Arhiva

Reviju podupiru

Priređivači

Hrvatski filmski savez
Kino klub Sisak, Sisak
OŠ Katarina Zrinska Mečenčani, Donji Kukuruzari

Pokrovitelji

Hrvatski audiovizualni centar
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Sisačko-moslavačka županija
Grad Sisak

Partneri u organizaciji

Dom kulture „Kristalna kocka vedrine“, Sisak
Gradski muzej Sisak, Sisak
OŠ Galdovo, Sisak