english
produkcija
o nama
produkcija
distribucija
nakladništvo
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 

10. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ

Info

Od ove godine Škola medijske kulture nosi, aklamacijom prihvaćeno, ime 'Dr. Ante Petelić', u počast toj velikoj ličnosti hrvatske kulture, preminulom filmologu i pedagogu, profesoru generacija studenata, nastavnika i filmskih stručnjaka, osobi ključnoj u odvijanju svojedobne Ljetne filmske škole, ali i središnjoj u koncipiranju, konstituiranju i vođenju njezina suvremena nastavka – dosadašnjih Škola medijske kulture.

Priređivači

 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • Hrvatski filmski savez

Realizacija

 • Hrvatski filmski savez

Filmski i videoprimjeri

 • Hrvatski filmski savez
 • Hrvatska kinoteka

Filmska i videotehnika

 • Hrvatski filmski savez

Glavni pokrovitelj

 • PowerCom 2000

Medijski pokrovitelj

 • Redakcija Školskih novina

Sponzor i strateški partner na području Interneta

 • Iskon Internet

Održavanje Medijske škole potpomogli su

 • Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba

Savjet Škole

 • Petar Krelja (predsjednik)
 • Vera Robić-Škarica (voditeljica Škole)
 • Vanja Hraste (tajnica Škole)
 • Bruno Kragić, Nikica Gilić, Vesna Lendić-Kasalo, Petar Krelja, Mato Kukuljica, Edo Lukman, Krešimir Mikić, Irena Paulus, Dubravka Težak i Hrvoje Turković (Savjet škole)

Polaznici

 • nastavnici osnovnih i srednjih škola, studenti učiteljskih i umjetničkih akademija, autori iz filmskih i video udruga, osobe zainteresirane za dopunsko medijsko obrazovanje.

Program je raspoređen u devet radnih dana, 90 nastavnih sati (cjelodnevni rad) u ovim oblicima rada: predavanja, metodičko-filmske radionice, videoradionice (kao samostalni programi), projekcije filmova, skupne diskusije o filmu.

Svrha

Škola je ponajprije namijenjena nastavnicima koji u okviru nastave hrvatskoga jezika i izborne nastave provode nastavni program medijske kulture, odgajateljima u predškolskim ustanovama, kao i voditeljima filmskih i videodružina. Potom je otvorena i drugima koji teže steći ili dopuniti svoje medijsko obrazovanje. Dvostruka je svrha programa Škole medijske kulture. Prvo, nastavnicima i odgajateljima kojima je to potrebno, oni daju temeljna znanja za provedbu nastave (osnove medijske teorije; osnove filmskoga jezika; temeljne filmske vrste; intermedijske veze, metodičke radionice), a kroz radionice omogućuje se stjecanje neposrednih stvaralačkih i radnih iskustava korisnih za nastavu te za upućeniji praktični rad s učenicima. Drugo, svrha je škole da omogući cjeloživotno obrazovanje nastavnika i zainteresiranih pojedinaca, pa im u tu svrhu pruža posebne obrazovne programe sa stalno novim i aktualnim temama.

