hrvatskog filma u Los Angelesu. Objavljen je kalendar festivala te obavijesti o novim knjigama i časopisima. Broj 33 izlazi 25. ožujka 2001. u 600 primjeraka i na 62 stranice. Na naslovnici je Zdravko Mustać. Diana Nenadić piše Jubilarni maraton – 10. dani hrvatskog filma, a Vladimir Sever Behemot živi! Objavljena je filmografija i nagrade 10. DHF. Pod naslovom www.WEBMOVIEFEST.com objavljen je prilog o festivalu u organizaciji FVK Zaprešić te popis sudionika i nagrađenih. Dragan Rubeša piše o 31. KRAF-u – Od svega po malo. Objavljen je prilog SEE DOCKS IN DUBROVNIK, a Tue Steen Mueller piše U potrazi za nemirom, prilog prenesen iz časopisa Documentary Film Magazine DOX, br. 32 / prosinac 2000, u prijevodu Ivana Paića. Marijan Krivak predstavlja Tri (alter) umjetnika u slobodi, (tekst je popraćen izvatcima iz različitih časopisa) te Eksperimentator u koži video-artista. Dario Marković obilježava Vrijeme po Zrniću, a Marijan Krivak piše i o Svjetlosnim ciframa za digitalnu budućnost (sadašnjost). U rubrici Mali filmski razgovori Duško Popović piše o Tri ljubavi Stjepka Težaka, a Diana Nenadić o Slikama vremena Željka Sarića. Fred Camper ističe Nevolju s videom, a Michael Temple piše o Luckastu profesoru: podučavanju filma s Jean-Lucom Godardom. Diana Nenadić predstavlja New Media Scotland te piše o Online filmu i festivalima. Objavljen je i tekst Okrugli stol: Filmski arhivi. Željko Balog piše o Casablanca Avio, a Marija Nikolić o Medijskoj živosti Učiteljske akademije. Zoran Tadić recenzira pod naslovom Dug pioniru i klasiku knjigu Ante Peterlića i Vjekoslava Majcena Oktavijan Miletić, a Jamsheed Akrami piše o Djetinjstvu izvlaštenih: Prikazima djece u iranskim filmovima. Tekst je s engleskog prevela Diana Nenadić. Marija Ratković dnevnički zapisuje Zagrebačku avanturu ili Ante se vraća kući, Tomislav Crnogaća odaje Priznanja malim filmašima, a Gordana Kokić piše o Juniorima na seminaru. Kruno Heidler potpisuje In memoriam Dragutinu Dopleru-Copri. Objavljeni su tekstovi Dani hrvatskog filma u Berlinu, Hrvatska avangarda u Lisabonu, Novi hrvatski film u Budimpešti te Sanja Iveković u Innsbrucku. U Vijestima se piše o europskom videu 90-ih, izložbi Vedrana Šamanovića u Vierzonu, dramskom programu HRT-a u Kinoklubu Zagreb, a objavljen je i kalendar festivala i natječaja, najavljena 39. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži te 9. hrvatska revija jednominutnih filmova i Škola medijske kulture u Trakošćanu. Objavljena je i prijavnica za Prvi međunarodni web filmski festival sa sjedištem u Hrvatskoj. Pokrenuta je rubrika Mali oglasnik, s ponudom i potražnjom filmske i video opreme. Broj 34 je u plavim tonovima, s fotografijom Ivana Martinca na naslovnici. Tiskanje je dovršeno 15. lipnja 2001, u 600 primjeraka i na 56 stranica. Dario Marković tvrdi da je FRKA 2001. – Živahna i u znaku žanra, a objavljena je i filmografija te nagrade. Lukas Nola piše Požega 2001. – Pedeseta minuta, a uz to je objavljen i popis filmova u natjecateljskom programu te nagrade. Tu je i tekst SEE DOCKS IN DUBROVNIK. Objavljeni su tekstovi Martinac – 41 godina filmskog stvaralaštva, te Ivan Martinac O filmskom jeziku (ulomci iz monografije Martinac). Goran Kovač piše I Mađari su se smijali…, a Kruno Heidler otvara Prozor prema Istoku. Marijan Krivak tvrdi da Splićani osvajaju Zagreb. Iz kataloga Personal Cuts prenesen je tekst Silvije Eiblmayr Osobni rezovi. Rosana Ratkovčić piše o Stvarnosti tijela, a Igor Gajin Na koljenima kroz ulice Chisinaua, dok Agar Pata opservira Radionicu Brede Beban u Dubrovniku. Antero Alli piše o Videodekonstrukciji: Filmskim vrijednostima u videofilmu, a Lev Manovich o Medijima stvarnosti. U rubrici Mali filmski razgovori Duško Popović piše o Ivici Hripku iliti Čovjeku iz sjene, a Jane Mills naglašava Potrebu za filmskom naobrazbom. Maja Verdonik tvrdi da se može Učiti Verdija pomoću filma, a Nevenka Mihovilić i Snježana Vasić govore o Suradnji školskog knjižničara i učitelja hrvatskog jezika u realizaciji medijske kulture. Pod naslovom Jasan