Zapis

Facebook HFS
48
2004
48/2004
Klubovi
Zaprešić i FAGEP u Francuskoj
Na predstavljanju zagrebačke županije u francuskoj pokrajini Pikardiji, u gradiću Coucy le Chateau, od 15. do 24. listopada 2004. uz programe kulturno-umjetničkih društava, koncerte Lane Genc, izložbu i predstavljanje kulinarskih specijaliteta zagrebačke županije održane su dvije projekcije. Prvi je dan prikazan film Zaboravljeni Damira Čučića, a potom i filmovi FKVK Zaprešić i FAG Enthusia Planck iz Samobora. Uz filmove u Francuskoj su bili i Mario Papić, Fran Sokolić, Kristijan Jenko i Matko Burić, koji su se usprkos slabu odazivu na projekciju neprofesijskih filmova, zahvaljujući srdačnim domaćinima i francuskom vinu, vratili zadovoljni.

SADRŽAJ

ZAPIS