Hrvatski Filmski Ljetopis

Facebook HFS

Hrvatski filmski ljetopis

Projekt izdavanja filmološkog časopisa Hrvatski filmski ljetopis bio je zajednički pothvat Hrvatske kinoteke pri Hrvatskom državnom arhivu, Hrvatskog društva filmskih kritičara i Filmoteke 16 iz Zagreba, a danas je izdanje Hrvatskog filmskog saveza (sa središtem u Zagrebu). Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ureda za kulturu grada Zagreba, časopis je počeo izlaziti 1995. godine kao tromjesečnik, te je u dvadeset godina tiskano 80 brojeva.

Časopis je evidentiran u FIAF International Index to Film Periodicals, u Arts and Humanities Citation Index, u SCOPUS-u te u najprestižnijoj međunarodnoj bazi radova Web of Science (WoS).

Hrvatski filmski ljetopis - 19-20 / 1999.

BIBLIOTEKA LJETOPISA

Raspad Jugoslavije: Kinematografski odrazi

LJETOPISOV LJETOPIS

Kronika srpanj/studeni ’99.
Iz povijesti zamisli: ABC festival
Dokumenti o tranziciji pulskoga festivala

REPERTOAR

Filmski repertoar
Videopremijere

Festivali i priredbe

Posljednje kinopredstave
U povodu Pule ’99.
Prvi međunarodni Filmski festival u Motovunu
U traganju za svojim svjetlom
(Natuknice za biografiju i portret Tomislava Pintera)
Filmografija i nagrade Tomislava Pintera
Otvoreno, osobno, radikalno, subverzivno...
Split ’99. (25. 9.-2. 10.)
Od Kubricka Fincheru
(Posve intiman pogled na 56. Međunarodni festival filmske umjetnosti u Veneciji)

Suvremeni trendovi

»Kamera iz lijeve ruke«

Knjige

Hrvoje Turković — Suvremeni film
Znanje, Biblioteka &TD, Zagreb, 1999.

Suvremena filmska teorija: kognivistički pristup

Argumenti u prilog kognitivizma
Film i jezik — metafora bez pokrića
Film, percepcija i kognitivna psihologija
Osjećaji, spoznaja i moć filmova
Na čemu temeljiti kognitivistički pristup?

U žarištu domaće premijere

Crvena prašina – odraz jednog razdoblja

Studije i istraživanja: film i književnost

Tijela i korpusi: Vizualna Jane Austen
Kinematografski obzor Tina Ujevića
Francuski film u svjetlosti književne tradicije
HFLJ