english
produkcija
o nama
produkcija
distribucija
nakladništvo
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 

9. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE

Info

Priređivači

 • Hrvatski filmski savez

Realizacija

 • Hrvatski filmski savez

Filmski i videoprimjeri

 • Hrvatski filmski savez
 • Hrvatska kinoteka

Filmska i videotehnika

 • Hrvatski filmski savez

Glavni pokrovitelj

 • PowerCom 2000

Medijski pokrovitelj

 • Redakcija Školskih novina

Sponzor i strateški partner na području Interneta

 • Iskoninternet

Održavanje Medijske škole potpomogli su

 • Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 • Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba

Savjet Škole

 • Ante Peterlić (predsjednik)
 • Vera Robić-Škarica (voditeljica Škole)
 • Nikica Gilić (voditelj programa)
 • Nikica Gilić, Petar Krelja, Mato Kukuljica, Edo Lukman, Krešimir Mikić, Zoran Tadić, Dubravka Težak i Hrvoje Turković

Polaznici

 • Nastavnici osnovnih i srednjih škola, studenti učiteljskih i umjetničkih akademija, autori iz filmskih i videoudruga, osobe zainteresirane za dopunsko medijsko obrazovanje.

Program

Raspoređen u devet radnih dana, 90 nastavnih sati (cjelodnevni rad) u ovim oblicima rada: predavanja, metodičke radionice, videoradionice (kao samostalni programi), projekcije filmova, skupne rasprave o filmu.

Svrha

Škola je ponajprije namijenjena nastavnicima koji u okviru nastave hrvatskoga jezika i izborne nastave provode nastavni program medijske kulture, odgajateljima u predškolskim ustanovama, kao i voditeljima filmskih i videodružina. Otvorena je i svima drugima koji teže steći ili dopuniti medijsko obrazovanje. Dvostruka je svrha programa Škole medijske kulture. Prvo, nastavnicima i odgajateljima, kojima je to potrebno, oni daju temeljna znanja za provedbu nastave (osnove medijske teorije; osnove filmskoga jezika; temeljne filmske vrste; intermedijske veze, metodičke radionice), a u radionicama omogućuje stjecanje neposrednih stvaralačkih i radnih iskustava korisnih za nastavu te za upućeniji praktični rad s učenicima. Drugo, svrha je škole omogućiti trajno obrazovanje nastavnika i zainteresiranih pojedinaca, pa im u tu svrhu pruža posebne obrazovne programe sa stalno novim i aktualnim temama.

Struktura Škole

Škola medijske kulture u 2007. nudi četiri programa, dva seminarska i dva radionička.

(a) Prvi stupanj (osnovni) seminarskoga programa pruža temeljna znanja, a namijenjen je nastavnicima i drugim polaznicima koji ta znanja nisu mogli steći u okviru svoga studija ili koji ta znanja trebaju utvrditi.

(b) Svrha je drugog stupnja (trajno obrazovanje) seminarskog programa pružiti dodatna, specijalizirana znanja profesorima u osnovnim i srednjim školama i drugim zainteresiranim pojedincima. Ponuđeni predmeti mijenjaju se svake godine; biraju se nove važne i zanimljive teme, izvještava o promjenama u praksi i novinama u znanosti o umjetnosti, tako da isti polaznici mogu iz godine u godinu pohađati seminar. On tako omogućuje permanentno obrazovanje nastavnika i drugih polaznika.

Dio drugostupanjskoga seminarskog programa razdvaja nastavu za nastavnike osnovnih škola od nastave za nastavnike srednjih škola, prilagođujući dodatan program posebnostima dvaju nastava.

(c) Prvi radionički program – sastoji se od (1) radionice za igrani film, (2) radionice za dokumentarni film, (3) radionice za TV-reportažu i (4) radionice za animirani film. Namijenjen je voditeljima filmskih i videodružina (bez obzira kojega su nastavnog profila voditelji), nastavnicima koji teže steći i radni uvid u stvaralačku praksu te ostalim polaznicima sa sličnim interesima. Oni praktičnim radom (izradom videodjela) stječu izravno proizvodno iskustvo potrebno za vođenje toga tipa radionica, odnosno za upućeniju analizu filma u nastavnom procesu. Polaznici mogu na uzastopnim školama upisivati različite radionice kako bi stekli sva specijalizirana iskustva koja one nude. Pretpostavka je upisa u radionice završen prvi seminarski stupanj.

(d) Specijalizirani radionički program namijenjen je onima koji su završili neku od osnovnih radionica programa i žele produbiti znanje iz nekoga specifičnog oblika proizvodnje. Sastavljen je od četiriju radionica iz (5) radionice videosnimanja, (6) radionice videomontaže, (7) radionice za filmski scenarij i (8) radionice za radiofoniju, (9) radionica za obradu tona za film i video. Polaznici mogu od godine do godine birati različite radionice, kako bi upotpunili specijalistička znanja.

Nositelji programa

Nositelji su programa vrhunski stručnjaci na području filmske, televizijske i medijske kulture, odnosno afirmirani pedagozi, filmski i televizijski stvaraoci (abecednim redom: Jasminka Bijelić, stručna suradnica u Školi animiranog filma Čakovec; Damir Čučić, filmski redatelj; Darko Drinovac, filmski snimatelj; Ivana Fumić, filmska montažerka; dr. Nikica Gilić, filmolog, sveučilišni profesor; Dražen Ilinčić, filmski kritičar; mr. Bruno Kragić, filmolog; Silvestar Kolbas, filmski i TV-snimatelj, sveučilišni profesor; Petar Krelja, filmski redatelj i pisac o filmu; Igor Kožić, filmski montažer; Robert Krivec, filmski snimatelj; Edo Lukman, voditelj u Školi animiranog filma Čakovec; Dragan Marković, filmski snimatelj; Joško Marušić, autor animiranih filmova, sveučilišni profesor; Krešimir Mikić, sveučilišni profesor; dr. Mato Kukuljica, filmolog, savjetnik u Hrvatskoj kinoteci; Diana Nenadić, filmska kritičarka; Vjeran Pavlinić, filmski montažer; Astrid Pavlović, profesorica; Irena Paulus, muzikologinja, sveučilišna profesorica; dr. Ante Peterlić, filmolog, sveučilišni profesor; Boris Poljak, filmski snimatelj; Dubravka Premar, montažerka slike i zvuka; Vedran Šamanović, filmski snimatelj; mr. Ivo Škrabalo, filmolog, sveučilišni predavač; Zoran Tadić, filmski redatelj, sveučilišni profesor; Goran Tribuson, književnik i scenarist, sveučilišni profesor; Snježana Tribuson, filmska redateljica i sveučilišna profesorica; dr. Hrvoje Turković, filmolog i sveučilišni profesor; Vedrana Vrhovnik, radio-redateljica, sveučilišna profesorica; Slaven Zečević, filmski montažer i dr. ugledni nastavnici koji se angažiraju prema potrebi). Svake godine u radu škole sudjeluju gosti –primjerice, istaknuti filmski i televizijski redatelji.

Popratni sadržaji:

(a) U okviru predavanja obilno se primjenjuju filmski, televizijski i videoprimjeri.
(b) Svake večeri priređuju se projekcije cjelovečernjih filmova i one su obvezne za sve polaznike, a o filmovima se skupno raspravlja sljedećega dana. Na projekcijama se prikazuju kapitalna djela filmske umjetnosti, odnosno ona koja se vezuju uz seminare.
(c) U sklopu predavanja također se daju uvodni komentari programa dokumentarnih i animiranih filmova, koji se po izboru prikazuju u poslijepodnevnim satima.
(d) Posljednjega dana prezentiraju se pred svim polaznicima i nastavnicima škole rezultati seminarskih programa i radovi videoradionica uz javnu analizu svakoga rada.
(e) Svake godine rad škole prati posebno izdanje biltena Hrvatskog filmskog saveza – Zapis – u kojemu nositelji programa objavljuju tekstove, kao priručnu literaturu uz teme što se obrađuju te godine.
(f) U okviru škole polaznicima se također nude raspoložive knjige, stručni časopisi i priručnici za dopunsko obrazovanje (npr. Hrvatski filmski ljetopis, također izdanje Hrvatskoga filmskog saveza, koji je Ministarstvo prosvjete preporučilo kao dodatnu literaturu za medijsku kulturu u osnovnoj i srednjoj školi; filmološka izdanja Hrvatskoga filmskog saveza te prikladna izdanja nakladnika školskih udžbenika).

