english
produkcija
o nama
produkcija
distribucija
nakladništvo
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 

14. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ

Videoradionice

Programi videoradionica upoznaju polaznike s jednim od načina rada s učenicima u filmskoj ili videodružini i obuhvaćaju praktičan rad na ostvarenju dokumentarnog, igranog ili animiranog filma (videa) od ideje do realizacije.
Program svake radionice raspoređen je u devet radnih dana (cjelodnevni rad).

NASTAVNICI I NASTAVNI PROGRAMI POLAZNIH VIDEORADIONICA:

1, 2. i 3. PROGRAM ZA VIDEORADIONICE ZA DOKUMENTARNI, IGRANI FILM I TV-REPORTAŽU

Autor i voditelj Radionice za dokumentarni film: Damir Čučić, filmski redatelj
Stručni suradnici: Dragan Marković i Hrvoje Mršić
Tema radionice: ''Djeca u dokumentarnom filmu''

Autorica i voditeljica Radionice za igrani film: Snježana Tribuson, filmska redateljica
Stručni suradnici: Branko Linta i Vjeran Pavlinić

Autor i voditelj Radionice za TV- reportažu: Dražen Ilinčić, filmski kritičar i TV novinar
Stručni suradnici: Darko Drinovac i Bogdan Tankosić

Predavanja:
- Osnove videostvaralaštva (izražajna sredstva)
- Osnove videotehnike (osnovni uređaji i principi rada)
- Temelji dramske strukture
- Od lika do priče
- Scenarij i knjiga snimanja
- 'Objektivnost' dokumentarnog filma. Film i zbilja
- Razlike između dokumentarnog filma i filmske reportaže
- Stil, konstrukcija i drama u igranom filmu
- Otkrivanje novog (eksperimentalni i videoart filmovi)
- Odabrani primjeri
Praktični rad:
- Od ideje do knjige snimanja
- Snimanje dokumentarnoga filma, igranoga filma i TV- reportaže
- Obrada snimljenog materijala (slikovna i tonska montaža)
- Projekcija i analiza snimljenih radova

* maksimalno 12 polaznika po radionici

4. PROGRAM ZA VIDEORADIONICU ZA ANIMIRANI FILM

Autor i voditelj radionice: Edo Lukman, voditelj Škole animiranog filma u Čakovcu
Stručna suradnica: Jasminka Bijelić Ljubić

a) početnička skupina
- objašnjenja osnova animacije i animacijska tehnika
- upoznavanje s video-računalnom opremom, potrebnom za rad na animiranom filmu
- priprema projekta (ideje, rad na scenariju, odnosno knjizi snimanja)
- rad na animaciji (u pravilu crteži na papiru), svaki polaznik radi individualno svoj dio filma
- snimanje crteža, (eventualno računalna obrada crteža)
- montaža (računalo)
- snimanje glazbe i zvučnih efekata (računalo)
- analiza snimljenog filma
b) napredna skupina
Program rada ove skupine također se temelji na individualnom radu svakog polaznika, s time da će se animacijska tehnika odabrati prema predznanju polaznika. Težište rada ove skupine je na detaljnijem upoznavanju s videoračunalnom opremom, odnosno programima potrebnim za realizaciju animiranih filmova.

* maksimalno 20 polaznika, po 10 u svakoj skupini

NASTAVNICI I NASTAVNI PROGRAMI SPECIJALIZIRANIH  VIDEORADIONICA:

1. PROGRAM ZA SPECIJALIZIRANU VIDEORADIONICU ZA KAMERU I SNIMANJE

Autor i voditelj radionice: Boris Poljak, filmski i TV-snimatelj
Stručni suradnici: Dinka Radonić i Jere Gruić

Teorijski i praktični rad s polaznicima. Teorijski rad se sastoji od ciklusa predavanja i demonstracija koja obrađuju određene snimateljske teme (svjetlo, kompozicija, pokret kamere…), dok kroz praktični rad polaznici, vježbajući s kamerama, svladavaju određene snimateljske vještine prethodno objašnjene na predavanjima.
Svake godine radionica se detaljnije bavi jednom snimateljskom temom, na što se posebno pazi prilikom izrade kratkoga filma na kojemu sudjeluju svi polaznici.

