Zapis

Facebook HFS
62
2008
62/2008
Tomislav Brčić: Fenomen i kultura kinoklubova šezdesetih godina i utjecaj novih tendencija na festival GEFF
Zaključak

Kinoklubovi su ispočetka nastajali kao zamisao malog broja ljudi. Nije se gledao kulturološki učinak na utjecaj na moguće popratne forme. Obiteljski filmovi nisu ozbiljnije prodirali u samu bit sedme umjetnosti, kao ni igrani filmovi, dok su dokumentarni filmovi bilježili događaje. Kinematografija je između dva svjetska rata bila još mlada i neiskorištena u svim resursima, osim što su se njome bavili imućniji građani koji su imali novca za nabavu tehnike. Poslije rata okolnosti su se promijenile. Država osniva Narodnu tehniku, koja pod svoje okrilje stavlja amaterska udruženja. Raznolikost kratkometražnih amaterskih eksperimentalnih filmova ogleda se u različitosti profesija samih članova kinoklubova. Te raznolike struke, različite autorske težnje donijele su putem utjecaja Novih tendencija i vrhunske avangardne filmove, filmove i underground-kinematografiju, koja se dotad nije sustavno istraživala niti bitnije stavljala u povijesne tokove kulturnih izvora tijekom svih tih godina. Filmografija je puna entuzijazma i iznimnih tehničkih rješenja unatoč teškoćama u tehnici i popratnoj opremi u kinoklubovima. Iznesen je na vidjelo sav trud i napor autora da dovrše film, ostvare ideje koje su se ponekad kosile s cenzornim komisijama, ali su ipak bile dovoljno jake da izdrže test vremena i kritički pogled. Nastaju djela koja se dalje moraju obrazložiti u svim svojim elementima. Autori nisu bili svjesni svojih postupaka, njih vidimo danas, retroaktivno. Teorija antifilma jezgra je do koje se moralo doći ogoljenjem svih ustaljenih kinematografskih kodova i puštanjem autora da vlastitim pravilima uredi svoj prostor. Bogatstvo kreativnosti i ideja koje su tada iznesene na Festivalu GEFF tijekom šezdesetih godina nemjerljivo je, iako se na kraju ideja ipak iscrpila i ugasila, ostavši bez početnoga zanosa. Ostaje Knjiga GEFF-a kao krunski dokaz događanja usporednih s umjetničkim tendencijama u svijetu, ali i s autohtonom teorijom o eksperimentalnom filmu. Na nama ostaje da učimo upijajući zanos i entuzijazam autora amaterskih eksperimentalnih filmova.