Hrvatski Filmski Ljetopis

Facebook HFS

Hrvatski filmski ljetopis

Projekt izdavanja filmološkog časopisa Hrvatski filmski ljetopis bio je zajednički pothvat Hrvatske kinoteke pri Hrvatskom državnom arhivu, Hrvatskog društva filmskih kritičara i Filmoteke 16 iz Zagreba, a danas je izdanje Hrvatskog filmskog saveza (sa središtem u Zagrebu). Uz potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ureda za kulturu grada Zagreba, časopis je počeo izlaziti 1995. godine kao tromjesečnik, te je u dvadeset godina tiskano 80 brojeva.

Časopis je evidentiran u FIAF International Index to Film Periodicals, u Arts and Humanities Citation Index, u SCOPUS-u te u najprestižnijoj međunarodnoj bazi radova Web of Science (WoS).

Hrvatski filmski ljetopis - 75 / 2013.

U ovom broju

Unutar korica 75. broja Hrvatskog filmskog ljetopisa nalazi se temat o filmskom modernizmu, s tekstovima Vanje Obada o prvoj jugoslavenskoj filmskoj avangardi, Midhata Ajanovića o animaciji i modernizmu, Juraja Kukoča o Crnim vodama Rudolfa Sremca, Anje Iveković-Martinis o dokudramama Želimira Žilnika te Hrvoja Turkovića o kulturi alternative i Multimedijalnom centru SC-a.

Jesensko izdanje Ljetopisa donosi i rubriku posvećenu nedavno preminulom povjesničaru filma Dejanu Kosanoviću, uz priloge Hrvoja Turkovića i Duška Popovića (s Kosanovićevim tekstom o mogućoj pojavi Stjepana Radića na filmu!), kao i rubriku sa studijama Aljoše Pužara i Kima Sanga Huna (o klasičnom korejskom filmu) te Petera Stankovića (o slovenskom partizanskom filmu).

Uz osvrte na protekli Animafest i Festival igranog filma u Puli (domaći i strani program) te recenzije novih knjiga, Ljetopis predstavlja i eseje o biranim repertoarnim filmovima (Byzantium, Call Girl, Lincoln, Spring Breakers: Proljetno ludilo, Svećenikova djeca i Zagonetni dječak) iz pera naših suradnika Valentine Lisak, Sonje Tarokić, Alda Paquole, Maria Slugana, Marijana Krivaka i Josipa Grozdanića.

VALOVI MODERNIZMA

Kratki prilog povijesti prve jugoslavenske filmske avangarde
Animacija i modernizam
Crne vode Rudolfa Sremca: poetskim izlaganjem do doživljaja prirode
Refleksivnost dokudrame na primjeru dugometražnog opusa Želimira Žilnika
Kultura alternative i Multimedijalni centar SC-a

DEJAN KOSANOVIĆ (1930 – 2013)

Povjesničarski primjer Dejana Kosanovića
Jedan kadar – jedno pitanje: prilog za proučavanje domaće filmske i političke prošlosti
Biobibliografija Dejana Kosanovića

STUDIJE

Varljivi san: krletke, zrcala, brzine – lik “nove žene” i korejska kinematografija kolonijalnog doba
Konstrukcije rodnih identiteta i odnosi moći između muškaraca i žena u slovenskom partizanskom filmu

FESTIVALI I REVIJE

Trijumf (auto)biografije
23. Animafest – Svjetski festival animiranog filma (2013)
Raznolikost repertoara
60. festival igranog filma u Puli (2013)
Zbližavanje ili uniformiranje filmske Europe?
60. festival igranog filma u Puli (2013)

NOVI FILMOVI - Kinorepertoar

Byzantium
Call Girl
Lincoln
Spring Breakers: Proljetno ludilo
Svećenikova djeca
Zagonetni dječak

NOVE KNJIGE

Temeljne misli o filmotvorstvu
Laurent Tirard, 2011, Filmske lekcije, s francuskoga prevela Vanda Mikšić, Zagreb: MeandarMedia
Uzmite ucijelo život filmaša
François Weyergans, 2011, Boksačka demencija, s francuskoga prevela Sanja Šoštarić, Zagreb: Disput

DODACI

Kronika
Tekuća bibliografija filmskih publikacija
English Summaries
O suradnicima
Upute suradnicima
HFLJ