pogled u povijest hrvatskog filma Ante Peterlić recenzira knjigu Vjekoslava Majcena Obrazovni film, dok Diana Nenadić u članku Film u kratkim crtama recenzira knjigu Film Davida Parkinsona. Morana Starčević predstavlja ŠAL – Školu animacije Lukas, a objavljen je i prilog o radionici filmske glume Kinokluba Zagreb, pod naslovom Close-up. Pisalo se i o tribinama i projekcijama u KKZ, prijevodu knjige Škola crtanog filma Borivoja Dovnikovića-Borda na francuski, Povelji HZTK ŠAF-u, boravku Jiria Menzela u Zagrebu, Međunarodnoj filmskoj radionici u Čakovcu i sudjelovanju Hrvatske na 63. festivalu UNICA. Posebni broj – 2001 nastajao je u vrijeme iznenadne smrti Vjekoslava Majcena, koji ga je uspio gotovo do kraja urediti zajedno s Verom Robić-Škarica. Tiskanje je dovršeno 1. kolovoza 2001, u nakladi od 600 primjeraka i na 138 stranica. Objavljen je Plan i program Škole medijske kulture i Raspored predavanja. Nikica Gilić piše Temeljne pojmove (filmske) naratologije i teorije pripovijedanja, a Krešimir Mikić objašnjava Umjetne svjetove u kinematografiji. Hrvoje Turković demistificira Mit perzistencije vida, a Mato Kukuljica bavi se Rekonstrukcijom filmskog gradiva na primjerima filmova Metropolis F. Langa i Netrpeljivost D. W. Griffitha. Dario Marković predstavlja Vrste dokumentarnog filma i metode filmskog dokumentarizma, a Petar Krelja piše o Dokumentarističkom snubljenju života. Mato Kukuljica predstavlja Zagrebačku školu crtanog filma – jedinstvenu pojavu u svijetu animiranog filma, a Hrvoje Turković progovara o Video djelu naspram televizijskog i filmskog djela. Nikola Vončina piše o Radio drami, a Stjepko Težak o metodičkom pristupu književnosti i filmu pod naslovom Crn – bel, te o Filmu i školskoj lektiri. Olga Jambrec obrazlaže Književno filmski pristup djelu Mali princ A. de Saint-Exupéryja, a Nevenka Mihovilić Usporedni pristup književnom djelu Ernesta Hemingwaya i igranom filmu Johna Sturgesa Starac i more. Maja Verdonik piše o Nastavi medijske kulture kao sredstvu korelacije nastave povijesti i književnosti, a Jasminka Marinović o filmu Nick Parka: Krive hlače. Nikica Gilić iznosi i neke Primjere filmske analize, a Krešimir Mikić piše o Medijskoj kulturi i tehničkoj potpori. Na zadnjim je stranicama preporučena literatura i časopisi, Hrvatski filmski ljetopis i Zapis, te dane informacije o projektu Krešimira Mikića Europski film u školi, odnosno Davida Pavlinića PLOP. Broj 35 na naslovnici objavljuje kadar iz videa More Tanje Golić. Tiskanje 70 stranica u nakladi od 600 primjeraka dovršeno je 25. rujna 2001. In memoriam Zbogom, Vjeko zaokružen je objavljivanjem zadnjeg teksta Vjekoslava Majcena Hrvatski etnološki film. Tanja Golić piše o UNICA 2001 – festivalu za pamćenje, Renata Möhr o istoj temi u tekstu Estonski dnevnik "Studentove žene", a objavljeni su i popisi hrvatskog programa na festivalu UNICA 2001, te nagrada. Nikica Gilić govori u tekstu Debitant u školi medijske kulture o prvim iskustvima iz Trakošćana, Slavica Kovač pod naslovom Dokumentarac – permanentni dijalog sa životom i Jelena Bunijevac-Matičić u članku Pozitivan umor o videoradionici za dokumentarni film, Sanja Bosak u tekstu Osam teških komada o videoradionici anmiranog filma, a Aziza Tominac sve sažima člankom Ljeto za sjećanje…Mira Kermek-Sredanović piše pod naslovom Poletno, optimistično, duhovito, ironično… o 39. reviji hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži, održanoj u Čakovcu od 8. do 10. lipnja 2001. Objavljen je popis prijavljenih i prikazanih te nagrađenih radova. Diana Nenadić piše o Hrvatskom filmu i videu u Širokom Brijegu, a Robert Bubalo istim povodom piše Uz premijeru filma domaćih autora. Objavljen je i popis prikazanih filmova i videoradova. Gordana Kokić opisuje Što smo doživjeli u Zlinu – europskoj kolijevci filma, a Tomislav Crnogaća potpisuje tekst Slobodni hrvatski letači u Giffoniju. Iz mjesečnika za kulturna zbivanja Cooltura, srpanj/kolovoz 2001. prenesen je tekst 7. međunarodna radionica animacije, Čakovec, 17–26. lipnja 2001. U rubrici