* maksimalno 12 polaznika

2. PROGRAM ZA SPECIJALIZIRANU VIDEORADIONICU ZA MONTAŽU

Autori i voditelji radionice: Ivana Fumić, filmska montažerka i Slaven Zečević, filmski montažer
Stručni suradnik: Marin Juranić

Predavanja:
            - uvod i razgovor o filmskoj montaži
            - pregled tehničkih oblika izvedbe
            - zašto postoje pravila u montaži?
            - odnos filmskih stilova i montaže
Praktični rad:
            - stvaranje montažnih vježbi iz raznog pripremljenog materijala
            - montažno oblikovanje materijala

* maksimalno 12 polaznika

3. PROGRAM ZA VIDEORADIONICU FILMSKOG SCENARIJA

Autor i voditelj radionice: Zvonimir Jurić, redatelj i scenarist

Predavanje: od ideje do scenarija: načela pisanja scenarija i oblik scenarija
Praktični rad: pisanje scenarija (po grupama od dva polaznika)

* maksimalno 12 polaznika

4. PROGRAM ZA RADIONICU ZA POSTPRODUKCIJU ZVUKA

Autorica i voditeljica radionice: Dubravka Premar, montažerka zvuka i glazbena voditeljica
Stručni suradnici: Andrija Gvozdić Michl i Mislav Muretić

Teme: - uvod u osnove postprodukcije zvuka
- upoznavanje s opremom potrebnom za rad
- odabir muzike i zvučnih efekata (za postojeće materijale)
- montaža i sinkronizacija odabranih zvukova
- analiza obrađenih vježbi

* maksimalno 8 polaznika

5. PROGRAM ZA RADIONICU DIGITALNE FOTOGRAFIJE

Autor i voditelj: prof. Darije Petković
Stručni suradnici: www.fotografija.hr (Tomislav 'Buzz' Buza i Milivoj 'Mimi' Kuhar)

Predavanja:
- fotografija, između tehnike i umjetnosti
- fotoaparat, sastavni dijelovi
- svjetlo i ekspozicija
- digitalni fotoaparat
- objektivi
- vrste i formati zapisa fotoaparata, elektronska bljeskalica
- crno bijelo ili boja
- kompozicija slike
- fotografija u medijima
- portret, foto-reportaža,foto- esej
- analiza fotografija
Praktični rad: portret, reportaža, foto-dnevnik, foto vijest, linije i oblici, obrada digitalne slike, slobodna tema.
Radionica za digitalnu fotografiju podijeljena je u dvije skupine: a) osnovnu i b) naprednu.
Napomena: Uvjet za sudjelovanje na radionici je posjedovanje digitalnog fotoaparata koje polaznici trebaju ponijeti sa sobom na radionicu dok je poželjno imati vlastiti laptop.

* maksimalno 12 polaznika

6. PROGRAM ZA RADIONICU RADIO REPORTAŽE

Autorica i voditeljica: Višnja Biti, novinarka
Stručni suradnik: Davor Iljadica

Radijska radionica ostvaruje se u suradnji s Hrvatskim radiom Čakovec, koji svakodnevno nudi svoju frekvenciju za emitiranje priloga ostvarenih na radionici. Na taj način omogućava da radijski novinari – polaznici prate sva zbivanja na Školi medijske kulture i o tome imaju prilike informirati slušatelje.
Polaznici bi u početku učili novinarske forme, snimanje na snimaču i montiranje vlastitih radova na računalu. Snimali bi ankete, razgovore i reportaže, te iste emitirali kao dio radijskog programa Hrvatskog radija Čakovec.

* maksimalno 6 polaznika

7. PROGRAM RADIONICE ZA RADIO DRAMU

Autorica i voditeljica: Vedrana Vrhovnik, redateljica
Stručna suradnica: Anka Savić

Ovogodišnja radionica radio-drame započet će, možda neobičnim početkom: radom na filmskom scenariju radionice igranog filma. U prvoj fazi radionice polaznici će naučiti kako od filmskog scenarija napisati predložak za radio-dramsko izvođenje.
Razlog što je upravo filmski scenarij polazište je u tome što je filmski scenarij ponekad poticajniji kao predložak za radio-dramu nego dramsko-književni tekst. Drugi razlog je ostvarivanja istog predloška u dva različita umjetnička medija, kako bi se povezale radionice Škole medijske kulture i potaknula daljnja međusobna suradnja.  

