english
produkcija
o nama
produkcija
distribucija
nakladništvo
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 

7. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE

Info

Trakošćan, 19- 29. kolovoza 2005.

Priređivači

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH
 • Hrvatski filmski savez

Realizacija

 • Hrvatski filmski savez

Filmski i videoprimjeri

 • Hrvatski filmski savez
 • Hrvatska kinoteka

Filmska i videotehnika

 • Hrvatski filmski savez

Glavni pokrovitelj

 • PowerCom 2000

Medijski pokrovitelj

 • Redakcija Školskih novina

Savjet Škole

 • Ante Peterlić (predsjednik)
 • Vera Robić-Škarica (voditeljica Škole)
 • Nikica Gilić (voditelj programa)
 • Mirela Barbaroša-Šikić, Petar Krelja, Mato Kukuljica, Edo Lukman, Krešimir Mikić, Zoran Tadić, Stjepko Težak, Dubravka Težak i Hrvoje Turković

Polaznici

 • odgajatelji, nastavnici osnovnih i srednjih škola, studenti učiteljskih i umjetničkih akademija i autori iz filmskih i videoudruga.

Program je raspoređen u devet radnih dana, 90 nastavnih sati (cjelodnevni rad) u ovim oblicima rada: predavanja, metodičke radionice, videoradionice (kao samostalni programi) i projekcije filmova.

Svrha

Škola je namijenjena nastavnicima koji u okviru nastave hrvatskoga jezika i izborne nastave provode nastavni program medijske kulture, odgajateljima u predškolskim ustanovama, kao i voditeljima filmskih i videodružina. Dvostruka je svrha programa Škole medijske kulture. Prvo, nastavnicima i odgajateljima kojima je to potrebno oni daju temeljna znanja za provedbu nastave (osnove medijske teorije; osnove filmskog jezika; temeljne filmske vrste; metodičke radionice). Drugo, svrha je škole da omogući trajno obrazovanje nastavnika, pa im u tu svrhu pruža posebne obrazovne programe sa stalno novim i aktualnim temama.

Struktura Škole

Škola medijske kulture u 2005. nudi pet programa, tri seminarska i dva radionička.
(a)
Seminarski program za predškolski odgoj daje temeljna znanja, a namijenjen je odgajateljima u predškolskim ustanovama koji ta znanja nisu mogli steći u okviru studija, ili ih trebaju utvrditi.
(b)
Prvi stupanj (osnovni) također daje temeljna znanja, a namijenjen je nastavnicima koji ta znanja nisu mogli steći u okviru svoga studija, ili ih trebaju utvrditi.
(c)
Svrha je drugog (naprednog) seminarskog programa da pruži dodatna, specijalizirana znanja profesorima u osnovnim i srednjim školama. Ponuđeni predmeti mijenjaju se iz godine u godinu, biraju se nove zanimljive teme, tako da polaznici mogu iz godine u godinu pohađati ovaj seminar, te on tako omogućuje trajno obrazovanje nastavnika. U trećem dijelu ovoga seminarskog programa organizirana je odvojena nastava za nastavnike osnovnih škola, odnosno za nastavnike srednjih škola.
(d) Prvi radionički program – sastavljen je od radionice za igrani film, radionice za dokumentarni film, radionice za TV-reportažu i radionice za animirani film – namijenjen je voditeljima filmskih i videodružina (bez obzira kojega su nastavnoga profila voditelji). Oni u praktičnom radu (izrada videodjela) stječu izravno proizvodno iskustvo potrebno za vođenje toga tipa radionica.
(e) Specijalizirani radionički seminar namijenjen je onima koji su završili neki od temeljnih programa i žele produbiti znanje iz nekog specifičnog područja proizvodnje (za 2005. predlažemo tri seminara iz videosnimanja, videomontaže i radionice za filmski scenarij).

Nositelji programa

Nositelji programa vrhunski su stručnjaci na području filmske, televizijske i medijske kulture, odnosno afirmirani pedagozi, filmski i televizijski stvaraoci (npr., abecednim redom: dr. Marcel Bačić, sveučilišni profesor, Jasminka Bijelić, voditeljica, Ema Carić, filmska montažerka, Damir Čučić, filmski redatelj, Darko Drinovac, filmski snimatelj, Ivana Fumić, filmska montažerka, mr. Nikica Gilić, Milena Haller, psiholog, Dražen Ilinčić, filmski kritičar, Senka Ivanušec, odgajateljica, mr. Bruno Kragić, Silvestar Kolbas, filmski i TV-snimatelj, Petar Krelja, filmski redatelj, Robert Krivec, filmski snimatelj, Edo Lukman, voditelj, dr. Berislav Majhut, sveučilišni predavač, mr. Dario Marković, filmski kritičar, Dragan Marković, filmski snimatelj, Joško Marušić, autor animiranih filmova, Krešimir Mikić, sveučilišni predavač, Aleksandar Muharemović, filmski montažer, dr. Mato Kukuljica, voditelj Hrvatske kinoteke, Diana Nenadić, filmska kritičarka, Astrid Pavlović, profesor, dr. Ante Peterlić, sveučilišni profesor, Boris Poljak, filmski snimatelj, Vedran Šamanović, filmski snimatelj, mr. Ivo Škrabalo, sveučilišni predavač, dr. Stjepko Težak, sveučilični profesor u miru, Zoran Tadić, filmski redatelj, Goran Tribuson, književnik, Snježana Tribuson, filmska redateljica, dr. Hrvoje Turković, sveučilišni profesor, mr. Velimira Velički, sveučilišni predavač, Jasmina Zubak, informatičarka i dr. Svake godine škola ima i posebne goste.

