Zapis

Facebook HFS
62
2008
62/2008
Tomislav Brčić: Fenomen i kultura kinoklubova šezdesetih godina i utjecaj novih tendencija na festival GEFF
Selektivna filmografija filmova kinoklubova
Kinoklub Zagreb

1930.
Ah biješe sam san, Oktavijan Miletić
Plitivička jezera, Maksimilijan Paspa

1932.
Ljubomora, Oktavijan Miletić
Strah, Oktavijan Miletić

1933.
Faust, Oktavijan Miletić
Afera konzula Dorgena, Oktavijan Miletić

1936.
Nocturno, Oktavijan Miletić
Šešir, Oktavijan Miletić

1954.
Osuđeni, Mihovil Pansini
Guernica, Branko Janjić
Brodovi ne pristaju, Mihovil Pansini

1958.
Štake i čežnja, Tomislav Kobia
Kamen sebi diže spomenik, Mihovil Pansini
Ljudi za sutra, Mihovil Pansini
Ribe, ribe, kost Mihovil Pansini
Siesta, Mihovil Pansini
U jednoj maloj tihoj kavani, Mihovil Pansini, Vladimir Petek

1959.
Autoriteti i kičme, Tomislav Kobia
Piove, Mihovil Pansini

1960.
Nikad više, Vladimir Petek
Pastelno mračno, Vladimir Petek

1962.
Smrt, Tomislav Gotovac
Srna No. 1, Vladimir Petek
Trio, Vladimir Petek
Ugasla svjetla, Milan Šamec

1963.
Dvorište, Mihovil Pansini
K3 ili čisto nebo bez oblaka, Mihovil Pansini
Scusa signorina, Mihovil Pansini
Zahod, Mihovil Pansini
Buđenje, Vladimir Petek
Dirke, Vladimir Petek
Most, Vladimir Petek
Prije podne jednog fauna, Vladimir Petek, Tomislav Gotovac
Sretanje, Vladimir Petek
Srna No. 2, Vladimir Petek
Sybil, Vladimir Petek
Termiti, Milan Šamec

1965.
Luk i voda, Ljubiša Grlić
Kariokineza, Zlatko Haidler

1966.
Ella, Tomislav Gotovac
Kuda idemo ne pitajte, Tomislav Gotovac

Kinoklub Beograd

1954.
Jatagan mala, Dušan Makavejev
Posle XII probe atomske bombe, Dušan Stefanović

1955.
Pečat, Dušan Makavejev
Metamorfoza, Marko Babac
Bela maramica, Vojislav Rakonjac
Sa ornitologom u močvari, Velja Milojević

1957.
Orfej, Arsa Milošević i Branko Perak
Drveni konjić, Marko Babac
Kavez, Marko Babac
Antonijevo razbijeno ogledalo, Dušan Makavejev

1958.
Spomenicima ne treba verovati, Dušan Makavejev

1960.
Libera, Marko Babac
Rok, Divna Jovanović
Preludij, Ivan Martinac
Trakavica, Ivan Martinac
Avantira moja gospođa, Ivan Martinac
Zid, Vojislav Kokan Rakonjac

1961.
Krug, Vojislav Kokan Rakonjac
Tragovi čovjeka, Ivan Martinac
Innocenti, Ivan Martinac

1962.
Rondo, Ivan Martinac
Rekvijem, Borko Niketić

1963.
Suze, Kokan Rakonjac
Ekstaza, Adam Mitić, Petar Blagojević
Doručak, Srđan Karanović

Akademski kinoklub Beograd

1958.
Čežnja, Marko Babac

1959.
Suze, Vojislav Rakonjac

1960.
Triptih o materiji i smrti, Živojin Pavlović
Reportaža iz ženskog bloka, Dragoslav Lazić

1961.
Klošari, Radmilo Pajić

1962.
Dim i voda, Dragoslav Lazić
Ruke ljubičastih daljina, Sava Trifković

1964.
Pravac, Tomislav Gotovac
Kružnica, Tomislav Gotovac
Plavi jahač, Tomislav Gotovac

Kinoklub Split

1955.
Karneval podno Marjana, Mate Bogdanović

1957.
Čabar glava, Mate Bogdanović

1960.
Meštrović — egzaltacija materije, Ivan Martinac

1961.
Monolog o Splitu, Ivan Martinac
Nedjelja, Lordan Zafranović

1962.
Dinar nade, Šime Ujević
Twist-twist, Ante Verzotti
Splite grade, Lordan Zafranovic

1964.
Dnevnik, Lordan Zafranović
Armagedon ili kraj, Ivan Marinac
Noć i poslije noći noć, Lordan Zafranović
Eritrociti, Ante Verzotti

1965.
Mrtvi dan, Ivan Martinac
Koncert, Lordan Zafranović

1966.
Oaze, Ivan Martinac
Kišno-nevina subota, Lordan Zafranović
Nema više vina, Martin Crvelin
Život je lijep, Ivan Martinac

1967.
Papiri, Vjekoslav Nakić
Svi dani će susresti svoj kraj, Ivan Martinac
Dno je stid i sramota, Ivan Martinac
I’m mad, Ivan Martinac
Fluorescencije, Ante Verzotti

1968.
Sve ili ništa, Ivan Martinac
... 666..., Ranko Kursar, Vjekoslav Nakić, Ante Verzotti
Ivan Martinac, Martin Crvelin, Andrija Pivčević