O nama

Priređivači

Priređivači:
Hrvatski filmski savez
Filmsko-kreativni studio VANIMA, Varaždin

Partner u organizaciji:
Udruga TRASH, Varaždin

Priređivački odbor:
Sandra Malenica, Filmsko-kreativni studio VANIMA
Andreja Piskač, Filmsko-kreativni studio VANIMA
Duško Popović, vanjski suradnik, Hrvatski filmski savez
Marija Ratković Vidaković, Hrvatski filmski savez
Vera Robić-Škarica, Hrvatski filmski savez
Velimir Rogina, Filmsko-kreativni studio VANIMA
Hrvoje Selec, Hrvatski filmski savez / Filmsko-kreativni studio VANIMA
Tomislav Šipek, Udruga TRASH
Mislav Vinković, Hrvatski filmski savez
Maja Zuber, Filmsko-kreativni studio VANIMA