MM izlog Fred Camper piše Warholovo spavanje – pogled ljubavnika, a u rubrici Mediji i mladi Krešimir Mikić govori o Značaju medija u životu mladih te o Stožernim filmovima za djecu (do 12 godina starosti). Naveden je i Jedan mogući odabir filmova za djecu (do 12 godina starosti). Goran Kovač piše članak naslovljen Filmski centar – da ili ne? U rubrici Mozaik govori se o kinematografiji u Hrvatskoj, See Docs in Dubrovnik, europeiziranoj 48. Puli, Danima Kreše Golika, akademcima u Münchenu i drugim temama. Broj 36 ima naslovnicu u smeđim tonovima s kadrom iz filma Anomija Vjekoslava Živkovića. U Uređivačkom je odboru ponovno Krešimir Mikić. Tisak je dovršen 15. prosinca, u 600 primjeraka i na 64 stranice. Juraj Kukoč piše U znaku autorskih velikana, a Diana Nenadić pod naslovom Otvoriti nove putove razgovara s Beom de Visser. Objavljeno je Otvoreno pismo Rona Hollowaya upućeno splitskom gradonačelniku, Program 6. FNF-a, Split 2001, te popis nagrada. O 33. reviji Zdravko Mustać piše Opsesija u 12 slika, Mladen Burić Obilna ljetina, a objavljen je i popis prijavljenih, prikazanih i nagrađenih radova. Aldo Paquola tvdri da je KRAF 2001. – u znaku Talijana, a uz prilog je objavljena i filmografija KRAF-a 2001. Agar Pata izvještava da je Proradio Filmski centar ‘u gostima’, Zoran Tadić piše Prvenstvo Autorskog studija, a Marija Ratković potpisuje tekstove Joško Marušić među Karlovčanima odnosno Muke po ‘Padu’. Objavljeni su tekstovi Retrospektive Kinokluba Zagreb, Samoborsko mikrokino i Globalni Šafovci. Piotr Krajewski piše Found footage, dr. Matko Kukuljica Identifikacija filmskog gradiva, a iz monografije Đorđa Janjatovića Vladimir Petek prenesen je Pogovor koji je napisao Mihovil Pansini. Krešimir Mikić piše o Internetu u nastavi medijske kulture, Marija Nikolić zalaže se Za multimedijalnu nastavu, a objavljen je i tekst Hrvatska u Europskoj udruzi medijskih pedagoga. Nevenka Mihovilović se pita Tko su i kamo idu Kreljini Ničiji, a Zorica Klinžić prikazuje Primjer usporedne analize pripovijetke Duga i njezine TV-adaptacije. U rubrici Mozaik piše se o Novim filmovima u produkciji HFS-a, Radi Šešić na festivalu nizozemskog filma, Čučićevu Free Space u Europi, Sarićevim Slikama vremena u Sao Paulu, Tjednu novozelandskog filma, Ciklusu angažiranog dokumentarca, Njemačkoj medijskoj umjetnosti u MM-u i 100 godina Walta Disneya. Objavljen je i Kalendar festivala u 2002. Broj 37 tiskan je 25. ožujka 2002. na 70 stranica. Na naslovnici je Ivan Faktor. Dr. Mihovil Pansini govori o Peteku ili ‘otimanju prizora’, a Đuro Dugalić o Reviji amaterskog filma – RAF 2002. Objavljen je i tekst Hrvatski eksperimentalni film i video u Bangkoku, a Hrvoje Turković piše o Hrvatskom eksperimentu i videu u Beogradu. Juraj Kukoč opservira Mladi dokumentarni film, Davor Šišmanović piše o Filmskom mozaiku jugoistočne Europe, a Diana Nenadić FC ide dalje – u podstanarstvu. Marijan Krivak piše o William Rabanu – multisreen filmu, eksperimentu (i dokumentu), a Fred Camper potpisuje tekst Bljeskovi i veličine. Objavljeni su i tekstovi Glenn Miller 2000. u Beču, Dan Oki Oxygen 4, dok Diana Nenadić piše o Faktoru, Langu i Osijeku u Sao Paolu. Duško Popović piše o Kruni Heidleru – Vitezu podravske ravni, Chris Marker potpisuje Moj prvi film, a Jon Jost piše Od crteža do "Bolexice". Marija Nikolić obilježava 10. rođendan jedne minute. Maria Pini raspravlja o Videodnevnicima: Pitanja autentičnosti i fabriciranja, Krešimir Mikić piše o Jednom mogućem pristupu metodici filma, te Internet stranicama koje pomažu u nastavi medijske kulture (prvi dio), odnosno o Pristupu filmu Krava na mjesecu i o Medijima u vrtiću (I). Marija Nikolić prenosi Novosti s Učiteljske akademije, a Stjepko Težak pod naslovom Privlačan i pouzdan filmski udžbenik recenzira knjigu Krešimira Mikića Film u nastavi medijske kulture. Dario Marković piše o Humanističkom objektivu Kreše Golika, a objavljen je i tekst Golik u video izdanju. U rubrici Klubovi piše se o Entuzijastičnim tjednima Enthusia Planck-a, Hiperaktivnim Šafovcima i Tečajevima u KK Zagreb dok Marija Ratković uz osnivanje Kinokluba Karlovac piše Kinoklub u pelenama, a Zorica Topić o članici Škole animiranog filma u Sesvetama Martinin pogled u more i – crtić. Željko Radivoj bilježi Proljetnu navalu na montažu, a Milivoj Labudić Kobnu grešku. Rubrika Mozaik spominje novosti iz HFS-a u Filmskom centru, Split u Stuttgartu, Peteka u Rijeci, Zev Ashera i Rat Art, zagrebačku retrospektivu Gorana Markovića, HFS u Moskvi, mlade Zaprešićane i Karlovčane u Berlinu te nove programe MM-a. Objavljeni su natječaji i prijave za niz festivala te za 4. školu medijske kulture Trakošćan. Broj 38 objavljen je na 84 stranice 28. lipnja 2002. Nova je lektorica Saša Vagner-Perić, a zbog bolesti Diane Nenadić ovaj broj uređuje Duško Popović. Na crnoj naslovnici je zelenkasto-bijeli lik Damira Čučića. Objavljen je prilog o Sjednici Skupštine Hrvatskog filmskog saveza, Skupštinski izvještaj predsjednika HFS-a te prilog o Nagradi Vladimir Nazor za životno djelo čiji je Dobitnik Ernest Gregl. Marija Ratković piše o boravku Hrvoja Turkovića u Gimnaziji Karlovac – Ulazak u magični svijet Građanina Kanea te Razgovor s mladim animatorom, Vjekoslavom Živkovićem. Objavljeno je i Priopćenje za javnost Nenada Puhovskog. Mira Kermek-Sredanović piše o Jubilarnoj 40. reviji, a Josip Portada o istom događaju piše Prvi moj susret, kao člana ocjenjivačkog suda, s filmovima djece i mladeži. Objavljen je Popis prijavljenih i prikazanih video-ostvarenja te nagrađeni radovi s fotografijama-kadrovima iz filmova i videa. Diana Nenadić piše o Danima hrvatskog filma, a Karolina Pavić o Desetljeću požeške jedne minute. Marijan Krivak predstavlja Annu Thew - Broken Pieces: razbijeni djelići intime, a u rubrici Mali filmski razgovori Duško Popović pod naslovom Teorija filma i životna praksa predstavlja Krešimira Mikića. Marija Nikolić ističe Uspješnu medijsku godinu, a objavljeni su i tekstovi Barbare Hammer, Yvonne Rainer i John Wooa. Krešimir Mikić upozorava na Zamke i zablude nove komunikacijske tehnologije, piše o Medijskom odgoju u vrtiću, Medijima u vrtiću (2) te Internetskim stranicama koje pomažu u nastavi medijske kulture (II). Slavica Kovač potpisuje Tišina, snima se! te bilježi Premijeru Barkajola, a Mladen Burić bilježi Retrospektivu Kinokluba Zagreb. Objavljeni su tekstovi Filmska škola KK Split, program Centra za multimedijska istraživanja SC – MM Centra SC, Program projekcija Filmskog centra od 22. siječnja do 15. lipnja 2002, Frame by frame u Budimpešti, Bordo u Pekingu, Free space u Bochumu, Videoradovi iz Hrvatske među najboljima na festivalu u Berlinu te prilog Anite Jelić Hrvatski autori u Trenti. Objavljeni su prilozi 30. festival der nationen, Poziv iz Zlina, Festival animiranog filma Annecy i Počeci zagrebačke škole crtanog filma. Objavljen je program Dana mlade francuske kulture u Studenstkom centru, a iz časopisa Le Figaro prenesen tekst Mediteranski identitet. Objavljeni su natječaji, uvjeti sudjelovanja i prijavnice za 34. reviju u Splitu, 33. međunarodni filmski festival KRAF 2002, te 2. međunarodni filmski festival MORE 2002. Posebni broj – 2002 uredila je Vera Robić-Škarica, a tiskan je 1. kolovoza 2002. na 84 stranice. Objavljene su fotografije s prošlogodišnje Škole medijske kulture u Trakošćanu, Program ovogodišnje Škole, s prijavljenim polaznicima te raspored predavanja 4. škole medijske kulture, od 26. kolovoza do 3. rujna 2002. Nikica Gilić potpisuje Filmsko vrijeme: temeljne značajke i problemi, a Krešimir Mikić piše o Jedinstvu sadržaja i filmske slike: crni ili film noir. Hrvoje Turković objašnjava Što je eksperimentalni (avangardni, alternativni) film, a Krešimir Mikić obrazlaže Snimateljski opus Oktavijana Miletića. Petar Krelja uči Kako napraviti dokumentarac?, a Mira Kermek-Sredanović hvali Kreativnost mladih i nove tehnologije. Maja Verdonik objašnjava metodički pristup u članku Ivo Anrić – Želimir Prijić – Anton Marinić – Gradsko kazalište lutaka u Rijeci, a Jasminka Marinović piše o Zdenku Gašparoviću: Satiemanija. Olga Jambrec