SEMINARSKI PROGRAM

PRVI STUPANJ (OSNOVNI)

 • AUDIO-VIZUALNI MEDIJI (film, televizija, radio, video, novo komunikacijsko okružje)
 • FILM I DRUGI MEDIJI
 • TEORIJA FILMA (posebni naglasak na mediju filma)
 • STRUKTURA FILMSKOG DJELA
 • POVIJEST FILMA
 • POVIJEST HRVATSKOGA FILMA
 • ZAŠTITA AUDIOVIZUALNOGA GRADIVA
 • VRSTE I METODE DOKUMENTARNOGA FILMA
 • UVOD U ANIMACIJU I ZAGREBAČKA ŠKOLA CRTANOGA FILMA
 • METODIČKI PRISTUPI U NASTAVI MEDIJSKE KULTURE – ODGOJ I MEDIJ
 • ANALIZA FILMA – UZ PROJEKCIJU CJELOVEČERNJEGA FILMA

Predavači

dr. Nikica Gilić, prof. Joško Marušić, prof. Krešimir Mikić, Slavica Kovač, prof; dr. Mato Kukuljica, prof. dr. Ante Peterlić, mr. Ivo Škrabalo, prof. dr. Hrvoje Turković i Marina Zlatarić, prof.

POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture).

DRUGI STUPANJ (TRAJNO OBRAZOVANJE)

 • INTERPRETACIJA FILMA (SJEVER – SJEVEROZAPAD)
 • FILMSKI RODOVI I ŽANROVI
 • AUTOPORTRETNI, ISPOVJEDNI DOKUMENTARNI FILM
 • IGRANO U DOKUMENTARNOM FILMU
 • HRVATSKI DOKUMENTARNI FILM NAKON PEDESETIH
 • EUROPSKI FILM 50-TIH GODINA – POREDBENI PRESJEK
 • INDIJSKI FILM
 • MONTAŽA U FILMU
 • SUVREMENA VIZUALNA UMJETNOST I POKRETNE SLIKE
 • NORMATIVNI PRIRUČNICI SCENARIJA I SCENARIJSKA PRAKSA

a) kolegiji drugog stupnja samo za osnovnu školu

 • VIZUALNA KULTURA I KOMPJUTERSKE IGRE

b) kolegiji drugog stupnja samo za srednju školu

 • VUKOTIĆEVA FILMSKA GODINA

Predavači

dr. Marcel Bačić, dr. Nikica Gilić, mr. Bruno Kragić, Petar Krelja, Krešimir Mikić, Diana Nenadić, dr. Ante Peterlić, Rada Šešić, prof. Zoran Tadić, dr. Hrvoje Turković, Slaven Zečević.

Stručni suradnici za programe

Damir Bedić, Matko Burić, Mladen Burić, Vanja Hraste, Duško Popović, Željko Radivoj, Borna Subota i Ana Žagar

POSEBNI OBLICI RADA (zajednički program za sve polaznike Škole medijske kulture).

Planirani je broj polaznika u svakom seminarskom programu do 15 sudionika.

9. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE

Info
Programi videoradionica
Uvjeti dolaska i boravka
Prijavnice
Popis polaznika
Novosti
Popis polaznika koji sudjeluju u radu 9. škole medijske kulture
Zapis: Posebni broj

MEDIJSKE ŠKOLE:

11. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
10. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
9. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
8. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
7. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
6. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
5. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
4. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
3. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
2. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE
11-20/21
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta