Revijski program

Programski raspored

Srijeda, 23. studenog
19:00 – Srijeda u muzeju: Predstavljanje dječjeg filmskog stvaralaštva u Varaždinu - Od V do A – od Varaždina do animacije u 30 godina  (Gradski muzeji Varaždin)
20.30 – Otvaranje izložbe: Crtež, strip i film - autori: Matija Pisačić i Krešimir Zimonić  (Galerijski centar Varaždin)

Petak, 25. studenog
10:00 – 30 godina VANIME: projekcija filmova za osnovnoškolce (kino Galerija)
17:00 – domjenak dobrodošlice (hotel Turist)
19:00 – svečano otvaranje Revije i prva revijska projekcija (kino Galerija)
20:30 – druga revijska projekcija (kino Galerija)
22:00 – rock party u Lavri (kafić Lavra)

Subota, 26. studenog
09:00 – sjednica Izvršnog odbora Hrvatskog filmskog saveza (hotel Turist)
10:30 – Vikend udruga članica HFS-a ”Dojdi vu Varaždin”: novosti u radu HFS-a i udruga članica (hotel Turist)
11:30 – Vikend udruga članica HFS-a ”Dojdi vu Varaždin”: treća redovna sjednica Skupštine HFS-a (hotel Turist)
13:30 – ručak (hotel Turist)
14:30 –  Vikend udruga članica HFS-a ”Dojdi vu Varaždin”: okrugli stol “Od amaterizma ka profesionalizmu. Od profesionalizmu ka amterizmu” (kino Galerija)
16:30 – treća revijska projekcija (kino Galerija)
18:00 – četvrta revijska projekcija (kino Galerija)
21:00 – peta revijska projekcija (kino Galerija)
22:30 – umjetnička instalacija "mali čovik... ja ali o'čarano kruženje" (Sinagoga)
23:00 – trash party u Kultu (kafić Kult)

Nedjelja, 27. studenog
10:00 – javno žiriranje prema pravilima UNICA-e (kino Galerija)
12:30 – druženje i ručak u Zlatnim goricama (Zlatne gorice)
16:30 – dodjela nagrada i zatvaranje Revije uz projekciju nagrađenih filmova s ovogodišnje UNICA-e (kino Galerija)