Revijski program

Raspored projekcija

2. PROJEKCIJA

1

Istraživači

igrani

00h 07' 45''

Kaooosss

2

Rooopa

TV reportaža

00h 03' 07''

Bacači sjenki

3

Osjećam se nevidljivo

igrani

00h 06' 42''

Foto kino video klub Zaprešić

4

Svemirski junak

radionički

00h 01' 17''

Narodno sveučilište Dubrava

5

Sunce

animirani

00h 01' 04''

Narodno sveučilište Dubrava

6

Zgode i nezgode malog patuljka

animirani

00h 01' 55''

Foto kino video klub Zaprešić

7

Čudna profesorica

radionički

00h 05' 17''

Bacači sjenki

8

Tajna Čarobnog Šipana

radionički

00h 02' 31''

Škola filma Šipan

9

Moja škola

animirani

00h 03' 50''

Filmska grupa OŠ Jurja Šižgorića

10

Crna prognoza

radionički

00h 02' 35''

FFVAL

11

Nikola Tesla

animirani

00h 05' 10''

Filmsko-povijesna sekcija, POŠ Nova

12

Voli, ne voli, voli…

dokumentarni

00h 10' 34''

OŠ Bartola Kašića

13

Nećete vjerovati što se dogodilo

igrani

00h 06' 20''

Škola filma Šipan

Reviju podupiru

Priređivači

Hrvatski filmski savez
Kino klub Sisak, Sisak

Suorganizatori

OŠ Katarina Zrinska Mečenčani, Donji Kukuruzari
OŠ Braće Ribar, Sisak

Pokrovitelji

Hrvatski audiovizualni centar
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Grad Sisak
Sisačko moslavačka županija
Društvo hrvatskih filmskih redatelja

Partneri u organizaciji

Dom kulture „Kristalna kocka vedrine“, Sisak
Gradski muzej Sisak
Turistička zajednica Grada Siska
Turistička zajednica Sisačko-moslavačke županije