Zapis

Facebook HFS
Posebni broj
2008
Posebni broj/2008
Filmska arhivistika
KRITERIJI PREUZIMANJA I ČUVANJA FILMSKOGA GRADIVA
Hrvatska kinoteka / Hrvatski državni arhiv

1.

Na osnovi Zakona o zaštiti arhivskoga gradiva i arhivima i Zakona o kinematografiji Republike Hrvatske, Hrvatska kinoteka dužna je čuvati sve vrste i formate filmskoga gradiva koje je nastalo na području Republike Hrvatske.

2.

U skladu s time, producenti iz Republike Hrvatske dužni su predati Hrvatskoj kinoteci na čuvanje jednu besprijekornu (nerabljenu) kopiju proizvedenog filma odmah po snimanju, a originalni negativ slikovnog i zvučnog zapisa godinu dana od proizvodnje filma.

Međutim, u svrhu osiguranja što cjelovitijega čuvanja nacionalne filmske baštine, Hrvatska kinoteka osim obveznog primjerka tonske kopije čuva i drugo filmsko gradivo, koje obuhvaća profesionalni i neprofesionalni film, kao i sve vrste namjenskoga filma te filmsku dokumentaciju vezanu uz nastajanje i primjenu filma.

3.

U skladu s time, Hrvatska kinoteka čuva:

1. Izvorno filmsko gradivo, u koje pripadaju: original negativ slikovnog zapisa, ton-negativ, inter-negativ, inter-pozitiv, kombinirani dubl-negativ, kombinirani dubl-pozitiv, dubl-negativ, dubl-pozitiv, preokretni materijal (umkher), IT vrpca;

2. Kopije filmova u koje pripadaju: ton-kopija, pozitiv-kopija, radna kopija, perfo-magnetska vrpca;

3. Filmsku dokumentaciju, u koju pripadaju: scenarij, knjiga snimanja, dijalog-lista, nacrti, predlošci i fotografije scenografije i kostimografije, originalne skice i predlošci (kod animiranog filma crtane knjige snimanja (layauti), scenografije i celovi), producentski i distributerski plakat i prospekti, fotodokumentacija, radne i reklamne fotografije, odobrenje za javno prikazivanje (cenzurna dozvola).

4.

U slučaju kada Hrvatska kinoteka njime ne raspolaže, ili uopće ne postoji sačuvano izvorno filmsko gradivo, sačuvana kopija filma dobiva status izvornoga materijala i čuva se na primjeren način.

Kopija filma u ocjeni nula ili jedan te svaka kopija sačuvana samo u jednom primjerku čuva se u Hrvatskoj kinoteci kao sigurnosna (trezor) kopija, čija je funkcija da u slučaju uništenja izvornoga materijala posluži kao originalni izvorni materijal za izradbu zamjenskog izvornog materijala.

Ako Hrvatska kinoteka posjeduje više od tri kopije istoga naslova, preostale kopije ima pravo razmjenjivati s drugim institucijama u zemlji i svijetu, u svrhu popunjavanja svoje zbirke filmova.

Hrvatska kinoteka nastoji sačuvati svaki pojedinačni naslov filma u što potpunijem obliku. Stoga, uz kopiju filma u obliku priređenom za prikazivanje, Kinoteka čuva i dijelove filma koji su zbog cenzure ili nekoga drugog razloga izvađeni iz filma.

Ako pojedini film postoji u nekoliko preradbi, Hrvatska kinoteka dužna je sačuvati sve preradbe.

6.

Tonske kopije filmova u ocjeni pet, koje se zbog bitnih oštećenja slike i tona više ne mogu ni na koji način rabiti, komisijski se uništavaju.

Radne kopije pojedinih naslova Hrvatska kinoteka čuva do trenutka dok ne dobije na pohranu izvorni materijal ili zadovoljavajuću tonsku kopiju filma.

7.

Hrvatska kinoteka sustavno prikuplja i spašava filmsko gradivo snimljeno na substandardnom formatu (9,5 mm, 8 mm standard, super 8 mm).

