home

Prijavnica za boravak sudionika

Pravila 46. revije hrvatskoga filmskog
i videostvaralaštva djece

Revija je mjesto za predstavljanje i ocjenu jednogodišnje filmske i videoprodukcije djece i filmsko-pedagoškoga rada na području izvanškolskih i izvannastavnih aktivnosti u razvijanju filmske kulture. Uz filmske i videoprojekcije revijski sadržaji obogaćeni su održavanjem tematskih rasprava za voditelje filmskih/videodružina te razgovorom djece sa članovima Ocjenjivačkoga suda.
Revija je mjesto za izbor najboljih ostvarenja djece, koja će biti predstavljena na međunarodnim filmskim/videomanifestacijama.
Revija traje četiri dana, a uz domaćine na Reviji sudjeluju i djeca, čiji se radovi prikazuju u revijskim programima uz sudjelovanje voditelja filmskih/videodružina.

Pravila za sudjelovanje
na 46. reviji hrvatskoga filmskog
i videostvaralaštva djece

 • 46. reviju filmskog i videostvaralaštva djece realiziraju: Hrvatski filmski savez, Zagreb, i Škola animiranog filma, Čakovec.
 • Revija će se održati u Čakovcu, od 25. do 28. rujna 2008. Na Reviji mogu sudjelovati filmske i videodružine, klubovi, skupine djece i pojedinci.
 • Svaka družina, klub, skupina ili pojedinac može na Reviju prijaviti neograničen broj ostvarenja.
 • Preporuča se da ostvarenja ne traju duže od 10 min.
 • Filmska ostvarenja mogu biti prijavljena na formatima S8 i 16 mm, crno-bijela ili u boji, ozvučena ili neozvučena. O uvjetima prijave filmskog ostvarenja treba osobno dogovoriti sa stručnom osobom u Hrvatskom filmskom savezu do datuma prijave filmova.
 • Videoostvarenja mogu biti prijavljena na formatima: VHS, SVHS, Hi8, DIG 8, Mini DV, DVCAM i BETACAM (u SP-standardu i PAL-sustavu) i DVD-R u DV kvaliteti.
 • Radove na CD-u ne primamo!

Video radovi se mogu slati:

 

a) svaki na zasebnoj vrpci ili DVD-u
- prije početka videorada treba snimiti najmanje 10 sekundi zacrnjenja, a bilo bi iznimno korisno ako bi se prije zacrnjenja usnimilo barem nekoliko sekundi bara

b) više radova na jednoj ili više vrpci ili DVD-u
- prije početka videorada treba snimiti najmanje 10 sekundi zacrnjenja
- uz kasetu ili DVD mora biti priložen popis s redoslijedom naslova
- po mogućnosti ostvariti neprekinuti TC na video vrpci

