Novosti

Facebook HFS
28.04.2023.
Na temelju čl. 39. st. 6. i st. 14. Statuta Hrvatskog filmskog saveza, Izvršni odbor raspisuje:
Natječaj za radno mjesto voditelja/ice kina Tuškanac (1 izvršitelj/ica)

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme s probnim rokom od 3 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Mjesto rada: Zagreb

Opis poslova:
- priprema i realizacija programskih sadržaja prikazivačke djelatnosti kina Tuškanac
- dogovaranje prikazivačkih prava
- priprema i izrada natječajne dokumentacije te izvještaja u okviru djelatnosti kina Tuškanac
- oblikovanje i realizacija programskih aktivnosti razvoja publika
- suradnja s voditeljima ostalih programskih sadržaja u kinu Tuškanac i ostalim voditeljima djelatnosti Hrvatskog filmskog saveza
- suradnja s partnerima prikazivačkih programa, filmskim festivalima i drugim partnerima
- priprema i realizacija programa suradnje sa sponzorima, pokroviteljima i donatorima
- organizacija i izdavanje svih informativnih i promidžbenih materijala kina Tuškanac
- organizacija tribina uz pojedine filmske cikluse
- priprema i obrada podataka i sadržaja za mrežne stranice Filmskih programa i kina Tuškanac
- planiranje poslova marketinga i odnosa s javnošću te koordinacija suradnika u istim poslovima
- koordinacija vanjskih suradnika Filmskih programa
- drugi poslovi u dogovoru s tajnicom Saveza

Uvjeti koje osoba mora imati su sljedeći:
- minimalno završen sveučilišni preddiplomski i diplomski studij ili integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij umjetničkog, humanističkog ili društvenog smjera, odnosno završen studij i stečena VSS prema ranijim propisima
- izvrsno poznavanje filmske umjetnosti, filmskih stilskih epoha i povijesti filma
- razvijene komunikacijske, organizacijske i administrativne sposobnosti
- izvrsna računalna pismenost (tablični, prezentacijski, online alati i programi)
- izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

Prednost će imati osobe s:
- poznavanjem prikazivačke i/ili distribucijske djelatnosti u audiovizualnom sektoru
- iskustvom izrade, provođenja i finalizacije projektnih prijedloga i programa
- iskustvom pripreme i provedbe projekata iz nacionalnih i europskih fondova
- iskustvom u oblikovanju i realizaciji programa razvoja publika

Uz prijavu za natječaj kandidati/kinje dužni su priložiti:
-
životopis
- motivacijsko pismo
- razrađen prijedlog jednomjesečnog programa kina Tuškanac
- koncept jednogodišnjeg programa kina Tuškanac s detaljno razrađenim prijedlogom jednomjesečnog programa
- preslika diplome iz koje je vidljiv stečen najviši stupanj obrazovanja
- dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili drugog dokumenta)
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od tri mjeseca

Uz navedene obvezne priloge, kandidat(kinja) može priložiti i druge priloge kojima potvrđuje svoja znanja, sposobnosti ili radno iskustvo (preslike potvrda o završenim tečajevima i radionicama, pisma preporuke i slično) – do 4 priloga.

Temeljem prijave i priložene dokumentacije izabrat će se najbolji kandidati za drugi krug selekcijskog postupka u okviru kojeg će se provesti intervju s kandidatima.

Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje i/ili intervju, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Zakašnjele i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem te e-poštom.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Prijavom na natječaj smatra se da kandidat daje privolu Hrvatskom filmskom savezu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu odabira kandidata.

Prijave s naznakom „Prijava na Natječaj za voditelja/icu kina Tuškanac“ dostavljaju se zaključno sa 8. svibnjem 2023. do 23:59 isključivo na e-adresu ured@hfs.hr.

Autori u gostima: Sunčica Fradelić i Vedran Šuvar

Pulska filmska tvornica predstavit će ovaj četvrtak, 27. travnja s početkom u 20 sati filmske autore, pedagoge, producente i mentore drugog modula 18. Škole filma: Sunčicu Fradelić i Vedrana Šuvara... »više

OŠ „Antun i Stjepan Radić“, Gunja

Online događaj “KINO U PODNE” – suradnja osnovnih škola iz Gunje, Zagreba i Jakšića

Povodom obilježavanja 6. Dana medijske pismenosti, voditeljice filmskih družina dr. sc. Anita Tufekčić (OŠ “Antun i Stjepan Radić” Gunja) Ana Serenčeš (OŠ Odra Zagreb) i Marija Jukić Rogač (OŠ “Mladost“ Jakšić) organizirale su... »više

Produkcijski dan prvi put na Akademiji dramske umjetnosti!

U sklopu ovogodišnjeg izdanja festivala studentskog filma FRKA 29. travnja prvi će se put održati Produkcijski dan – manifestacija kojoj je cilj promocija profesije producenta u audiovizualnoj umjetnosti... »više

Kino klub Split u sklopu programa U kvadrat: prikazuje filmove Isidore Ratković, Ivana Sladonje, Ivane Abramović i Mislava Pislaka i Lordana Zafranovića

U četvrtak, 27. travnja s početkom u 20.00 sati u sklopu diskurzivnog programa „U kvadrat“ u Kino klubu Split (Ulica slobode 28) prikazujemo filmove... »više