Struktura Škole

Škola medijske kulture u 2008. nudi četiri programa, dva seminarska i dva radionička.
(a)
Prvi stupanj (osnovni) seminarskog programa pruža temeljna znanja, a namijenjen je nastavnicima i drugim polaznicima koji ta znanja nisu mogli steći u okviru svoga studija ili koji ta znanja trebaju utvrditi. Taj je program ujedno uvjet za upis u praktičan rad u videoradionicama.
(b)
Svrha je drugog stupnja (permanentno, cjeloživotno obrazovanje) seminarskog programa da proširuje i produbljuje temeljna znanja, te da upozna s novim prilika i približi nove spoznaje na medijskom području profesorima u osnovnim i srednjim školama i drugim zainteresiranim pojedincima. Ponuđeni predmeti mijenjaju se svake godine; biraju se nove važne i zanimljive teme, izvještava o promjenama u praksi i novinama u znanosti o umjetnosti, tako da isti polaznici mogu iz godine u godinu pohađati ovaj seminar. On tako omogućuje cjeloživotno obrazovanje nastavnika i drugih polaznika.
(c)
Prvi radionički program – sastoji se od (1) radionice za igrani film, (2) radionice za dokumentarni film, (3) radionice za tv reportažu i (4) radionice za animirani film. Namijenjen je voditeljima filmskih i videodružina (bez obzira kojega su nastavnog profila voditelji), nastavnicima koji teže steći i radni uvid u stvaralačku praksu, te drugim polaznicima sa sličnim interesima. Oni kroz praktični rad (izrada videodjela) stječu izravno proizvodno iskustvo potrebno za vođenje tog tipa radionica, odnosno za upućeniju analizu filma u nastavnom procesu. Polaznici mogu na uzastopnim Školama upisivati različite radionice kako bi stekli sva specijalizirana iskustva koja one nude. Pretpostavka je upisa u radionice završen prvi seminarski stupanj.
(d) Specijalizirani radionički program namijenjen je onima koji su završili neku od osnovnih radionica programa i žele produbiti znanje iz nekog specifičnog vida proizvodnje. Sastavljen je od četiri radionica iz (5) radionice video-snimanja, (6) radionice video montaže, (7) radionice za filmski scenarij i (8) radionice za radiofoniju, (9) radionica za obradu tona za film i video. Polaznici mogu od godine do godine birati različite radionice, kako bi upotpunili specijalistička znanja.

Nositelji programa

Nositelji programa su vrhunski stručnjaci na području filmske, televizijske i medijske kulture, odnosno afirmirani pedagozi, filmski i televizijski stvaraoci (abecednim redom: Višnja Biti, urednica na hrvatskom radiju, Damir Čučić, filmski redatelj; Melita Forijan-Horvatek, profesorica; Josip Grozdanić, filmski kritičar; Dražen Ilinčić, filmski kritičar; Mirjana Jukić, profesorica; mr. Bruno Kragić, filmolog; Petar Krelja, filmski redatelj, pisac o filmu; Josip Krunić, profesor, filmski snimatelj; Edo Lukman, voditelj u Školi animiranog filma Čakovec; dr. Dario Marković, filmolog; Joško Marušić, autor animiranih filmova, sveučilišni profesor; Krešimir Mikić, filmolog, sveučilišni predavač; dr. Mato Kukuljica, filmolog; Diana Nenadić, filmska kritičarka; Nenad Polimac, filmski kritičar; dr. Irena Paulus, muzikologinja, sveučilišna profesorica; Boris Poljak, filmski snimatelj; Dubravka Premar, montažerka slike i zvuka; mr. Ivo Škrabalo, filmolog, sveučilišni predavač; Goran Tribuson, književnik i scenarist, sveučilišni profesor; Snježana Tribuson, filmska redateljica, sveučilišna profesorica; dr. Hrvoje Turković, filmolog, sveučilišni profesor; Vedrana Vrhovnik, radijska-redateljica, sveučilišna profesorica; Marina Zlatarić, profesorica; Slaven Zečević, filmski montažer i dr. ugledni nastavnici koji se angažiraju prema potrebi). Svake godine u radu škole sudjeluju gosti – na primjer, istaknuti filmski i televizijski redatelji, gostujući predavači.

Popratni sadržaji:

