Hrvatski Filmski Ljetopis

Facebook HFS

Hrvatski filmski ljetopis

Projekt izdavanja filmološkog časopisa Hrvatski filmski ljetopis bio je zajednički pothvat Hrvatske kinoteke pri Hrvatskom državnom arhivu, Hrvatskog društva filmskih kritičara i Filmoteke 16 iz Zagreba, a danas je izdanje Hrvatskog filmskog saveza (sa središtem u Zagrebu). Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ureda za kulturu grada Zagreba, časopis je počeo izlaziti 1995. godine kao tromjesečnik, te je u dvadeset godina tiskano 80 brojeva.

Časopis je evidentiran u FIAF International Index to Film Periodicals, u Arts and Humanities Citation Index, u SCOPUS-u te u najprestižnijoj međunarodnoj bazi radova Web of Science (WoS).

Hrvatski filmski ljetopis - 39 / 2004.

Mirko Piv­če­vić: SNI­MA­TELJ­SKI RAD U FIL­MU "TA DIV­NA SPLIT­SKA NOĆ"

OKTAVIJAN - Kako su glasali kritičari na Danima hrvatskog filma 2004.*

FESTIVALI

U POVODU KNJIGA

TUMAČENJA

STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

ANIMACIJA

IZ POVIJESTI HRVATSKOGA FILMA

KULTURNA POLITIKA

SUVREMENI JAPANSKI FILM

RADOVAN IVANČEVIĆ (1931-2004)

Radovan Ivančević (1931-2004) — filmografija i videografija*
HFLJ