pojašnjava Metodički pristup filmu u osnovnoškolskoj nastavi hrvatskoga jezika, a Krešimir Mikić piše O filmskom ukusu naših srednjoškolaca. Zorica Klinžič recenzira knjigu dr.sc. Stjepka Težaka Metodika nastave filma, a pri kraju Posebnoga broja navedena je preporučena literatura i časopisi (Hrvatski filmski ljetopis i Zapis). Broj 39 tiskan je 26. rujna 2002, na 64 stranice, a i ovaj broj operativno uređuje Duško Popović. Na naslovnici je kinodvorana u Širokom Brijegu. Objavljen je redakcijski tekst Hrvatski autori u Luxembourgu, a Vjeran Pavlinić piše o Prvih sedam desetljeća Kinokluba Zagreb. Duško Popović autor je priloga Otvorena zlatna vrata, a Marijan Krivak piše o Trećem programu – 1. međunarodnom forumu eksperimentalnog filma, videa i novih medijskih tehnologija, Dubrovnik, Lazareti: 6 – 13. rujna 2002. te o Terence Daviesu – autoru s velikim A. Branka Hlevnjak piše Od miga do micanja, a objavljen je i tekst Utopia Travel. U rubrici Mali filmski razgovori Duško Popović pod naslovom Međimurski čarobnjak animacije predstavlja Edu Lukmana. Mr.sc. Vesna Srnić razmatra odnos Tehnologije i spolnosti u umjetnosti, a Nevenka Mihovilić piše o Čaroliji čitanja. U Malim filmskim razgovorima Duško Popović uzvikuje Doktore, boli me film! razgovarajući s dr.sc. Antom Peterlićem. Mihaela Potz pita Govorite li medijski?, a Davorka Bačeković-Mitrović, prof. piše o Sondiranju života do dokumentarnoga filma (u režiji Vesne i Petra Krelje). Melita Horvatek Forjan piše O Denisu, Ksenija Kancijan kaže Strah!? Kaj god!, a Slavica Kovač Vužgi ga još. Nela Rabađija opservira Metodičku i radiofonsku radionicu, Marija Radočaj piše U radionici za igrani film, a Sanja Vranković se pita Kako Pet kumi oživjeti u sedam dana? Zlata Hrček piše Iz dječjih dana roditelja, a Marina Zlatarić uzvikuje Selekcija! Selekcija! Objavljena je i obavijest školama VHS-kasete za potrebe nastavnog programa medijske kulture. U rubrici Mozaik objavljeni su prilozi Međimurje u Australiji, Na kraju sezone i Gospodari svjetlucanja. Piše se i o Veliku zanimanju publike u Bjelovaru, Bogatu programu u Gradskoj knjižnici u Đurđevcu, Monografiji Ante Babaja, Uspješnu predstavljanju hrvatskog filma u Sarajevu, a Robert Bubalo izvještava s Treće revije Hrvatski film i video u Širokom Brijegu. Objavljeni su programi MM centra SC u Zagrebu, odnosno Filmskog centra, kao i Medijska obavijest Otokultivator 2 – Ljetna škola kulture, prilog Otvaranje i program MMC Kuglana 2 u Koprivnici te obavijesti o natječajima i festivalima. Broj 40 objavljen je 20. prosinca 2002, na 60 stranica, a urednički ga potpisuje Diana Nenadić. Na naslovnici je kadar iz filma Zozara Matka Burića. Diana Nenadić piše Dijalog u Splitu, Petar Krelja Bez Anomije, ali sa fizionomijom!, Zoran Tadić Široki raspon dokumentarizma, Ante Peterlić Igrani film: dominacija dosjetke, a Dan Oki Eksperiment – okretanje ‘gledljivim filmovima’. Objavljen je popis nagrada 34. revije, nagrade Hrvatskog filmskog saveza te popis prijavljenih i prikazanih radova na 34. reviji. Duško Popović pod naslovom Treba vidjeti svaki kadar… objavljuje intervju u pokušaju s Ivanom Martincem, iz osobito niskih pobuda i na okrutan i podmukao način, a Ernest Gregl piše Čudnovata događanja ili restauracija 8 mm filmova Ivana Martinca. Branko Kukurin opservira 33. kvarnersku reviju amaterskog filma, a objavljen je i popis prijavljenih i prikazanih radova. Objavljen je i prilog o festivalu More 2002. Marcella Jelić pita se Što nakon Kinoteke bivše Jugoslavije?, (preneseno iz Jutarnjeg lista, 13. studenoga 2002.), a Marijan Krivak spominje Akcije…emocije…reakcije. Milana Paić ističe Šokantan eksperiment, Marijan Krivak piše O tjednu austrijskoga angažiranog filma, a Marija Ratković o 3. međunarodnom videofestivalu – Toti te razgovor sa Snježanom Tribuson pod naslovom Strašno volim djecu i obožavam raditi s njima! Ivan Ladislav Galeta piše o Simpoziju i izložbi Vision, a Inga Tomić-Koludrović recenzira knjigu Ante Peterlića Studije o 9 filmova, pod naslovom Teorijski i autorski