Knjige

Facebook HFS
Saša Vojković
FILMSKI MEDIJ KAO (TRANS)KULTURALNI SPEKTAKL: HOLLYWOOD, EUROPA, AZIJA
FILMSKI MEDIJ KAO (TRANS)KULTURALNI SPEKTAKL: HOLLYWOOD, EUROPA, AZIJA
Autor Saša Vojković
Naslov FILMSKI MEDIJ KAO (TRANS)KULTURALNI SPEKTAKL: HOLLYWOOD, EUROPA, AZIJA
Impressum Hrvatski filmski savez Zagreb, 2008
Materijalni opis 263 stranice; ilustrirana
ISBN ISBN 978-953-7033-22-4 (tvrdi uvez)
CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 684618.

U knjizi Filmski medij kao (trans)kulturalni spektakl: Hollywood, Europa, Azija Saša Vojković posvećuje se filmu, posebno igranome filmu, ali specifično filmu kao poprištu personalno-psiholoških, tehnološko-civilizacijskih i kulturoloških silnica. Riječ je o pristupu koji nadasve odlikuje tzv. kulturalne studije, osobito njihovo naratološko krilo. Iako je takav pristup snažno razvijen u svijetu i uživa široku popularnost u sveučilišnim studijima, a posebice u filmološki orijentiranim studijima, u nas je primjenjivan rijetko, uglavnom u novije vrijeme, u člancima objavljivanim po časopisima, a tek je odnedavna formalno uveden na sveučilišne studije na različitim sveučilištima i fakultetima.

Ova je knjiga u cijelosti posvećena tomu da ocrta ključne teme toga kulturalno-studijskog pristupa: uloga 'subjektivnosti' u kritičko-naratološkom pristupu filmu uopće; ideološki učinci tehnološkoga kompleksa (onoga tradicionalno filmskog, kao i novih tehnologija, tzv. novih medija), pitanja roda, rase, manjinskih grupa, etniciteta i teritorijalnosti u suvremenim narativnim filmovima... Sve to promotreno je iz kombinirane psihoanalitičke, postkolonijalne i postmodernističke perspektive. Autorica pritom potanko analizira prikladne primjere iz različitih filmova, a uzima podjednako u obzir klasična svjetska, ali i suvremena hrvatska, holivudska i azijska djela.

Riječ je dakle o pionirskom djelu, prvoj knjizi koja daje obuhvatan pregled dominantnog tematskog i metodološkog pristupa suvremenih kulturalnih studija, na temeljima interpretacije pojedinih filmskih primjera.

Knjigu možete naručiti ili kupiti
Adresa HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
Tuškanac 1, HR - 10000 ZAGREB
Telefon/Fax (385 01) 48 48 771, 48 48 764
E-mail iva.harandi@hfs.hr
Cijena 19,91 EUR (150,00 kn)

Knjige