 • Radi što bolje kvalitete projekcije preporučujemo slanje radova na DV vrpcama. Sve prijavljene radove vraćamo.
 • Radove ocjenjuje Ocjenjivački sud, koji predlaže Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza, a imenuje ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa.
 • Ocjenjivački sud djece, koji predlaže domaćin Revije, imenuje Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza.
  Rad ocjenjivačkih sudova organiziran je ovako:
  a) Ocjenjivački sud, nakon pregleda prispjelih radova donosi odluku o radovima koji će biti prikazani na Reviji. Prispjeli radovi pregledat će se u Zagrebu do 1. srpnja 2008.
  b) U vrijeme održavanja revijskih projekcija oba ocjenjivačka suda odvojeno ocjenjuju prikazana ostvarenja i donose svoj popis nagrađenih. Za nagrađena ostvarenja dodjeljuje se diploma klubu i pojedincu.
 • Za radove koji će biti prikazani na Reviji družine, klubovi (grupe) dobivaju diplomu za sudjelovanje na Reviji, a voditelji družina i klubova (grupa) dobivaju zahvalnicu.
  Hrvatski filmski savez sve će radove nagrađene na Reviji pripremiti za sudjelovanje na međunarodnim festivalima, uključujući i njihovo prijavljivanje.
 • Uz svako ostvarenje potrebno je priložiti čitko i potpuno ispunjenu prijavnicu. Zaključni rok za slanje prijavnica i ostvarenja je 15. lipnja 2008. (prema žigu pošte). Radovi poslani nakon toga roka ne će biti razmatrani za selekciju Revije.
 • Prijavljena ostvarenja šalju se na adresu:
  HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
  Za 46. reviju
  10000 ZAGREB
  Tuškanac 1
  Faks/tel: (01) 48 48 764;
  Tel: (01) 48 48 771
 • Radi popularizacije dječjeg stvaralaštva poželjno je da družina, kinoklub (skupina) uz prijavnice i radove pošalje i radne fotografije sa snimanja, odnosno iz rada družine ili kluba (skupine).
 • Hrvatski filmski savez u svrhu popularizacije filmskog i videostvaralaštva djece pridržava ova prava:
  - pravo pohrane radova u filmskom i videoarhivu Hrvatskoga filmskog saveza radi čuvanja i zaštite;
  - pravo prebacivanja radova na odgovarajuće video i elektronske medije radi prikazivanja na filmskim projekcijama i uporabe u edukacijske svrhe.
 • Troškove smještaja i prehrane za troje sudionika iz filmske družine, kinokluba (skupine) čiji film uđe u službeni program prikazivanja snose organizatori Revije. Ostali prijavljeni snose sami troškove smještaja i prehrane ukoliko im ih ne plaćaju škola ili kinoklub.
 • Prijavnice za boravak voditelja i djece treba poslati najkasnije do 10. rujna 2008., nakon navedenoga roka priređivači ne će primati prijavnicu. Prijavnice poslati na adresu:

Škola animiranog filma
za 46. reviju
Trg Republike bb
40000 ČAKOVEC

ČLANOVI DRŽAVNOGA POVJERENSTVA
ZA PROVEDBU 46. REVIJE HRVATSKOGA
FILMSKOG I VIDEOSTVARALAŠTVA DJECE

Priređivački odbor 46. revije

 • dr. sc. Mira Kermek-Sredanović, članica Izvršnog odbora hrvatskog filmskog saveza i Upravnog odbora Škole animiranog filma Čakovec, Trg Republike 1, Čakovec, predsjednica
 • Srećko Listeš, Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split, Split, Tolstojeva 32, tajnik
 • Mladen Babić, predsjednik Škole animiranog filma Čakovec, Trg Republike 1, Čakovec
 • Jasminka Bijelić, stručna suradnica u Školi animiranog filma Čakovec, Trg Republike 1, Čakovec
 • Vanja Hraste, izvršna producentica u Hrvatskom filmskog savezu, Tuškanac 1, Zagreb
 • Edo Lukman, voditelj Škole animiranog filma Čakovec, Trg Republike 1, Čakovec
 • Željko Radivoj, voditelj tehničkog odjela u Hrvatskom filmskom savezu, Tuškanac 1, Zagreb
 • Vera Robić-Škarica, tajnica Hrvatskog filmskog saveza, Tuškanac 1, Zagreb
 • dr. sc. Hrvoje Turković, predsjednik Hrvatskog filmskog saveza, Tuškanac 1, Zagreb
 • Slobodan Veinović, pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti u Poglavarstvu grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec
 • Maja Zrnčić, prof., Agencija za odgoj i obrazovanje, Badalićeva 24, Zagreb

Napomena
Uporaba imenica (učenik, učitelj, nastavnik, voditelj) u tekstu podrazumijeva i osobe ženskog i muškog spola, dakle: učenice/učenike, učiteljice/učitelje, nastavnice/nastavnike, voditeljice/ voditelje).

Uvodna riječ
46. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Odjeci
Nagrade najboljima
46. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Dva Ocjenjivačka suda
46. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Plodna filmska jesen u Čakovcu
Počinje 46.revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva
46. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva djece
Čakovec, 25. – 28. rujna 2008.