(a) U okviru predavanja obilno se koriste filmski, televizijski i video primjeri.
(b) Svake večeri priređuju se projekcije cjelovečernjih filmova, obvezne za sve polaznike, a o filmovima se skupno diskutira sljedećeg dana. Na projekcijama se prikazuju kapitalna djela filmske umjetnosti, odnosno ona koja se vezuju uz seminare.
(c) Vezano uz predavanja po izboru se, u poslijepodnevnim satima, prikazuju programi dokumentarnih i animiranih filmova, s uvodni komentarima stručnjaka.
(d) Ove godine posebno će biti osigurana prezentacija Zakona o audiovizualnim djelatnostima i novoosnovanog Hrvatskog audiovizualnog centra, predavanje o izdavaštvu filmskih knjiga u Hrvatskoj, a na prvom stupnju u poslijepodnevnim terminima uvode se metodičko-filmske radionice koje će biti organizirane za provođenje medijske kulture po HNOS-u.
(e) Posljednjeg dana prezentiraju se pred svim polaznicima i nastavnicima Medijske škole rezultati seminarskih programa i radovi videoradionica uz javnu analizu svakoga rada.
(f) Svake godine rad Škole prati posebno izdanje biltena Hrvatskog filmskog saveza – Zapis – u kojemu nositelji programa objavljuju tekstove, kao priručnu literaturu uz teme što se obrađuju te godine.
(g) U okviru Škole polaznicima se također nude raspoložive knjige, stručni časopisi i priručnici za dopunsko obrazovanje (npr. Hrvatski filmski ljetopis, također izdanje Hrvatskog filmskog saveza, koji je Ministarstvo prosvjete preporučilo kao dodatnu literaturu za medijsku kulturu u osnovnoj i srednjoj školi; filmološka izdanja Hrvatskog filmskog saveza; te prikladna izdanja nakladnika školskih udžbenika).

PROGRAM SEMINARA MEDIJSKE KULTURE

PRVI STUPANJ (OSNOVNI)

 • AUDIOVIZUALNI MEDIJI (film, televizija, radio, video, novo komunikacijsko okružje)
 • FILM I DRUGI MEDIJI
 • TEORIJA FILMA (posebni naglasak na medij filma)
 • STRUKTURA FILMSKOGA DJELA
 • POVIJEST FILMA
 • POVIJEST HRVATSKOGA FILMA
 • FILMSKA ZAŠTITA
 • VRSTE I METODE DOKUMENTARNOGA FILMA
 • UVOD U ANIMACIJU I ZAGREBAČKA ŠKOLA CRTANOG FILMA
 • METODIČKI PRISTUPI U NASTAVI MEDIJSKE KULTURE - ODGOJ I MEDIJ
 • METODIČKO-FILMSKE RADIONICE
 • ANALIZA FILMA – UZ PROJEKCIJU CJELOVEČERNJEG FILMA

Predavači

Predavači: Melita Forijan-Horvatek, prof.; Mirjana Jukić, prof.; Josip Krunić, prof.; prof. Joško Marušić; prof. Krešimir Mikić; dr. Mato Kukuljica; mr. Ivo Škrabalo; prof. dr. Hrvoje Turković i Marina Zlatarić. prof.

 • POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture).

DRUGI STUPANJ - PERMANENTNO OBRAZOVANJE

 • TELEVIZIJA U TRANZICIJSKO VRIJEME
 • PRIPOVIJEDANJE U PRVOM LICU NA FILMU
 • TVORBA FILMSKOG DJELA – PANEL
 • HOLIVUDSKI FILM KAO SVJETSKI FILM
 • DOGMA 95 – VREMENSKA METODA
 • ŠPANJOLSKI FILM
 • FOUND FOOTAGE. OD KLASIČNOG DO EKSPERIMENTALNOG FILMA
 • INTERPRETACIJE: (JEDAN SUVREMENI STRANI FILM, JEDAN KLASIČNI HRVATSKI I JEDAN KLASIČNI STRANI FILM)

Predavači

Predavači: Josip Grozdanić; mr. Bruno Kragić; Petar Krelja; dr. Dario Marković; Krešimir Mikić; Diana Nenadić; dr. Irena Paulus; Nenad Polimac; dr. Hrvoje Turković.

 • POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture).

Planirani broj polaznika je u svakom seminarskom programu do 15 sudionika.

10. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ

Info
Programi videoradionica
Uvjeti dolaska i boravka
Prijavnice
Popis polaznika
RADIO MM
RASPORED PREDAVANJA
Zapis: Posebni broj
Novosti

MEDIJSKE ŠKOLE:

11. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
10. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
9. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
8. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
7. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
6. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
5. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
4. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
3. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
2. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
11-20/21
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta