Hrvatski Filmski Ljetopis

Facebook HFS

Hrvatski filmski ljetopis

Projekt izdavanja filmološkog časopisa Hrvatski filmski ljetopis bio je zajednički pothvat Hrvatske kinoteke pri Hrvatskom državnom arhivu, Hrvatskog društva filmskih kritičara i Filmoteke 16 iz Zagreba, a danas je izdanje Hrvatskog filmskog saveza (sa središtem u Zagrebu). Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ureda za kulturu grada Zagreba, časopis je počeo izlaziti 1995. godine kao tromjesečnik, te je u dvadeset godina tiskano 80 brojeva.

Časopis je evidentiran u FIAF International Index to Film Periodicals, u Arts and Humanities Citation Index, u SCOPUS-u te u najprestižnijoj međunarodnoj bazi radova Web of Science (WoS).

Hrvatski filmski ljetopis - 97 / 2019.

U ovom broju

U prodaji je novi broj Hrvatskog filmskog ljetopisa (97, 236 stranica) koji otvaramo opsežnim i raznovrsnim tematom o dokumentarnome filmu. Etami Borjan piše o (auto)refleksivnim i performativnim praksama u suvremenome dokumentarcu, Michael Chanan donosi iscrpan povijesni pregled (političkoga) latinskoameričkoga dokumentarizma, dok Maja Novković osvjetljava najvažnija dokumentarna djela slovačkih novovalovaca. Temat donosi i analitički tekst Hrvoja Turkovića o poetskim i dokumentarističkim funkcijama filmskih lista na primjeru Skoro ništa Ane Hušman.

U rubrici Hrvatski film Luka Ostojić bavi se stilskim i sadržajnim karakteristikama suvremenih hrvatskih filmova, S druge strane (Ogresta), Obrana i zaštita (Jelčić) i Ne gledaj mi u pijat (Jušić),stavljajući u središte autorsku obradu obiteljskih odnosa, a Silvestar Mileta daje temeljitu analizu manje poznatog filma Jožeta Babiča Sudar na paralelama.

Esej Elvisa Lenića uspoređuje Truffautovu i Bahranijevu ekranizaciju romana Fahrenheit 451 Raya Bradburyja, Marijan Krivak piše o izboru političkih djela iz povijesti festivala kratkometražnoga filma u Oberhausenu (iz programa zagrebačkog Kratkog utorka). U rubrici Priloga za nastavu filma i medijske kulture, Adrian Pelc prikazuje projekt obrade hrvatskog znanstveno-fantastičkog filma za djecu Moj dida je pao s Marsa.

Novi broj Ljetopisa opsežno je popratio i festivale ZagrebDox i ZFF, kao i strane festivale u Beogradu i Isoli, a donosi i 8 eseja suradnika različitih generacija o novim filmovima s kinorepertoara. U ovom su broju prikazana i četiri vrijedna filmska štiva, novi broj časopisa Filmonaut, zbornik o Dušanu Makavejevu, knjiga o montaži u ekranizacijama romana Berlin Alexanderplatz te filmska ''početnica'' Filmska izražajna sredstva.

DOKUMENTARNI FILM: PRAVCI, POETIKE, PREDSTAVNICI

Autoreferencijalnost i samoprikazivačke prakse u performativnome dokumentarnome filmu
Latinskoamerički dokumentarac – političke smjernice
Dokumentarni filmovi slovačkoga novoga vala
Filmske liste – njihova dokumentaristička i poetska funkcija

HRVATSKI FILM

Sudar na paralelama Jože Babiča – modernistički zamišljaji i univerzalne teme u žanrovskom pokušaju "tvrdog realista"
U ime obitelji: klasični stil i modernizam u filmovima S druge strane, Obrana i zaštita i Ne gledaj mi u pijat

ESEJI

Fahrenheit 451 nekad i sad

FESTIVALI I REVIJE

Raznolikost društveno relevantnih tema
15. ZagrebDox – međunarodni festival dokumentarnog filma (2019)
I sve je to divno, sve je to krasno... ali u gledatelja se uvukla neka zebnja
15. ZagrebDox – međunarodni festival dokumentarnog filma (2019)
U uobičajenoj atmosferi s novim selektorima
47. FEST – međunarodni filmski festival (2019)
Pluća kinematografije
16. ZFF – međunarodni filmski festival (2018)
Atraktivni filmovi u prijatnom ambijentu
14. Kino Otok – međunarodni filmski festival (2018)

KRATKI UTORAK

Filmovi OTPORA
Program filmova s festivala u Oberhausenu Otpor, stoko!, Kratki utorak, Hrvatski filmski savez (2019)

NOVI FILMOVI: Kinorepertoar

Divljina
Djevojka
Halla ide u rat
Happy End: Glup i gluplji 3
Klimaks
Marija, kraljica Škotske
Na vodi

NOVE KNJIGE

Makavejev u svom vremenu
Vadim Erent, Bonita Rhoads (ur.), 2018, Dušan Makavejev: Eros, Ideology, Montage
Disrupcija, slika i sadašnjost
Mario Slugan, 2017, Montage as Perceptual Experience: Berlin Alexanderplatz from Döblin to Fassbinder
Osnove osnova teorije filma
Tanja Miličić i Željka Ferenčić, 2017, Filmska izražajna sredstva

ČASOPISI

Iščeznuća na filmskom platnu
Filmonaut, br. 21 (2019)

PRILOZI ZA NASTAVU FILMA I MEDIJSKE KULTURE

U proboju u nastavu
Ana Đordić, Marina Gabelica, Jelena Modrić, 2019, Međuzvjezdani filmološko-metodički priručnik

DODACI

Kronika
Tekuća bibliografija filmskih publikacija
English Summaries
O suradnicima
Upute suradnicima
HFLJ