Knjige

Facebook HFS
Hrvoje Ivanković
DUBROVNIK KAO FILMSKA KULISA
Povijest snimanja igranih filmova u Dubrovniku od početaka do Drugoga svjetskog rata
DUBROVNIK KAO FILMSKA KULISA<br>Povijest snimanja igranih filmova u Dubrovniku od početaka do Drugoga svjetskog rata
Autor Hrvoje Ivanković
Naslov DUBROVNIK KAO FILMSKA KULISA
Povijest snimanja igranih filmova u Dubrovniku od početaka do Drugoga svjetskog rata
Impressum Hrvatski filmski savez, Zagreb, 2023.
Materijalni opis 540 str, polutvrdi uvez, ilustrirana
ISBN ISBN 978-953-7033-74-3
CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 001181990.

UREDNICA:
Diana Nenadić

DIZAJN, PRIJELOM I GRAFIČKA OBRADA
Studio Hrvatin

TISAK
Tiskara Zelina, lipanj 2023.

Do početka Drugoga svjetskog rata u Dubrovniku i okolici snimljeno je više od pedeset igranih filmova u produkciji mađarskih, njemačkih, austrijskih, čehoslovačkih i poljskih poduzeća. Knjiga Dubrovnik kao filmska kulisa detaljno istražuje taj uzbudljivi i malo poznati segment povijesti kinematografije u Hrvatskoj, propitujući biografije ljudi koji su stvarali te filmove, razloge zbog kojih su baš Dubrovnik izabrali za svoja snimanja, okolnosti u kojima su ondje radili, tematsko-estetske karakteristike te kritičku recepciju i mjesto njihovih filmova u kontekstu nacionalnih kinematografija, kao i reakcije na koje su nailazili u dubrovačkom te širem, hrvatskom i jugoslavenskom okružju. Polje posebnog autorova interesa jest uloga Dubrovnika u tim filmovima, što uključuje identifikaciju lokacija njihova snimanja te propitivanje načina na koji su tematizirali i unutar filmskog narativa kontekstualizirali dubrovačke urbane i prirodne ambijente.

Oslanjajući se na raznovrsne izvore, od arhivskih dokumenata te stručnih ili publicističkih knjiga i radova do starih novina i časopisa, autor je tijekom istraživanja nastojao doći i do svih filmova za koje je znao ili pretpostavljao da su snimani u Dubrovniku, što ga je dovelo i do otkrića najstarijih sačuvanih igranih filmova snimljenih na području današnje Republike Hrvatske.

Knjigu možete naručiti ili kupiti
Adresa HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
Tuškanac 1, HR - 10000 ZAGREB
Telefon/Fax (385 01) 48 48 771, 48 48 764
E-mail iva.harandi@hfs.hr
Cijena 27,00 EUR (203,43 kn)

Knjige