profiliran pristup filmu dok Nikša Gligo recenzira, pod naslovom Studija najviših muzikoloških standarda knjigu Irene Paulus Glazba s ekrana: hrvatska filmska glazba od 1942. do 1990. godine. Vesna Šredl pita se Što su ono kauboji?, a Krešimir Mikić piše o Medijima u vrtiću (3) te o Internetskim stranicama koje pomažu u nastavi medijske kulture (III). Vedran Šamanović opisuje Burnu jesen Kinokluba Zagreb, Goran Kovač piše Od audicije do premijere, a objavljen je i prilog Novosti iz ŠAF-a. Miroslav Mikuljan reagira na Ugovore kojima se nije žurilo. U rubrici Mozaik piše se o Izložbi Krune Heidlera – Život sa stodvadeset, Factumovim filmovima na europskim festivalima i Plastičnom Isusu u kulturnom klubu MAMA. Objavljene su informacije o festivalima i natječajima te kalendar Hrvatskog filmskog saveza. Broj 41 opet zbog zdravstvenih problema Diane Nenadić urednički potpisuje Duško Popović, a objavljen je 21. ožujka 2003, na 74 stranice i s kadrom iz filma Onkraj Borisa Poljaka i Damira Čučića na naslovnici. Karolina Pavić piše o Tri desetljeća požeškoga filma, a objavljen je i prigodni tekst Hrvoja Turkovića o Trideset godina Požege. Marijan Krivak piše Onkraj konvencija: alternativa u kinu Sloboda, te Jubilej u znaku povratka filmu. Objavljen je prilog Točno u podne te istoimeni članak Zdravka Mustaća, koji u nastavku piše i Dvoboj drugi. Branko Franceschi piše Frame by Frame, Vesna Srnić Komunikacijski model: multimedijalna umjetnost, a objavljen je i tekst Umjetnost i afekt. U rubrici Mali filmski razgovori Duško Popović pod naslovom Nebo puno zvijezda! piše o Hrvoju Sariću, a pod naslovom 100:10 o Milanu Šamecu. Rudolf R. Kuenzli autor je priloga Dada i nadrealizam na filmu. Tomislav Šakić piše o Alain Resnaisu: Hodnici vremena, a Krešimir Mikić o Filmskoj fotografiji u filmovima Branka Belana te o Medijima u vrtiću (4). Damir Čučić obrazlaže Oblike edukacije unutar filmske autorske grupe, a objavljen je i prilog o Mikrokinovoj bazi podataka o kratkom metru te Poziv iz Kinokluba Zagreb. Objavljeni su prilozi o početku filmske škole Kinokluba Split, aktivnostima Foto kino kluba Drava te o pet godina uspjeha Videokluba Faust. Objavljen je i Program konkurencije 12. dana hrvatskog filma, a Boris Jurinić recenzira knjigu Hrvoja Turkovića i Vjekoslava Majcena Hrvatska kinematografija. Povijesne značajke, suvremeno stanje, filmografija (1991–2002). Alfi Kabiljo piše o Glazbi s ekrana, Boško Picula o Kokicama – emisji o filmu za djecu i mlade, a objavljeni su i tekstovi Promocija kataloga Hrvatska revija jednominutnih filmova 1993–2002. u Kinoklubu Zagreb, Projekcija filma Borovi i jele, Das Lied ist Aus, Filmovi Zdravka Mustaća, kao i prilog Jelene Pušić Zimski dani medijske kulture u Bjelovaru, uz koji je objavljen i program te manifestacije. Objavljeni su i prilozi Super snaga čudnih ljudi, Tribina u KIC-u, Radionica animiranog filma te članak Stjepana Mataušića Održana premijera filma Vedranovo kratko bolovanje. Mladen Burić potpisuje Emergeandsee, a objavljeni su i prilozi Međunarodni život filmova R. Šešić, Njemački teoretičar u KK Split, Filmovi s Festivala ljudskih prava te najava 5. škole medijske kulture u Trakošćanu, 41. revije hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži i nekoliko međunarodnih festivala. Broj 42 objavljen je 12. lipnja 2003, u 700 primjeraka i na 88 stranica. Uredničke poslove obavio je Duško Popović. Na naslovnici je (kao i na zadnjoj stranici) kadar iz filma Željka Radivoja Rubikon, lice Tomislava Gotovca. Mihovil Pansini objavljuje Popratni tekst uz tri projekcije kinematograma Kino-kluba Zagreb, a Duško Popović razgovor s Mihovilom Pansinijem, pod naslovom Za mene je film svetinja!. Zdravko Mustać piše o 12. danima hrvatskoga filma, a objavljene su i Nagrade DHF, Nagrade Oktavijan, Rezultati glasanja za Nagradu Oktavijan i prilog Popratni sadržaji. Walter Schobert piše Hommage Lotti Reiniger, a Marijan Krivak Wim Wenders – ili filmski postmodernizam ‘tijekom vremena’. Tomislav Šakić potpisuje tekst Identifikacija jedne žene. S druge strane oblaka. Michelangelo Antonioni, a objavljen je i prilog Dalibora Martinisa The Thief of Baghdad. Duško Popović izvještava s tiskovne konferencija o 11. hrvatskoj reviji jednominutnih filmova, a objavljen je i popis nagrada ove revije o kojoj Marina Antolović piše Mali smo, al' smo jaki! Morana Mitić piše Održana peta F.R.K.A, a objavljeni su i popis nagrađenih te popis autora i filmova. Justina Kosir izvještava s Berlinfestivala, a Edo Lukman s Novigradskog proljeća 2003 – radionice za animirani film. U rubrici Mali filmski razgovori Duško Popović pod naslovom Moj prijatelj Stasenko razgovara s Bogdanom Žižićem o Aleksandru F. Stasenku. Objavljen je prilog o promociji monografije Tomislav Gotovac, knjige Hrvatska kinematografija Hrvoja Turkovića i Vjekoslava Majcena odnosno Sto godina filma i nogometa Zorana Tadića. Zabilježena su Tri nova izdanja British Councila i najavljen Filmski leksikon, koji se u listopadu očekuje u knjižarama. Krešimir Mikić piše o Internetu i djeci i Filmu kao obvezatnom školskom predmetu, a Melita Horvatek Forjan opisuje Radionicu dokumentarnog filma – od ideje do projekcije. Dr.sc Jasna Galjer hvali Suradnju Hrvatskoga filmskog saveza i Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a Vedran Šamanović piše 75 godina, pa ti vidi…Objavljen je i tekst Ususret jubileju, opet o KKZ. Iz KK Split dolazi prilog Znanje kao glavni preduvjet, a Deže Kučera piše o Dječjoj školi animiranoga filma u Belom Manastiru. Objavljeni su prilozi o filmskim tribinama Autorskog studija odnosno Kinokluba Zagreb. Mladen Burić piše Filmske večeri četvrtkom, a Duško Popović izvještava o Sastanku bivših učenika Kinematografske škole u Zagrebu (pedeset godina mature). Jelena Bunijevac-Matičić piše kako je Želja postala zbilja, a objavljeni su i prilozi o filmu Bunarman, Izvanrednoj skupštini HRUP-a, Desetom festivalu glumca Županja-Vinkovci-Vukovar-Ilok, filmu Prezrena rijeka, programu Test!4 – Zagreb, Start 2003, Tjednu frankofonije, Visions du réel, izložbi Ulrica Roldanusa Na putu/On the Road, izložbama Tanje Dabo odnosno Renate Poljak (u Miamiju i Avignonu) te Izložbi svijetlo. Agar Pata objavila je Pregled prikazanih filmova u Filmskom centru u 2003, te broj posjetilaca, a objavljeni su i natječaji za 35. reviju hrvatskog filmskog i videostvaralaštva te za Prvi hrvatski festival svadbenih filmova Koprivnica 2003. Objavljeni su i prilozi o festivalu UNICA 2003 u Varšavi, prvom Tabor Film Festivalu, novom festivalu kratkometražnoga filma, Prvom međunarodnom festivalu Tallin'2003, 13. međunarodnom videofestivalu Bochum 2003, 32. međunarodnom festivalu studentskog filma u Postdamu i pripremama Kinokluba Zagreb za One Take Film Festival. Objavljena je i Isprika gospodinu Hrvoju Sariću koju je potpisala Vera Robić-Škarica. Posebni broj – 2003 objavljen je 21. srpnja 2003 na rekordne 144 stranice i u rekordnoj nakladi od 1000 primjeraka, a uredila ga je Vera Robić-Škarica. Hrvoje Turković objašnjava Što se čini kad se ‘filmski opisuje’, a Nikica Gilić donosi Uvod u analizu filmske priče (naratološko-formalističko gledište). Krešimir Mikić opisuje Početke filma u boji (mehaničko-optičko razdoblje), a Joško Marušić odnos Animirani film i strip. Dario Marković obrazlaže Vrste i metode dokumentarnoga filma, a Irena Paulus piše Kratku priču o filmskoj glazbi. Dario Marković piše i o Filmskoj scenografiji, a Petar Krelja o Sjećanju na Denisa. Slaven Zečević poželio je Dobrodošli u igraonicu gledanja, a Silvestar Kolbas piše o Objektivima i perspektivi. Hrvoje Turković donosi nacrt odgovora na pitanje Što je to reportaža? dok Jasminka Marinović piše o Reklamiranju animacijom. Krešimir Mikić pita Obrazuju li mediji?, dok Marija Radočaj piše o Obradi igranog filma (za 7. razred). Vesna Šredl objašnjava kako izgleda Rani Charlie Chaplin u očima trećaša, a Krešimir Mikić kratko recenzira film Stanley Kubricka Paklena naranča dok Dario Marković nešto opširnije piše o filmu Tomislava Radića Živa istina odnosno o filmu Peter Jacksona Gospodar