Hrvatski Filmski Ljetopis

Facebook HFS

Hrvatski filmski ljetopis

Projekt izdavanja filmološkog časopisa Hrvatski filmski ljetopis bio je zajednički pothvat Hrvatske kinoteke pri Hrvatskom državnom arhivu, Hrvatskog društva filmskih kritičara i Filmoteke 16 iz Zagreba, a danas je izdanje Hrvatskog filmskog saveza (sa središtem u Zagrebu). Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ureda za kulturu grada Zagreba, časopis je počeo izlaziti 1995. godine kao tromjesečnik, te je u dvadeset godina tiskano 80 brojeva.

Časopis je evidentiran u FIAF International Index to Film Periodicals, u Arts and Humanities Citation Index, u SCOPUS-u te u najprestižnijoj međunarodnoj bazi radova Web of Science (WoS).

Hrvatski filmski ljetopis - 49 / 2007.

LJETOPISOV LJETOPIS

IZ POVIJESTI HRVATSKOGA FILMA

STUDIJE

OGLEDI I OSVRTI

FESTIVALI I REVIJE

REAGIRANJA

Povodom reagiranja Zlatka Vidačkovića Bobo Jelčić sam je povukao film iz Pule (HFLJ, 48)

KINOREPERTOAR

IZBOR DVD-a

NOVE KNJIGE

HFLJ