Okom objektiva

Kako smo se družili na 52. reviji

Reviju podupiru

Priređivači

Hrvatski filmski savez
Kino klub Sisak, Sisak
OŠ Katarina Zrinska Mečenčani, Donji Kukuruzari

Pokrovitelji

Hrvatski audiovizualni centar
Hrvatska zajednica tehničke kulture
Sisačko-moslavačka županija
Grad Sisak

Partneri u organizaciji

Dom kulture „Kristalna kocka vedrine“, Sisak
Gradski muzej Sisak, Sisak
OŠ Galdovo, Sisak