prstenova. Objavljen je i prilog o nagrađenim filmovima 41. revije hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece i mladeži te je preporučena literatura i časopisi. Na kraju Posebnog broja objavljen je Raspored predavanja 5. škole medijske kulture i Programi videoradionica (s popisom polaznika), Broj 43 objavljen je 29. rujna 2003, na 72 stranice i u 800 primjeraka. Uredničke je poslove u odsutnosti glavne urednice Diana Nenadić obavio Duško Popović. Na naslovnici je Mira Kermek-Sredanović (prva žena na naslovnici Zapisa!). Objavljeni su tekstovi o Nagradi Vladimir Nazor te laureatima Borivoju Dovnikoviću i Ivanu Faktoru, odnosno Godišnjoj nagradi Ivan Filipović i dobitnici Slavici Kovač, te o Komemorativnoj projekciji Vladimira Peteka u Kinoklubu Zagreb. Duško Popović piše o Lipnju u Sesvetama, a Ješa Denegri o Tomislavu Gotovcu: Od režije filma do režije životnih činjenica. Duško Popović piše i o Veliku povratku filma, a Dario Juričan o 5. Motovun Film Festivalu. Objavljen je i tekst Sve za pet(i) te Program Motovun Film Festivala. Josip Jurčić tvrdi da su u Požegi Kompjuteri progutali vic, a objavljen je i tekst Regionalno okupljanje, o sarajevskom festivalu. Mladen Burić pita Jeste li bili u Mostaru?, a Željko Balog izvještava o Održanu sastanku komiteta UNICA-e. Objavljen je i tekst UNICA NEWS No 2 / 2003, te prilog Mladena Burića 65. UNICA Varšava 2003, s popisom nagrađenih. Maja Flego javlja se s tekstom San i java Crtićgrada, dok Ana Šimičić i Antonia Majača zajedno potpisuju Pula Off – videopuzzle. O Školi medijske kulture Trakošćan Marina Krpan piše tekst Treći stupanj, Jadranko Lopatić o specijaliziranoj videoradionici – filmski scenarij, Marina Zlatarić Scenarij kao imperativ, Sandra Antulov Fragmenti jednog ljeta…kraj, Ivana Rupić Radionica montaže, Jure Ačkar Pedaliranje u radionici 3D, a sve zaokružuje Melita Forjan tekstom 1. Međunarodni Interdisciplinarni Interaktivni Audiovizualni Filmski Festival – MIIAFF Trakošćan, 2003. Miru Kermek-Sredanović, Utvrdu iz Kamengrada u rubrici Mali filmski razgovori predstavlja Duško Popović, a potpisuje i prilog o promociji knjige Z…znači Zagreb, priručnik za sjećanje 1972–2002. Objavljeni su i tekstovi Video Art, Clips and Cult: Distribution Catalogue 2003 te Community Art. Krešimir Mikić piše o Filmskoj umjetnosti u srednjim školama, a Slavica Kovač o Seminaru medijske kulture u Zadru. Objavljen je i tekst Ante Peterlića Hrvatski dokumentarni film. Zlatna Belavić piše o TV-reportaži, a Sanja Biškup o Metodičkom pristupu filmu Zid Ante Zaninovića. Ivica Hripko potpisuje prvi dio svojih Bunarenja po sjećanjima…, a Jadranko Lopatić piše o Foto-kino-videoklubu Zaprešić u Dresdenu. Objavljeno je pismo Rade Šošić O Filmu Soske te niz priloga o Međunarodnom festivalu vizualnih i audiomedija u Momjanu, Jednom običnom susretu s njim na Požeškom kulturnom ljetu, Kratkim filmovima o konfliktu na Tabor Film Festivalu, Suvremenoj britanskoj umjetnosti, Obilježavanju medijskog teritorija – Međunarodnom eksperimentalnom filmu i videu u Dubrovniku, Odlukama stručnog žirija na 1. hrvatskom festivalu svadbenog filma, 10 najboljih filmova iz BiH, Godišnjoj filmskoj produkciji BiH, gostovanju filma Infekcija u Montrealu i Quebecu, nagradi Daliboru Mataniću za film Fine mrtve djevojke u Rusiji, Kritici filma Svjedoci u časopisu Variety, Dodijeljenim nagradama Zlatni labud, Animiranom filmu u Brazilu, Tri nagrade Plasticatu, filmu Rastanak na festivalu Moviemiento, filmu Lukasa Nole Beba koji financira SEE Cinema Network, sudjelovanju Ivana Ladislava Galete na Global Village u Berlinu, Retrospektivi Brucea Rimmera, Počasti Federicu Felliniju, te omiljenim filmovima američkih predsjednika, uz tvrdnju Najveći filmofil bio je Jimmy Carter. Pod naslovom 80. rođendan obilježen je jubilej natpisa Hollywood. Objavljena je i najava 35. revije, te One Take Film Festivala, tekst Vedrana Šamanovića Filmska radionica One Take Film Festivala na Motovun Film Festivalu te više članaka o filmskim festivalima i smotrama.

SADRŽAJ

ZAPIS