Polaznici će u ovoj radionici uočiti specifične različitosti filmskog i radijskog predloška,
naučiti postupke radio-dramske adaptacije što uključuje promjenu redoslijeda, nadopisivanje, pretvaranje vizualnih aspekata medija u auditivne.
Nakon toga polaznici će snimiti radio-dramu nastalu na temelju rada na filmskom scenariju, učeći o razlikama vanjskog i unutrašnjeg snimanja, radiodramskom mizanscenu i glumi ispred mikrofona.
Postojeću snimku polaznici će samostalno montirati u završnu kratku radio-dramu koja se, s obzirom na specifičnost ovogodišnje radionice, može pustiti prije ili poslije istoimene filmske projekcije.

* maksimalno 6 polaznika

8. PROGRAM RADIONICE ZA GLUMU

Autor i voditelj: Leon Lučev, glumac
Stručna suradnica: Luna Mijović Zimić

- upoznavanje s igrom
- igra
- tehnike igre
- osnova igre
Prvih par dana sudionike bi smisleno zaigravao - nogometom, igrom lovice, žmure. Dakle, vodio bih ih ka točki igre, momenta od kojeg ‘’gluma’’ – igra treba krenuti. Teoretski dio s praktičnim momentima je upoznavanje s mojim razumijevanjem raznih tehnika glumačke igre (Stanislavski, Strasberg, Grotowski, klaunovi, bufoni).
- uputa
- korištenje upute
- razni glumci – razne upute
- kada se ne čujemo
- teoretski i praktično - upoznavanje s pojmom glumačka uputa tj. što to znači riječima, glazbom, filmom, fotografijom, pokrenuti nečiji glumački aparat na djelovanje u najboljem smjeru za određeni lik - kada vas glumac čuje i razumije i kada vas ne čuje i ne razumije
- igranje ideja i igranje likova
- snimanje
- koncentracija
- priprema za kadar
- opuštanje
- što je za glumca snimanje, kako se koncentrira, odnosno ne koncentrira za kadar, što je priprema i kako ga opustiti
- oruđa za opuštanje, kako podići tenziju, kako pomoći kada nije ''kreativan dan''
- praksa, praksa, praksa, praksa
Svi će sudionici proći glumački i voditeljski proces, kako uputiti, kako se igrati i osvijestiti, zatim snimanje i gledanje različitih momenata u glumi.

* maksimalno 12 polaznika

9. RADIONICA ZA DIGITALIZACIJU I DIGITALNU RESTAURACIJU

Autori i voditelji: Carmen Lhotka i Tomislav Vujnović

Predavanja:
- Zaštita i restauracija audiovizualnog gradiva
- Stručna terminologija digitalnih medija
 
Praktični rad:
a) DIGITALIZACIJA:
- Digitalizacija konvencionalnog gradiva
- Vrste i načini komprimiranja slike i zvuka
- Zaštitno presnimavanje
- Digitalizacija filmske vrpce
b) DIGITALNA RESTAURACIJA:
- Pripreme: pregled skeniranog materijala …
- Podjela filmskih sekvenci na kadrove
- Automatsko čišćenje; ručno čišćenje
- Stabilizacija slike
- Korekcije pretapanja; kolor korekcije
- Zvuk
- Spajanje restaurirane slike s restauriranim tonom
- Isporuka materijala u različitim formatima
c) 3D PREZENTACIJE:
- Načini skeniranja: objekata, spomenika, arhitekture ...
- Photogrametria: digitalizacija pomoću fotografija
- Virtualna šetnja - primjena u praksi ...
d) ZAVRŠNI RAD RADIONICE:
- Multimedijska prezentacija

* maksimalno 12 polaznika

14. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ

Info
O nama
Seminarski programi
Videoradionice
Zajednički programi
Uvjeti sudjelovanja i prijavnica
Pozitivno mišljenje MZOS
Sponzori i pokrovitelji
Foto i videogalerija
Popis polaznika po programima
Kontakt

MEDIJSKE ŠKOLE:

21. Škola medijske kulture Dr. ANTE PETERLIĆ
20. Škola medijske kulture Dr. ANTE PETERLIĆ
19. Škola medijske kulture Dr. ANTE PETERLIĆ
18. Škola medijske kulture Dr. ANTE PETERLIĆ
17. Škola medijske kulture Dr. ANTE PETERLIĆ
16. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
15. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
14. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
13. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
12. ŠKOLA MEDIJSKE KULTURE Dr. ANTE PETERLIĆ
1-10/21
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta