Novosti

Facebook HFS
26.08.2013.
15. škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić
Odlazi cirkus...

...iz našeg malog grada. Na livadi, bivšem nogometnom igralištu MTČ-a, točno preko puta Centra za kulturu Čakovec, deset je dana stolovao Cirkus Safari, iz kojeg su svakoga jutra dopirali sonorni glasovi slonova, lavova i deva. Bar se tako činilo dok nismo shvatili da se, zbog zabrane držanja divljih životinja, u njemu glasaju tek magarci, krave, konji i kokoši. Kolege glumci ozbiljno su shvatili svoj posao, privlačili gledateljstvo i šatre su svakoga dana bile pune, a sada je, u ovom tužnom, kišnom danu došlo vrijeme da se rastajemo. Njihov je posao obavljen, a naš se polako primiče kraju. No, i film i cirkus su dobrim dijelom umjetnosti iluzije, pa smo, na neki način, bili na istome zadatku.

U radionicama se lagano bave završnim aktivnostima, montažama i definiranjem ovogodišnjih radnih zadataka, iako još uvijek ostaje poneki kadar, fotografija, zvuk kojeg bi valjalo snimiti i pridodati već prikupljenom materijalu. Seminarci žedno upijaju završna predavanja, a organizatori sabiru rezultate, utvrđuju eventualne primjedbe i propuste, ne bi li ih izbjegli u idućoj, šesnaestoj ŠMK,  i s razumljivom radošću primaju pohvale i pozitivna mišljenja sudionika, kojih je daleko više.

Na prvom stupnju seminara medijske kulture bilo je sedam polaznika (Viviana Brkarić, Ivana Lehpamer, Maja Matotek, Tina Novak, Sandra Tomljanović, Tea Toth i Leo Vitasović), kao i na drugom (Hrvoje Bastić, Ana Đordić, Josip Krunić, Jelena Modrić, Bojan Prosenjak, Jelena Svilarević i Lucija Zore).


Photo by Krunoslav Heidler

Sedam je polaznika bilo i u polaznoj radionici za dokumentarni film (Aleksandar Čečavac, Nikolina Hampamer, Mirjana Jukić, Perica Matijević, Mateja Posedi, Katica Šarić i Kristinka Vugrinec), a četvoro u polaznoj radionici za igrani film (Mario Mateljić, Donat Rengel, Iva Ružić i Tena Ružić) i u polaznoj radionici za TV – reportažu (Ivanka Cvitanović, Stojanka Lesički, Mery Mecanović i Suzana Phillips).

Sedam je polaznika bilo u polaznoj radionici za animirani film (Mirna Debelić, Ljiljana Ille, Vlasta Kovačević Herzog, Manuel Lazar, Rajko Petković, Karla Skok i Sandro Toth), a devet u specijaliziranoj radionici za kameru i snimanje (Tibor Bün, Andrija Ćeškić, Tomislav Džunja, Mario Kanižaj, Marko Kekić, Marko Mikšić, Dijana Pasarić, Radovan Petković i Filip Trezner). U specijaliziranoj radionici za montažu bilo je troje polaznika (Nikolina Dragičević, Dorian Marciuš i Filip Zadro), pet u specijaliziranoj radionici za postprodukciju zvuka (Ivan Stjepan Lucić,  Luka Milinković, Jasmina Murtezanović, Ksenija Sanković i Monika Vrtarić – Vuk), a sedam u specijaliziranoj radionici za digitalnu fotografiju (Jelena Alpeza, Vera Bilandžić, Nataša Jakob, Doris Lukman, Nevenka Miklenić, Gordana Šimunec i Marina Zlatarić).

U specijaliziranoj radionici za radio reportažu bilo je četvoro polaznika (Ana Brčić Bauer, Melita Horvatek Forjan, Slavica Kovač i Irena Ploh), kao i u specijaliziranoj radionici za radio dramu (Antonija Baričević, Bojana Rožmarić, Tena Tadić i Danira Zovko Šimić).

Ukupno je na 15. školi medijske kulture Dr. Ante Peterlić bilo 68 polaznika, razvrstanih u dva stupnja seminara medijske kulture, četiri polazne i šest specijaliziranih radionica.

Duško Popović

15. škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić

Od Škole medijske kulture do filmske i radijske družine Osnovne škole Rudeš

Svoju sam edukaciju i pravu ljubav s medijskom kulturom započela 2000. godine u Trakošćanu, na Drugoj školi medijske kulture... »više

15. škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić

Suradnja

Suradnja Hrvatskog filmskog saveza s nizom klubova i udruga, svojih članica ali i sa brojnim tvrtkama koje su suradnički pomagale održavanje Škola medijske kulture osiguravajući potrebnu tehniku za nesmetani rad polaznih i specijaliziranih radionica... »više

15. škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić

Pjesnikova soba

Davne, pradavne 1977. čitao sam tekst tada veoma mladog filmskog kritičara Ranka Munitića o animaciji u bivšem Sovjetskom Savezu, objavljen u nekadašnjem zagrebačkom časopisu Filmska kultura... »više

15. škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić

Kiša

Prva je polovica 15. škole medijske kulture Dr. Ante Peterlić protekla po sunčanu vremenu koje je pogodovalo nesmetanu održavanju onog dijela aktivnosti koje se događaju u eksterijerima... »više