Prikupljeno gradivo na substandardnom formatu Hrvatska kinoteka prebacuje na standardni (16 mm i 35 mm) format ili video i digitalni. Nakon presnimavanja filmovi na substandardnom formatu i dalje se trajno čuvaju kao izvorno filmsko gradivo.

8.

Zajedno s ostalim filmskim gradivom, Hrvatska kinoteka preuzima i dijelove zvučnih zapisa (tonskog gradiva) koje pripada određenom filmu: sinkronizaciju, IT-vrpcu (neutralna vrpca), vormix glazbe, šuma i dijaloga, sve dijaloge, glazbu i šumove.

Od navedenih materijala, Hrvatska kinoteka trajno čuva IT-vrpcu sa svjetlosnim tonskim zapisom.

Zbog ograničena trajanja tonskoga zapisa na perfo-magnetskoj vrpci, Hrvatska kinoteka čuva tu vrpcu sa sinkronizacijom i perfo-magnetsku IT-vrpcu pet do deset godina od snimanja pojedinoga filma, a tada je komisijski uništava uz prethodno obavještavanje i suglasnost producenta.

Sve ostale dijelove tonskoga zapisa Hrvatska kinoteka komisijski uništava, ili na zahtjev vraća producentu na čuvanje.

Ukoliko Hrvatska kinoteka s ostalim materijalom preuzme i drugu fonodokumentaciju (magnetofonske vrpce), obavijestit će o tome producenta i uz njegovu suglasnost taj materijal ponuditi na čuvanje Odjelu nekonvencionalne građe Hrvatskoga državnog arhiva, ili će je vratiti producentu.

9.

Radi cjelovitosti informacija o pojedinom filmu, producenti uz pojedino filmsko djelo predaju Hrvatskoj kinoteci zasebno: najavnu i odjavnu špicu, predigre (foršpane), ostatke (restove) i trikove u filmu.
1. Od tog materijala, Hrvatska kinoteka trajno čuva:
a) najavne i odjavne špice: izvorni materijal (ON, TN, IN, IP, DP, DN, KDP, KDN), izvorni materijal podloge za špicu i natpise na svim jezicima te dvije kopije svakog naslova;
b) predigre: izvorni materijal filmske i TV-predigre, te po dvije kopije svakoga naslova;
c) trikovi: izvorni materijal trikova u dugometražnim filmovima i jedna kopija uz pripadni naslov.
2. Ostaci (restovi)

Zbog ograničenih prostornih uvjeta, Kinoteka redovito ne čuva ostatke (restove) kratkih i dugometražnih igranih filmova.
U skladu s time, ne čuvaju se:
a) ponavljanja ili takozvane klape kod dugometražnog igranog filma, kao ni ostaci (restovi) radne kopije (montaže) i ostaci (restovi) negativa (košare).
b) Nemontirani negativ dugometražnoga igranog filma (dio izvornog materijala koji nije ušao u integralnu verziju filma) Hrvatska kinoteka može u dogovoru s producentom čuvati pet godina od snimanja filma.
c) Iznimno od toga kriterija, trajno se čuvaju ostaci (restovi), odnosno nemontirani originalni negativ dokumentarnog, naručenog i reklamnog filma, jer se u tom materijalu često nalaze filmski snimci znatne dokumentarne vrijednosti.

10.

Preuzimanjem filmskoga gradiva i dokumentacije o filmu, Kinoteka ne stječe prava vlasništva koja proistječu iz producentskih i autorskih prava. Pohranjenim filmskim gradivom producent se može koristiti u dogovoru s Kinotekom samo na način da gradivo bude zaštićeno od oštećenja.

Kopije koje su u Hrvatskoj kinoteci pohranjene kao zakonska obveza i kopije sa statusom sigurnosne kopije ne mogu se rabiti izvan prostora Hrvatske kinoteke.

Zagreb, 15. svibnja 1990.

SADRŽAJ

ZAPIS