Zapis

Facebook HFS
Posebni broj
2004
Posebni broj/2004
Škola medijkse kulture
Program škole medijske kulture s prijavljenim polaznicima
RASPORED PREDAVANJA 6. ŠKOLE MEDIJSKE KULTURE Trakoš?an, od 23. kolovoza do 1. rujna 2004. Dolazak sudionika Škole: u ponedjeljak, 23. kolovoza 2004. u poslijepodnevnim satima SEMINARI MEDIJSKE KULTURE UTORAK, 24. kolovoza PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TRE?I STUPANJ 8.00 - 8.30 OTVARANJE ŠKOLE 8.30 - 9.15 Teorija filma - dr. Ante Peterli? Hrvatski modernisti?ki film - mr. Dario Markovi? Uloga tehnike u filmskom stvaralaštvu - Krešimir Miki?, profesor Visoke škole 9.15 - 9.20 ODMOR 9.20 – 10.05 Teorija filma - dr. Ante Peterli? Hrvatski modernisti?ki film - mr. Dario Markovi? Uloga tehnike u filmskom stvaralaštvu - Krešimir Miki?, profesor Visoke škole 10.05 – 10.10 ODMOR 10.10 - 10.55 Teorija filma - dr. Ante Peterli? Hrvatski modernisti?ki film - mr. Dario Markovi? Uloga tehnike u filmskom stvaralaštvu - Krešimir Miki?, profesor Visoke škole 10.55 - 11.25 ODMOR 11.25 – 12.10 Struktura filmskoga djela - dr. Hrvoje Turkovi? Hrvatski modernisti?ki film - mr. Dario Markovi? Uloga tehnike u filmskom stvaralaštvu - Krešimir Miki?, profesor Visoke škole 12.10 – 12.15 ODMOR 12.15 – 13.00 Struktura filmskoga djela - dr. Hrvoje Turkovi? Hrvatski modernisti?ki film - mr. Dario Markovi? Uloga tehnike u filmskom stvaralaštvu - Krešimir Miki?, profesor Visoke škole 17.00 – 19.00 PROJEKCIJA 20.30 – 22.30 PROJEKCIJA SRIJEDA, 25. kolovoza PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TRE?I STUPANJ 8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma 8.45 - 8.50 ODMOR 8.50 - 9.35 Struktura filmskoga djela - dr. Hrvoje Turkovi? Analiza filma - dr. Ante Peterli? Analiza dijaloga u filmu - mr. Dario Markovi? 9.35 - 9.40 ODMOR 9.40 – 10.25 Struktura filmskoga djela - dr. Hrvoje Turkovi? Analiza filma - dr. Ante Peterli? Analiza dijaloga u filmu - mr. Dario Markovi? 10.25 – 10.30 ODMOR 10.30 - 11.15 Audio-vizualni mediji - Krešimir Miki?, profesor Visoke škole Analiza filma - dr. Ante Peterli? Analiza dijaloga u filmu - mr. Dario Markovi? 11.15 - 11.45 ODMOR 11.45 – 12.30 Audio-vizualni mediji - Krešimir Miki?, profesor Visoke škole Analiza filma - dr. Ante Peterli? Analiza dijaloga u filmu - mr. Dario Markovi? 12.30 – 12.35 ODMOR 12.35 – 13.20 Audio-vizualni mediji - Krešimir Miki?, profesor Visoke škole Analiza filma - dr. Ante Peterli? Analiza dijaloga u filmu - mr. Dario Markovi? 17.00 – 19.00 PROJEKCIJA Radiofonijska radionica - dr. Nikola Von?ina 20.30 – 22.30 PROJEKCIJA ?ETVRTAK, 26. kolovoza PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TRE?I STUPANJ 8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma 8.45 - 8.50 ODMOR 8.50 - 9.35 Struktura filmskoga djela - dr. Hrvoje Turkovi? ?eški film - mr. Dario Markovi? Mediji i percepcija - Ivan Ladislav Galeta 9.30 - 9.35 ODMOR 9.35 – 10.20 Struktura filmskoga djela - dr. Hrvoje Turkovi? ?eški film - mr. Dario Markovi? Mediji i percepcija - Ivan Ladislav Galeta 10.25 – 10.30 ODMOR 10.30 - 11.15 Teorija filma - dr. Ante Peterli? ?eški film - mr. Dario Markovi? Mediji i percepcija - Ivan Ladislav Galeta 11.15 - 11.45 ODMOR 11.45 – 12.30 Teorija filma - dr. Ante Peterli? ?eški film - mr. Dario Markovi? Mediji i percepcija - Ivan Ladislav Galeta 12.30 – 12.35 ODMOR 12.35 – 13.20 Teorija filma - dr. Ante Peterli? ?eški film - mr. Dario Markovi? Mediji i percepcija - Ivan Ladislav Galeta 17.00 – 19.00 PROJEKCIJA Radiofonijska radionica - Vedrana Vrhovnik 20.30 – 22.30 PROJEKCIJA PETAK, 27. kolovoza PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TRE?I STUPANJ 8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma 8.45 - 8.50 ODMOR 8.50 - 9.35 Teorija filma - mr. Nikica Gili? Intermedijalnost - dr. Hrvoje Turkovi? Analiza filma (klasi?ni hrvatski film) - dr. Ante Peterli? 9.35 - 9.40 ODMOR 9.40 – 10.25 Teorija filma - mr. Nikica Gili? Intermedijalnost - dr. Hrvoje Turkovi? Analiza filma (klasi?ni hrvatski film) - dr. Ante Peterli? 10.25 – 10.30 ODMOR 10.30 - 11.15 Teorija filma - mr. Nikica Gili? Intermedijalnost - dr. Hrvoje Turkovi? Analiza filma (klasi?ni hrvatski film) - dr. Ante Peterli? 11.15 - 11.45 ODMOR 11.45 – 12.30 Vrste i metode dokumentarnoga filma - mr. Dario Markovi? Intermedijalnost - dr. Hrvoje Turkovi? Analiza filma (klasi?ni hrvatski film) - dr. Ante Peterli? 12.30 – 12.35 ODMOR 12.35 – 13.20 Vrste i metode dokumentarnoga filma - mr. Dario Markovi? Intermedijalnost - dr. Hrvoje Turkovi? Analiza filma (klasi?ni hrvatski film) - dr. Ante Peterli? 17.00 – 19.00 Slobodno poslijepodne 20.30 – 22.30 PROJEKCIJA SUBOTA, 28. kolovoza PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TRE?I STUPANJ 8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma 8.45 - 8.50 8.50 - 9.35 Metodi?ki pristupi u nastavi medijske kulture - dr. Stjepko Težak Povijest i uloga filmskih arhiva - dr. Mato Kukuljica Biografski film – Nikica Gili? 9.35 - 9.40 ODMOR 9.40 – 10.25 Metodi?ki pristupi u nastavi medijske kulture - dr. Stjepko Težak Povijest i uloga filmskih arhiva - dr. Mato Kukuljica Biografski film Nikica Gili? 10.25 – 10.30 ODMOR 10.30 - 11.15 Metodi?ki pristupi u nastavi medijske kulture - dr. Stjepko Težak Glazba u filmu - Irena Paulus Biografski film Nikica Gili? 11.15 - 11.45 ODMOR 11.45 – 12.30 Metodi?ki pristupi u nastavi medijske kulture - dr. Stjepko Težak Glazba u filmu - Irena Paulus Biografski film Nikica Gili? 12.30 – 12.35 ODMOR 12.35 – 13.20 Metodi?ki pristupi u nastavi medijske kulture - dr. Stjepko Težak Glazba u filmu - Irena Paulus Biografski film Nikica Gili? 17.00 – 19.00 Metodi?ka radionica - Nastavni film - mr.Jasminka Marinovi? PROJEKCIJA Radiofonijska radionica - Vedrana Vrhovnik 20.30 – 22.30 PROJEKCIJA NEDJELJA, 29. kolovoza PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TRE?I STUPANJ 8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma 8.45 - 8.50 ODMOR 8.50 - 9.35 Povijest filma - dr. Ante Peterli? Portret hrvatskoga redatelja - mr. Ivo Škrabalo Analiza glazbenoga filma - Irena Paulus 9.35 - 9.40 ODMOR 9.40 – 10.25 Povijest filma - dr. Ante Peterli? Portret hrvatskoga redatelja - mr. Ivo Škrabalo Analiza glazbenoga filma - Irena Paulus 10.25 – 10.30 ODMOR 10.30 - 11.15 Povijest filma - dr. Ante Peterli? Portret hrvatskoga redatelja - mr. Ivo Škrabalo Analiza glazbenoga filma - Irena Paulus 11.15 - 11.45 ODMOR 11.45 – 12.30 Povijest filma - dr. Ante Peterli? Portret hrvatskoga redatelja - mr. Ivo Škrabalo Analiza glazbenoga filma - Irena Paulus 12.30 – 12.35 ODMOR 12.35 – 13.20 Povijest filma - dr. Ante Peterli? Portret hrvatskoga redatelja - mr. Ivo Škrabalo Analiza glazbenoga filma - Irena Paulus 17.00 – 19.00 PROJEKCIJA Radiofonijska radionica - Vedrana Vrhovnik 20.30 – 22.30 PROJEKCIJA PONEDJELJAK, 30. kolovoza PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TRE?I STUPANJ 8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma 8.45 - 8.50 ODMOR 8.50 - 9.35 Povijest hrvatskoga filma - dr. Mato Kukuljica Francuski poetski realizam - Bruno Kragi? Analiza crtanoga filma - Joško Maruši? 9.35 - 9.40 ODMOR 9.40 – 10.25 Povijest hrvatskoga filma - dr. Mato Kukuljica Francuski poetski realizam - Bruno Kragi? Analiza crtanoga filma - Joško Maruši? 10.25 – 10.30 ODMOR 10.30 - 11.15 Povijest hrvatskoga filma - mr. Ivo Škrabalo Francuski poetski realizam - Bruno Kragi? Analiza crtanoga filma - Joško Maruši? 11.15 - 11.45 ODMOR 11.45 – 12.30 Povijest hrvatskoga filma - mr. Ivo Škrabalo Francuski poetski realizam - Bruno Kragi? Analiza crtanoga filma - Joško Maruši? 12.30 – 12.35 ODMOR 12.35 – 13.20 Povijest hrvatskoga filma - mr. Ivo Škrabalo Francuski poetski realizam - Bruno Kragi? Analiza crtanoga filma - Joško Maruši? 17.00 – 19.00 PROJEKCIJA Radiofonijska radionica - Vedrana Vrhovnik 20.30 – 22.30 PROJEKCIJA UTORAK, 31. kolovoza PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TRE?I STUPANJ 8.00 - 8.45 Jutarnji rad u skupinama: Metode i analize filma 8.45 - 8.50 ODMOR 8.50 - 9.35 Animirani film i Zagreba?ka škola - Joško Maruši? Filmska kritika - Diana Nenadi? Analiza dokumentarnoga filma - dr. Mato Kukuljica 9.35 - 9.40 ODMOR 9.40 – 10.25 Animirani film i Zagreba?ka škola - Joško Maruši? Filmska kritika - Diana Nenadi? Analiza dokumentarnoga filma - dr. Mato Kukuljica 10.25 – 10.30 ODMOR 10.30 - 11.15 Animirani film i Zagreba?ka škola - Joško Maruši? Filmska naratologija - mr. Nikica Gili? Analiza dokumentarnoga filma - dr. Mato Kukuljica 11.15 - 11.45 ODMOR 11.45 – 12.30 Animirani film i Zagreba?ka škola - Joško Maruši? Filmska naratologija - mr. Nikica Gili? Analiza dokumentarnoga filma - dr. Mato Kukuljica 12.30 – 12.35 ODMOR 12.35 – 13.20 Animirani film i Zagreba?ka škola - Joško Maruši? Filmska naratologija - mr. Nikica Gili? Analiza dokumentarnoga filma - dr. Mato Kukuljica 17.00 – 19.00 Stru?ni izvori u nastavi medijske kulture Radiofonijska radionica - Vedrana Vrhovnik 20.30 – 22.30 Projekcija filma s Pulskoga festivala uz gostovanje autora SRIJEDA, 1. rujna PRVI STUPANJ DRUGI STUPANJ TRE?I STUPANJ 9.30 - 11.00 PODJELA DIPLOMA U SKUPINAMA ? 11.00 – 12.00 PREZENTACIJA VIDEO RADOVA ZATVARANJE ŠKOLE Stru?ni suradnici za programe seminara: Damir Bedi?, Mile Blaževi?, Stanislav Majeri?, Željko Radivoj, Hrvoje Vrhovski i Ana Žagar. Polaznici Osnovnog seminara 1. MONIKA VRTARI?, ŠAF, ?akovec 2. ANA VUKUŠI?, OŠ Zapru?e, Zagreb 3. IVANA BOROVAC, OŠ Garešnica, Garešnica 4. ALEKSANDRA KULARI, OŠ Vjenceslava Novaka, Zagreb 5. VALENTINA MAHOVI?, OŠ Milana Langa, Bregana 6. SUZANA ?URASEK-DIVJAK, OŠ Beletinec, Varaždin 7. LJILJANA MIRT - KRVC, OŠ Lovre Mata?i?a, Zagreb 8. MARTINA GAŠPAROVI?, OŠ I. G. Kova?i?, Štitar 9. SENKA ŠERBE?IJA, Rijeka 10. ?UR?ICA RADI?, Medicinska škola, Osijek 11. KATA MIŠKOVI?, OŠ Žuti brijeg, Zagreb 12. BLANKA BRKAŠI?, Srednja škola Pakrac, Pakrac 13. DANIJELA KLAJN, OŠ Rugvica, Dugo selo 14. KATICA VESELJAK, OŠ Ivana Rangera, Lepoglava 15. JOSIP RIS, OŠ Ivana Rangera, Lepoglava 16. MIRJANA POSAVEC, OŠ Ivana Rangera, Lepoglava 17. VEDRAN RAPO, KK Karlovac, Karlovac 18. DARIO LONJAK, KK Karlovac, Karlovac 19. EMILIJA KOVA?, KK Karlovac, Karlovac Polaznici Naprednog seminara 1. FRANKO BA?I?, Kinoklub Split, Split 2. ZDRAVKO PALAVRA, Srednja škola Pakrac, Pakrac 3. MARKO BOŠKO, Zagreb 4. MARIJA RATKOVI?, KK Karlovac, Karlovac 5. MARTINA TREŠ?EC, KK Mravec, Koprivnica Polaznici Filmološkometodi?kog seminara 1. ANA BR?I?, OŠ Marije Juri?-Zagorke, Zagreb 2. MAJA VERDONIK, Rijeka 3. VESNA DOBRINI?, OŠ Trnjanska, Zagreb 4. MARINA KRPAN, OŠ Žuti Brijeg, Zagreb 5. ALEKSANDRA PŠENI?NIK, OŠ ?u?erje, Zagreb PROGAMI VIDEORADIONICA Programi videoradionica upoznaju polaznike s jednim od na?ina rada s u?enicima u filmskoj ili videodružini, ali i nude odre?ena znaja i vještine te obuhva?aju prakti?an rad u ostvarivanju dokumentarnog, igranog, TV reportaže ili animiranog filma (videa) od ideje do realizacije. Planirano je osam skupina polaznika, koje se trebaju odlu?iti za rad u radionicama. POLAZNE RADIONICE 1. Radionice za dokumentarni film 2. Radionica za igrani film 3. Radionica za TV-reportaža 4. Radionica za animirani film a) po?etni?ka skupina b) napredna skupina 1, 2. i 3. VIDEORADIONICA ZA DOKUMENTARNI, IGRANI FILM I TV-REPORTAŽU Predavanja - Osnove videostvaralaštva (izražajna sredstva) - Osnove videotehnike (osnovni ure?aji i princip rada) - Temelji dramske strukture - Od lika do pri?e - Scenarij i knjiga snimanja - 'Objektivnost' dokumentarnoga filma. Film i zbilja - Razlike izme?u dokumentarnoga filma i filmske reportaže - Stil, konstrukcija i drama u igranom filmu - Otkrivanje novog (eksperimentalni i videoart-filmovi) Odabrani primjeri Prakti?ni rad - Od ideje do knjige snimanja - Snimanje dokumentarnoga filma, igranoga filma i TV- reportaže - Obrada snimljenog materijala (slikovna i tonska montaža) - Projekcija i analiza snimljenih radova POSEBNI OBLICI RADA (zajedni?ki program za sve polaznike Škole medijske kulture) Autor i voditelj Radionice za dokumentarni film: Damir ?u?i?, filmski redatelj Stru?ni suradnici: Dragan Markovi? i Fran Sokoli? Polaznici Radionice za dokumentarni film 1. ZDENKO LOVRI?, OŠ Ante Kova?i?a, Zagreb 2. AN?A LOVRI?, OŠ Rapska, Zagreb 3. DINKO HUSADŽI?, OŠ Ludina, Velika Ludina 4. DIJANA GRBAŠ, OŠ Sesvetski Kraljevac, Sesvetski Kraljevac 5. GORDANA KNEZ, OŠ Knin, Knin 6. MARTINA FINDRI, U?iteljska akademija, Zagreb 7. MARINA GABELICA, U?iteljska akademija, Zagreb 8. IVANA GAŠPAROVI?, OŠ I. G. Kova?i?, Štitar 9. ANDREA BOSANAC, OŠ Trnsko, Zagreb 10. VESNA CRNKOVI?-NOSI?, Gimnazija Matija Mesi?, Slavonski Brod 11. DARKO RAKI?, Sisak 12. MARIO JAKŠI?, ?akovec 13. SANDRA ROSSETTI - BAZDAN, Ekonomska i trgova?ka škola, Dubrovnik Autor i voditelj Radionice za igrani film: Zoran Tadi?, filmski redatelj Stru?ni suradnik: Vedran Šamanovi?, filmski snimatelj Polaznici Radionice za igrani film 1. SANJA BIŠKUP, OŠ Vidovec, Vidovec 2. MIRJANA JUKI?, OŠ Rudeš, Zagreb 3. MELITA HORVATEK FORJAN, OŠ Marija Juri?-Zagorka, Zagreb 4. NADA ARBUTINA, OŠ Frana Galovi?a, Zagreb 5. MIROSLAV KLARI?, FKVK Zapreši?, Zapreši? 6. JADRANKO LOPATI?, OŠ A. Augustin?i?a, Zapreši? 7. ANITA MIKULEC, U?iteljska akademija, Zagreb 8. LUKA KNEŽEVI?, Prva suša?ka gimnazija, Rijeka 9. DRAGOMIR DAN?EVI?, I. osnovna škola Luka, Sesvete 10. ANAMARIJA GA?I?, U?eni?ki dom, Varaždin 11. ANKICA BLAŽINOVI?-KLJAJO, OŠ Brestje, Sesvete 12. ROMANA ORE?, OŠ Brestje, Sesvete 13. DAVID KAPAC, Srednja škola Pregrada, Pregrada Autor i voditelj Radionice za TV-reportažu: Dražen Ilin?i?, filmski kriti?ar Stru?ni suradnik: Matko Buri? Polaznici Radionice za TV-reportažu 1. JELENA BUNIJEVAC-MATI?I?, OŠ Otok, Zagreb 2. JADRANKA BABI?, OŠ Nikole Tesle, Zagreb 3. MARINA ZLATARI?, Prva osnovna škola Bartola Kaši?a, Zagreb 4. MARIJA RADO?AJ, OŠ Ljudevita Gaja, Zapreši? 5. VIRNA KRIVI?I?, Prva osnovna škola Dugave, Zagreb 6. SMILJAN GRBAC, OŠ Milana Brozovi?a, Kastav 7. ANTE STAR?EVI?, ZTK Križevci, Križevci 8. SELINA GOLEC, ZTK Križevci, Križevci 9. IVAN GRANI?, KK Karlovac, Karlovac 10. KSENIJA SANKOVI?, KK Karlovac, Karlovac 4. VIDEORADIONICA ZA ANIMIRANI FILM a) po?etni?ka skupina - objašnjenja osnova animacije i animacijskih tehnika - upoznavanje s videora?unalnom opremom i programima, za rad na animiranom filmu - priprema projekta (ideje, rad na scenariju, odnosno knjizi snimanja) - rad na animaciji (obi?no crteži na papiru), svaki polaznik radi individualno svoj dio filma - snimanje crteža i ra?unalna obrada crteža - montaža (ra?unalo) - snimanje glazbe i zvu?nih efekata (ra?unalo) - analiza snimljenoga filma b) napredna skupina Program rada te skupine tako?er se temelji na individualnom radu svakoga polaznika, s time da ?e se animacijska tehnika odabrati prema predznanju i interesima polaznika. Težište rada te skupine bit ?e na detaljnijem upoznavanju s videora?unalnom opremom, odnosno programima potrebnim za realizaciju animiranih filmova. POSEBNI OBLICI RADA (zajedni?ki program za sve polaznike Škole medijske kulture) Autor i voditelj Radionice: Edo Lukman, dugogodišnji voditelj Škole animiranog filma u ?akovcu. Stru?na suradnica: Suzana Juri? Polaznici Radionice za animirani film a) po?etni?ka grupa 1. STJEPKO RUP?I?, Visoka u?iteljska škola, Petrinja 2. DARIO JURI?AN, Blank, Zagreb 3. IVONA BIO?I? MANDI?, OŠ J. J. Strossmayera, Zagreb 4. MAIDA SRABOVI?, ZTK Koprivnica, Koprivnica b) napredna grupa 1. MIRELA RADOŠ, OŠ Vladimira Nazora, Vrsar 2. NINO MIKLAUŠI?, FKK Drava, ?ur?evac SPECIJALIZIRANE RADIONICE 1. Radionica za kameru i snimanje 2. Radionica za montažu 3. Radionice za scenarij u filmu 1. SPECIJALIZIRANA VIDEORADIONICA Tema: KAMERA I SNIMANJE Teorijski i prakti?ni rad s polaznicima, koji se bave filmskim ili videostvaralaštvom bilo kao voditelji družina bilo kao autori. POSEBNI OBLICI RADA (zajedni?ki program za sve polaznike Škole medijske kulture) Autor i voditelj Radionice: Silvestar Kolbas, filmski i TV-snimatelj Stru?ni suradnici: Boris Poljak, filmski snimatelj, Robert Krivec i Aleksandar Muharemovi? Polaznici Specijalizirane radionice za kameru i snimanje 1. MARIJANA KAPETANOVI?, Fotoklub Daruvar, Daruvar 2. SANDRA NETAHLY KORUN?EV, OŠ A. Augustin?i?a, Zapreši? 3. KRISTINA KAJINI?, SŠ bana Josipa Jela?i?a, Zapreši? 4. HRVOJE SELEC, Vanima, Varždin 5. MIŠO BRATKOVI?, U?eni?ki dom, Varaždin 6. MAURO ALBERTINI, Pula 7. ŽANA NOVAKOVI?, OŠ Roviš?e, Roviš?e 8. ADRIANA RE?EP, OŠ Roviš?e, Roviš?e 9. VINKO PLAZIBAT, KK Karlovac, Karlovac 10. EMILIO ZINAJA, KK Karlovac, Karlovac 11. NEVENKA MIHOVILI?, OŠ Tituša Brezova?kog, Zagreb 12. JURE A?KAR, OŠ Sikirevci, Sikirevci 2. SPECIJALIZIRANA VIDEORADIONICA Tema: MONTAŽA Predavanja: - uvod i razgovor o filmskoj montaži - pregled tehni?kih oblika izvedbe - zašto postoje pravila u montaži - odnos filmskih stilova i montaže Prakti?ni rad: - stvaranje montažnih vježbi iz raznoga pripremljenog materijala - montažno oblikovanje materijala radionice za igrani film POSEBNI OBLICI RADA (zajedni?ki program za sve polaznike Škole medijske kulture) Autor i voditelj Radionice: Slaven Ze?evi?, filmski montažer Stru?na suradnica: Ivana Fumi? Polaznici Specijalizirane radionice za montažu 1. KATICA ŠARI?, OŠ Rudeš, Zagreb 2. MLADEN BURI?, Državni arhiv - kinoteka, Zagreb 3. DUBRAVKA BOUŠA, Hotelijersko-turisti?ka škola, Zagreb 4. MLADEN DAMJANOVI?, Zajednica tehni?ke kulture, Slavonski Brod 5. MAJA KORAŽIJA, U?iteljska akademija, Zagreb 6. LOVORKA HRDLI?KA, U?iteljska akademija, Zagreb 7. JOZSEF MIKUŠKA, OŠ Lovre pl. Mata?i?a, Zagreb 8. LUKA IVKI?, OŠ I. G. Kova?i?a, Štitar 9. DUBRAVKO FRANJIN, FKK Baranja-film, Beli Manastir 10. JASENKA JEŽOVITA, Vanima, Varždin 11. ASTRID PAVLOVI?, Gimnazija Fran Galovi?, Koprivnica 3. SPECIJALIZIRANA VIDEORADIONICA Tema: FILMSKI SCENARIJ Od ideje do scenarija Autor i voditelj Radionice: Goran Tribuson, književnik Polaznici Specijalizirane radionice za scenarij u filmu 1. IVANA RUPI?, OŠ Jurja Šižgori?a, Šibenik 2. TOMISLAV KRIŠTOFI?, FKVK Zapreši?, Zapreši? 3. VLADO MIHALJEVI?, Graditeljska škola ?akovec, ?akovec 4. SUN?AN STILINOVI?, FAGEP, Samobor 5. ALEKSANDAR PLE?KO, FAGEP, Samobor 6. EMA GREGUREK, Gimnazija «Fran Galovi?», Koprivnica 7. IVANA SLAVI?EK, Gimnazija «Fran Galovi?», Koprivnica