Organizers

51 YEARS OF CROATIAN CHILDREN FILM AMATEUR MEETNGS

MEETINGS ORGANIZERS
   
1. Zagreb, (Pionirski grad), December 6 and 7, 1962 Društvo naša djeca
2.Zagreb, (Pionirski grad), March 27, 28 and 29, 1963 Društvo naša djeca
3. Zagreb, (Pionirski grad), December 4, 5 and 6, 1964  
4.Zagreb, (Pionirski grad), May 6, 7 and 8, 1966 Kino savez Hrvatske
5. Zagreb, (Pionirski grad), May 5 and 6, 1967 Kino savez Hrvatske
6. Sisak, May 11 and 12, 1968 Kino savez Hrvatske
  Pionirski dom Sisak
7. Jasenovac, May 17 and 18, 1969 Kino savez Hrvatske
  KK ''Iskra'', Jasenovac
8. Varaždin, November 13, 14 and 15, 1970 Kino savez Hrvatske
  KK ''Radost'', Varaždin
9. Sisak, December 11 and 12, 1971 Kino savez Hrvatske
  Pionirski dom Sisak
  Osnovna škola ''Braća Ribar'',Sisak
  Općinsko vijeće Narodne tehnike, Sisak
10. Zagreb, November 4 and 5, 1972 Kino savez Hrvatske
  KK OŠ ''Ivan Mažuranić'', Zagreb
  Klub omladine ''Dubrava''
  Narodno sveučilište ''Otokar Keršovani'', Zagreb
  Rajonska konferencija SSRNH, Maksimir
  'Školska knjiga'', Zagreb
11. Jasenovac, June 8, 10 and 11, 1973 Kino savez Hrvatske
  KK ''Iskra'', Jasenovac
12. Filip Jakov, May17,18 and 19, 1974 Kino savez Hrvatske
  KK ''Mladi amater'' pri OŠ '' Filip Jakov''
  Vodna zajednica Hrvatske
  Zajednica za financiranje osnovnog
  obrazovanja, Biograd na moru
  Turističko društvo ''Filip Jakov''
  Turistički savez, Biograd na moru
13. Sisak, June 13,14 and 15, 1975 Kino savez Hrvatske
  Kino-klub ''Posavina''
  OŠ ''Braća Ribar'', Sisak
  Općinska konferencija SSOH Sisak
  Općinsko vijeće Narodne tehnike, Sisak
  Dom pionira Sisak
  Zajednica za financiranje osnovnog
  obrazovanje, Sisak
14. Split, June 11,12 and 13, 1976 Kino savez Hrvatske
  Zavod za unapređivanje osnovnog obrazovanja, Split
  OŠ ''Bruno Ivanović'', Split
  Savez organizacija za tehničku kulturu, Split
15. Zagreb, June 10, 11 and 12, 1977 Kino savez Hrvatske
  Pionirski grad
16. Čakovec, June 16,17 and 18, 1978 Kino savez Hrvatske
  Škola animiranog filma knjižnice i čitaonice Čakovec
17. Karlovac, May 18,19 and 20, 1979 Kino savez Hrvatske
18. Šibenik, June 22, 23 and 24, 1980 Kino savez Hrvatske
19. Nova Gradiška, June 19, 20 and 21, 1981 Kino savez Hrvatske
  KK ''Unitas'',  OŠ ''Josip Krajačić-Prika'', Nova Gradiška
20. Zagreb, June 18, 19 and 20, 1982 Kino savez Hrvatske
  Pionirski grad
  Pionirski dom ''Marko Orešković'', Zagreb
21. Jasenovac, June 17, 18 and 19, 1983 Kino savez Hrvatske
  Kino klub ''Iskra'' OŠ ''Bratstvo-jedinstvo'' Jasenovac
22. Makarska, June 22, 23. i 24, 1984 Kino savez Hrvatske
  KK ''Biokovo''  OŠ ''Vid Mihaljević'', Makarska
  Centar za kulturu Općine Makarska
23. Virovitica June 7, 8 and 9, 1985 Kino savez Hrvatske
  Kino-klub  ''Iskra'' OŠ ''Braća Ribar'', Virovitica
24. Rijeka, June 6, 7 and 8, 1986 Kino savez Hrvatske
  Centar za organizaciju slobodnog vremena
  djece i omladine, Rijeka
  Dom JNA, Rijeka
  Svez klubova mladih tehničara, Rijeka
25. Kaštel-Sućurac, May 22, 23 and 24 1987 Kino savez Hrvatske
   OŠ ''Silvestar Batina'', Kaštel Sućurac
26. Knin, June 3, 4 and 5, 1988 Kino savez Hrvatske
  OŠ ''Narodni heroji''
  Dječji kino-klub ''Tenen'', Knin
27. Pag, May 26, 27 and 28, 1989 Kino savez Hrvatske
  Osnovna škola ''Juraj Dalmatinac''
  Škola crtanog filma, Pag
28. Đakovo, June 1, 2 and 3, 1990 Kino savez Hrvatske
  Osnovna škola  ''I.G.Kovačić'', Đakovo
  Fotokino klub ''Đakovo'' Đakovo
29. Čakovec, June 14, 15 and 16, 1991 Kino savez Hrvatske
  Centar za kulturu Čakovec s domaćinima:
  Škola animiranog filma, Čakovec
  Prva osnovna škola OŠ ''Martin Puštek'' i trećom
  osnovnom školom
30. Pregrada, June 12, 13 and 14, 1992 Kino savez Hrvatske
   OŠ ''Janka Leskovara'', Pregrada
 31. Pag, June11, 12 and 13, 1993 Hrvatski filmski savez
  Osnova škola  ''Juraj Dalmatinac'', Pag
  Škola animiranog filma Pag
32. Bjelovar, June 10, 11 and 12, 1994 Hrvatski filmski savez
  Priređivački odbor XXXII. Revije i
  Prva osnovna škola, Bjelovar
33. Poreč, June 9, 10 and 11, 1995 Hrvatski filmski savez
  Osnovna škola Poreč
34. Varaždin, June 7, 8 and 9, 1996 Hrvatski filmski savez
  II. osnovna škola, Varaždin
   ''Vanima'', Varaždin
35. Osijek, June 13, 14 and 15, 1997 Hrvatski filmski savez
  Video klub ''Mursa'', Osijek
   OŠ ''Mladost'', Osijek
36. Sikirevci, June 12, 13 and 14, 1998 Hrvatski filmski savez
  Osnovna škola Sikirevci, Sikirevci
  Digital studio, Sikirevci
37. Pregrada, June 11, 12 and 13, 1999 Hrvatski filmski savez
  Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada
38. Šibenik, June 9, 10 and 11, 2000 Hrvatski filmski savez
   OŠ ''Faust Vrančić', Šibenik
39. Čakovec, June 8, 9 and 10, 2001 Hrvatski filmski savez
  Škola animiranog filma, Čakovec
40. Pag, June 12, 13, 14 and 15, 2002 Hrvatski filmski savez
  Osnovna škola Jurja Dalmatinca, Pag
  Škola animiranog filma, Pag
41. Sesvete, June 5, 6, 7 and 8, 2003 Hrvatski filmski savez
  I. osnovna škola Luka Sesvete, Sesvete
  Škola animacije filma Lukas, Sesvete
42. Zadar, June 3, 4, 5 and 6, 2004 Hrvatski filmski savez
  Osnovna škola Stanovi, Zadar
43.Kutina, June 10, 11 and 12, 2005 Hrvatski filmski savez
  OŠ ''Stjepan Kefelj'',Kutina
44. Čakovec, June 8, 9, 10 and 11, 2006 Hrvatski filmski savez
  Škola animiranog filma, Čakovec
45. Čakovec, September 27, 28, 29 and 30, 2007 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
  Agencija za odgoj i obrazovanje
  Hrvatski filmski savez
  Škola animiranog filma, Čakovec
46. Čakovec, September 25, 26, 27 and 28, 2008 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
  Agencija za odgoj i obrazovanje
  Hrvatski filmski savez
  Škola animiranog filma, Čakovec
47. Koprivnica, September 24, 25, 26 and 27, 2009 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
  Agencija za odgoj i obrazovanje
  Hrvatski filmski savez
  Osnovna škola Antuna Nemčića Gostovinskoga, Koprivnica
48. Zagreb, September 23, 24, 25 and 26, 2010 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
  Agencija za odgoj i obrazovanje
  Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba
  Hrvatski filmski savez
  Osnovna škola Rudeš, Zagreb
49. Varaždin, October 29, 30, 1 and 2, 2011 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
  Agencija za odgoj i obrazovanje
  Hrvatski filmski savez
  Grad Varaždin
  II. osnovna škola Varaždin
  Filmsko-kreativni studio VANIMA
50. Zadar, October 4, 5, 6 and 7, 2012 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
  Agencija za odgoj i obrazovanje
  Hrvatski filmski savez
  Osnovna škola Stanovi, Zadar
51. Kutina, October 3, 4, 5 and 6, 2013 Hrvatski filmski savez
  Osnovna škola Stjepana Kefelje, Kutina