Škola medijske kulture Dr. Ante Peterlić

Facebook HFS
SEMINARSKI PROGRAMI

* predavači: mr. sc. Marko Rojnić; Carmen Lhotka, filmska montažerka; dr. sc. Tomislav Šakić; Mirjana Jukić, prof.; Katica Šarić, mag. paed. soc.; Marina Zlatarić, prof., dr. sc. Midhat Ajanović; prof. dr. sc. Hrvoje Turković; dr. sc. Bruno Kragić; dr. sc. Rajko Petković; dr. sc. Irena Paulus; Rada Šešić, filmska kritičarka; Ana Đordić, prof.; doc. art. Jelena Modrić, filmska montažerka, Hana Jušić, filmska redateljica

Prvi stupanj

*osnovni seminarski program

1. Marko Rojnić: Teorija filma (7 sati)
2. Bruno Kragić: Povijest filma (5 sati)
3. Hrvoje Turković: Struktura filmskoga djela (8 sati)
4. Hrvoje Turković: Filmske vrste (2 sata)
5. Hrvoje Turković: Filmske enciklopedije, leksikoni i rječnici u nas (2 sata)
6. Midhat Ajanović: Pripovjedanje u animiranom filmu (5 sati)
7. Tomislav Šakić: Povijest hrvatskoga filma (10 sati)
8. Marko Rojnić: Vrste i metode dokumentarnoga filma (5 sati)
9. Carmen Lhotka: Zaštita i restauracija audiovizualnog gradiva (2 sata)
10. Marina Zlatarić: Metodičke vježbe – kadar i zvuk (2 sata)
11. Mirjana Jukić i Katja Sarić: Metodičke vježbe – multimedija u teoriji i praksi (15 sati)

Drugi stupanj

*napredni seminarski program

*pruža dodatna, specijalizirana znanja

* s obzirom da se teme iz godine u godine mijenjaju ovaj program vrstan je primjer cjeloživotnog obrazovanja

1. Hrvoje Turković: Filmske enciklopedije, leksikoni i rječnici u nas (2 sata)
2. Hrvoje Turković: Kritika, interpretacija i teorija filma – veze i razlike (3 sata)
3. Marko Rojnić: Zlatno doba češkog i slovačkog filma 1960-ih (5 sati)
4. Irena Paulus: Filmska glazba i novi mediji: filmovi o Jasonu Bourneu (5 sati)
5. Rajko Petković: Filmovi Chucka Jonesa (5 sati)
6. Tomislav Šakić: Filmovi Vatroslava Mimice (5 sati)
7. Rada Šešić: Narativnost u indijskom filmu (5 sati)
8. Hana Jušić: Nenarativni elementi u narativnom filmu (5 sati)
9. Bruno Kragić: Tipovi filmskih zvijezda (5 sati)
10. Midhat Ajanović: Nadrealistična filmska komedija (5 sati)
11. Carmen Lhotka: Mogućnosti i zamke u restauraciji eksperimentalnog filma (2 sata)
12. Igor Kanižaj: Što sve sadrži filmska pismenost? (5 sati)
13. Ana Đordić i Jelena Modrić: Metodičke vježbe – film u srednjoškolskom obrazovanju (11 sati)

VEZANE VIJESTI