english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2009.
64-65

Anja Šošić: FILM I RAT U HRVATSKOJ
Refleksije jugoslavenskih ratova u hrvatskom igranom filmu

3. Balkanski film ili hrvatski film?

Relativno mala hrvatska filmska scena s godišnjom produkcijom od prosječno šest do osam dugometražnih filmova internacionalno je izvan okvira međunarodnih festivala zasad slabo poznata. Tako, ne uzimajući u obzir izdanja u samoj Hrvatskoj, dosad nema znanstvenih publikacija koje bi se eksplicitno bavile hrvatskom kinematografijom, nego se hrvatski filmovi obično promatraju u okvirima bivšega jugoslavenskog filma, postjugoslavenskog filma ili takozvanoga balkanskog filma. To se može prepoznati već i u imenima nekih publikacija koje se koriste naslovnim riječima poput Post-Yugoslav Cinema (Levi, 2007), Balkan Film, Culture and the Media (Iordanova, 2001) ili The Yugoslav Experience (Goulding, 2002).

Ideji balkanskoga filma u velikoj su mjeri pridonijeli srpski filmovi ranih 1990-ih godina, a posebno popularni igrani filmovi Emira Kusturice (usp. Buder 2001, Buder 2005b, Buder, 2006a). Ti se filmovi odlikuju folklorističkim i egzotizirajućim načinom prikazivanja, nadjeveni su grubim humorom i time su umnogome obilježili sliku Balkana »kao regije u kojoj se naveliko slavi, loče i puca, sliku koja se temelji na utrživim predrasudama« (Buder, 2006). Filmologinja specijalizirana za Istočnu Europu, Dina Iordanova, u tom kontekstu govori o uzajamnu djelovanju očekivanja Zapada koje je time nastalo i želje filmskih stvaralaca da ispune ta očekivanja: »Rezultat je specifično dobrovoljno ’samo-egzotiziranje’ koje je postalo povlašteni način samoreprezentacije za mnoge balkanske filmaše« (Iordanova, 2001: 56). Taj fenomen daje naslutiti da svjetski uspjesi, kao što je primjerice Kusturičin Underground (1995) koji je osvojio Zlatnu palmu u Cannesu, barem u određenog dijela međunarodne publike zaklanjaju percepciju hrvatskog filma — i to klišeiziranom predodžbom o tome kako moraju izgledati filmovi iz balkanske regije. Pritom pojam Balkan nosi posve različite konotacije i s jedne se strane rabi kao simbol multikulturnosti i strasti, s druge strane pak kao natuknica za primitivizam, zaostalost i barbarstvo te se rado dovodi u vezu s metaforom bure baruta. U samoj Hrvatskoj, a posebno u stajalištima hrvatskih političara, od raspada Jugoslavije razvilo se odlučno odbijanje ili čak i prezir Balkana (usp. Čolović, 2005: 1). Marginalan, no izrazit primjer za to nekadašnje je Kino Balkan u Zagrebu, koje je u međuvremenu preimenovano u Kino Europa.

Naslovnice knjiga o balkanskom filmu

Predodžba o balkanskom filmu ograničena na »turbulentne pitoreske« (Buder, 2001) pomalo je izblijedjela, posebno otkad je i bosanski film stekao međunarodnu reputaciju, ponajprije filmom Denisa Tanovića Ničija zemlja (2002), koji je osvojio Oscara za najbolji strani film, te filmom Jasmile Žbanić Grbavica — Esmina tajna (2006), koja je na Berlinaleu nagrađena Zlatnim medvjedom. Premda su i hrvatski filmovi posljednjih nekoliko godina redovito zastupljeni na međunarodnim A-filmskim festivalima, izostala je odlikovanje nekom od najvažnijih filmskih nagrada i s time povezana medijska pozornost, tako da je hrvatski film i dalje nepoznat širem krugu publike.

Preporučuje se dakako da se hrvatski filmovi dovedu u vezu sa srpskim i bosanskim susjedima kako bi se moglo doznati kako su se nacionalne kinematografije razvijale nakon razdvajanja. Mnoge zajedničkosti zemalja mimo njihovih nacionalnih granica, prije svega zajednička prošlost u socijalističkoj Jugoslaviji i blisko srodni jezici, upravo pozivaju na to da se u nacionalnim kinematografijama traže sličnosti i razlike.

To ipak nije moja namjera u ovom radu. Ovdje je riječ o filmovima iz jedne zemlje, koja je prije gotovo dva desetljeća bila dijelom jedne veće države, no otada se shvaća kao neovisna nacija te je u ovom radu, i što se tiče njezine kinematografije, treba promatrati kao samostalnu. Tu samostalnost pojedinih balkanskih nacija naglašava i redatelj Ognjen Sviličić: »Danas se životni uvjeti ljudi u Hrvatskoj, Srbiji i u Sloveniji međusobno razlikuju. To ima za posljedicu da Hrvat neki slovenski film više ne promatra kao odraz svoga života« (Breuer, 2007).

Ovdje je dakle riječ o filmovima koji su smješteni u Hrvatsku, koji su financirani hrvatskim novčanim potporama i čiji su redatelji/ce, snimatelji/ce, glumci/ce itd. najvećim dijelom Hrvati i Hrvatice. Pritom je važno znati da su već u doba Jugoslavije filmske scene bile razdijeljene prema autonomnim republikama. Doduše, bilo je međusobnih prepletanja, no ipak filmski su centri u Beogradu, Zagrebu, Sarajevu, Ljubljani i Skopju djelovali vrlo samostalno. To objašnjava zašto se već 1984. u Jugoslaviji mogla pojaviti knjiga s (tada vrlo provokativnim) naslovom Povijest hrvatske kinematografije (Škrabalo, 1984).

Plakati uspješnih bosansko-hercegovačkih filmova

Glavni razlog moga fokusiranja na hrvatske filmove vidim, pored moga hrvatskoga podrijetla, u činjenici da — u usporedbi s autorima koji su napisali gore spomenute knjige — pripadam mlađoj generaciji koja više nema nikakav čvrst odnos prema Jugoslaviji. Kad se Jugoslavija raspala i kad je izbio rat, bila sam premlada da razumijem ono što se događalo. Jugoslavija i Tito pojmovi su koje ne povezujem s vlastitim iskustvima, nego samo s knjigama i pričama. Moja generacija sa samorazumljivošću polazi od podjele, dakle od toga da Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija i Crna Gora postoje kao pojedinačne zemlje. Stoga mi se nije činilo nužnim da svoj rad o hrvatskom filmu proširim na ostale kinematografije ili da isto tako govorim o balkanskom filmu ili eksjugoslavenskom filmu.

Ograničavanje na razmatranje isključivo hrvatskih filmova u budućnosti će možda imati manje smisla, budući da se u filmskim branšama država nasljednica Jugoslavije, prije svega iz komercijalnih razloga, ponovno zapaža pojačana tendencija ka koprodukcijama. A već i na temelju zajedničkoga jezika koprodukcije filmovima obećavaju veći krug primatelja u više zemalja, jer »Škšako god mi zvali taj jezik — hrvatski, srpski, bosanski... mi ga svi jako dobro razumijemo.!«1. S raspadom Jugoslavije broj potencijalnih gledatelja hrvatskih filmova od 22 milijuna u Jugoslaviji smanjio se na svega četiri milijuna stanovnika u Hrvatskoj. Tako nastaju koprodukcije koje postjugoslavenske kinematografije ne shvaćaju kao konkurente, već kao saveznike, te time obećavaju prikazivanje u više zemalja kao mogućnost da se filmovima ukaže i veća pozornost. Redatelj Branko Schmidt kaže u intervjuu: »Stoga smo sad opet otvorili te kanale, i počeli zajednički raditi i zajednički razmišljati«2.

To doduše obećava, no treba poći od toga da će skladno koproduciran hrvatsko-bosansko-srpski film sljedećih godina ipak ostati iznimkom. Naprotiv, kao i svuda u svijetu, glavna produkcijska kuća će film prisvajati za svoju zemlju i »morat ćemo se rastati od pojma ’eksjugoslavenskog’ filma« (Buder, 2003).

Anja Šošić

1. Uvod
1.1. O odabiru filmova i o izboru teme
1.2. O strukturi ovog rada
2. Napomene uz intervjue
4. Napomene uz jugoslavenske ratove
4.1. Objašnjenje pojmova
4.2. Prije ratova
4.3. Tijekom ratova
1. Film kao instrument politike
1.1. Vrijeme za...
1.2. Reakcije na film
1.3. Kulturno-politički kontekst i pitanje propagande
2. Portret ratne generacije
2.1. Vidimo se
2.2. Mladi hrvatski film
3. Rat, komedija, karneval
3.1 Kako je počeo rat na mom otoku
3.2. Humor kao oslobađanje
3.3. Težak položaj hrvatskoga filma u publike
4. Umjetnička sloboda filma
4.1. Nebo, sateliti
4.2. Zahtjevi za potporu filmu
5. Hrvatska ratna krivnja
5.1. Svjedoci
5.2. Prema istinitom događaju
5.3. Brešanov osjećaj za dobar timing
6. Kaleidoskop ratnih posljedica
6.1. Tu
6.2. Portret (poslijeratnog) društva
7. Obilježeno ratom
7.1. Put lubenica
7.2. Ratne traume
8. Rat u pozadini
8.1. Oprosti za kung fu
8.1. Armin
8.2. Borba protiv klišeja
9. Žanr (anti)ratnog filma
9.1. Živi i mrtvi
8.2. Posveta klasicima (anti)ratnog filma
1. Pogled unatrag
2. Sažetak: filmska politika
3. Rat u zrcalu filma
4. Film kao zrcalo psihičke obrade rata
5. Distanca
6. Perspektiva
Intervjui/ Filmolozi: 1.1. Nikica Gilić
Intervjui/ Filmolozi: 1.2. Ivo Škrabalo
Intervjui/ Filmolozi: 1.3. Hrvoje Turković
Intervjui/ Redatelji: 1.4. Vinko Brešan
Intervjui/ Redatelji: 1.5. Lukas Nola
Intervjui/ Redatelji: 1.6. Zrinko Ogresta
Intervjui/ Redatelji: 1.7. Branko Schmidt
Intervjui/ Redatelji: 1.8. Ognjen Sviličić
Intervjui/ Redatelji: 1.9. Kristijan Milić
2. Filmografija
3. Izvori

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta