Zapis

Facebook HFS
Posebni broj
2008
Posebni broj/2008
O radionicama i predavanjima
OSAM METODIČKIH RADIONICA NA PRVOM SEMINARSKOM STUPNJU

Osam metodičkih radionica ponudit će neke nove filmske i radijske primjere u nastavi medijske kulture u osnovnoj školi. Voditelji radionica profesori su hrvatskoga jezika i voditelji filmskih družina (Melita Horvatek Forjan, Mirjana Jukić, Josip Krunić, Marina Zlatarić) čiji su filmovi ili radijske emisije postigli zapažene rezultate na revijama dječjega filmskog i videostvaralaštva i Lidranu.

Metodička radionica 1. i 2. razreda bavit će se područjem animiranoga filma.

Razliku između crtanoga i lutkarskoga filma, osobine ZFŠC-a i ŠAF-a Čakovec, dječji animirani film, glavne i sporedne likove u filmskoj priči objasnit ćemo kroz unutarpredmetnu i međupredmetnu korelaciju na recentnim primjerima — Vau, vau; Krive hlače, Hanibalove Alpe, Marko skače, Strašilo, Pet je kumi, Tres muheres, ...

Često i odrasle zbunjuju termini dječji film i film za djecu. Upravo je to tema koja se obrađuje (što ćemo i mi u Medijskoj školi učiniti) u trećem razredu. Uspoređivat će se isječci iz filmova za djecu s dječjim filmovima. Posebno će se obratiti pažnja na filmsku priču (razlike i sličnosti), glumu, zvuk (šumovi, govor, glazba, tišina) i ulogu zvuka u filmovima te boju...

Metodička radionica četvrtoga razreda bavit će se metodičkim pristupom igranome filmu na primjerima filmova Družba Pere Kvržice i Duh u močvari. Objasnit će se ključni pojmovi: mjesto i vrijeme radnje u filmu, glavni i sporedni likovi u filmu, zvuk u igranome filmu, igrani film kao filmski rod, usporedba igranoga filma i književnoga djela kao predloška za igrani film.

Tema metodičke radionice 5. razreda filmski su rodovi — prepoznati i razlikovati dokumentarni, igrani, animirani i eksperimentalni film. Osobine navedenih filmskih rodova utvrđivat će se na primjerima nagrađivanih dječjih filmova (Sretno dijete, Klaustrofobija, Voda, Plavuša, Moja majka, ...) ili filmova koji su nastali u radionicama Škole medijske kulture (Denis, Strah, ...).

Budući da su teme iz medijske kulture u 6. i 7. razredu usko povezane, obradit ćemo ih u isto vrijeme. Bit će to predložak obrade filmskih izražajnih sredstava u 6. i igrani film u 7. razredu. Tijekom radionice na istim će se primjerima obraditi planovi, kadrovi, kutovi snimanja i pokreti kamere kao i nastajanje i vrste igranih filmova. Primjeri (i sam radionički dio) bit će lepeza isječaka igranih filmova nastalih prema književnom djelu. No, bit će tu i dječji film nastao u filmskoj radionici u okviru Škole u kinu Tuškanac, u kojoj su sudjelovali učenici iz deset zagrebačkih škola. Taj film, Zagrebačka priča, bit će primjer filma nastalog prema ideji...

Na primjeru filma Pisci slobode metodička radionica osmoga razreda objasnit će ključne pojmova: sinopsis, scenarij, knjiga snimanja, redatelj i glumci u igranome filmu. Cilj je radionice osvijestiti i mogućnost unutarpredmetne korelacije s književnim djelom Pisci slobode i Dnevnikom Anne Frank kao i radijskom emisijom. Slušajući radijsku emisiju, usvajaju se ključni pojmovi: zvuk kao osnovno radijsko izražajno sredstvo te vrste radijskih emisija

Korelacija s radijskom emisijom bit će tema metodičke radionice za sedmi i osmi razred.

Završna radionica — Dječje video stvaralaštvo u osnovnoj školi — posvećena je dječjem videostvaralaštvu i radu školskih filmskih družina.

SADRŽAJ

ZAPIS