Popratni sadržaji:

(a) U okviru predavanja koristi se filmskim, televizijskim i videoprimjerima.
(b) Svake večeri priređuju se projekcije cjelovečernjih filmova koje prate rasprave sljedećega dana, s time da se prikazuju kapitalna djela filmske umjetnosti, odnosno ona koja se vezuju uz seminare.
(c) U okviru predavanja također se daju uvodni komentari programa dokumentarnih i animiranih filmova.
(d) Svake godine školu prati posebno izdanje časopisa HFS-a – Zapis, u kojem nositelji programa objavljuju tekstove, kao priručnu literaturu uz Školu.
(e) U okviru škole polaznicima se također nude raspoložive knjige, stručni časopisi i priručnici za dopunsko obrazovanje (npr. Hrvatski filmski ljetopis, također izdanje HFS-a, koji je Ministarstvo prosvjete preporučilo kao dodatnu literaturu za medijsku kulturu u osnovnoj i srednjoj školi).

PROGRAM SEMINARA MEDIJSKE KULTURE

PREDŠKOLSKI ODGOJ

 • MEDIJI I RAZVOJ DJETETA
 • MEDIJI – DIJETE – ODGAJATELJ – RODITELJI
 • FOTOGRAFIJA U VRTIĆU
 • FILM I TELEVIZIJA U VRTIĆI
 • RAČUNALO I PREDŠKOLSKO DIJETE (računalne igrice)
 • MEDIJI I REKLAMA
 • MEDIJI I DRUGE AKTIVNOSTI U VRTIĆU
 • ČITANJE I MEDIJI (multimedijalnost)
 • PRIKAZ MOGUĆNOSTI PRIMJENE MEDIJA U VRTIĆU

Predavači

Milena Haller, Senka Ivanušec, Edo Lukman, dr. Berislav Majhut, Krešimir Mikić, mr. Velimira Velički

PRVI STUPANJ (OSNOVNI)

 • AUDIO-VIZUALNI MEDIJI (film, televizija, radio, video, novo komunikacijsko okružje)
 • FILM I DRUGI MEDIJI
 • TEORIJA FILMA (posebni naglasak na medij filma)
 • STRUKTURA FILMSKOGA DJELA
 • POVIJEST HRVATSKOGA FILMA
 • VRSTE I METODE DOKUMENTARNOGA FILMA
 • UVOD U ANIMACIJU I ZAGREBAČKA ŠKOLA CRTANOG FILMA
 • METODIČKI PRISTUPI U NASTAVI MEDIJSKE KULTURE – ODGOJ I MEDIJ
 • ANALIZA FILMA – UZ PROJEKCIJU CJELOVEČERNJEG FILMA

Predavači

mr. Nikica Gilić, mr. Dario Marković, Joško Marušić Krešimir Mikić, dr. Mato Kukuljica, dr. Ante Peterlić, mr. Ivo Škrabalo, dr. Stjepko Težak i dr. Hrvoje Turković

DRUGI STUPANJ - NAPREDNI

 • POVIJEST ANIMIRANOGA FILMA
 • POVIJEST HRVATSKOGA FILMA
 • ANALIZA FILMA
 • RITAM U FILMU
 • ŠPANJOLSKI FILM
 • ANALIZA FILMA – UZ PROJEKCIJE CJELOVEČERNJIH FILMOVA ESTETSKOG OBRAZOVANJA DJECE I MLADEŽI
 • GLAZBA U FILMU
 • NEKE STILSKE KARAKTERISTIKE HRVATSKOGA FILMA
 • KNJIŽEVNO DJELO NA FILMU

a) kolegiji samo za osnovnu školu

 • FILMOLOŠKOMETODIČKA OBRADA IGRANOGA FILMA
 • FILMOLOŠKOMETODIČKA OBRADA CRTANOGA FILMA
 • FILMOLOŠKOMETODIČKA OBRADA DOKUMENTARNOGA FILMA

b) kolegiji samo za srednju školu

 • EKSPRESIONIZAM I NJEGOVO NASLJEĐE
 • EKSPERIMENTALNI FILM I VIDEO

Predavači

dr. Marcel Bačić, mr. Nikica Gilić, mr. Bruno Kragić, Petar Krelja, mr. Dario Marković, Joško Marušić, Krešimir Mikić, dr. Mato Kukuljica, Diana Nenadić, Astrid Pavlović, dr. Ante Peterlić, Zoran Tadić i dr. Hrvoje Turković

Planirani broj polaznika u svakom je seminarskom programu do 15 sudionika.

7. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE

Info
Programi radionica
Uvjeti dolaska i boravka
Zapis: Posebni broj
Novosti

MEDIJSKE ŠKOLE:

11. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
10. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
9. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
8. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
7. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
6. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
5. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
4. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
3. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
2. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
11-20/21
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta