Produkcija

Facebook HFS
FRAKTALI

FRAKTALI (2009)

eksperimentalni film, Digital Beta, boja, stereo, 4:3, 7´30˝
Hrvatski filmski savez

Kao predložak je uzeta realna slika za tu priliku posebno konstruiranih objekata. Ti želatinasti objekti su pudinzi iz kalupa, u kojima ima minijaturnih zlatnih pločica. Želatine su osvjetljavanje laserima i drugim svijetlima, te su rotirani na površini gramofona, za to vrijeme se svijetlo lomilo i odbijalo od komadića zlata.

Snimljena slika zatim je obrađivana u visokokvalitetnim video-procesorima, tako su nastali novi vizualni uzorci. Za vrijeme eksperimenta sva procesuirana slika je bilježena na vrpcu. Kasnijom selekcijom i organizacijom nastalog video materijala su stvoreni - animirani divovski strojevi, oni pak matematičkim kombinacijama presijecanja, rotacije i ispuštanja, stvaraju kaotične nepredvidive uzorke - fraktale.

FILM

VEZANE VIJESTI

redatelj

Damir Čučić

direktor fotografije

Boris Poljak

montaža

Damir Čučić

kompozicija

Erich Maria Strom

graditelj posebnih objekata

Mario Haber

producentica

Vera Robić-Škarica

FILMOVI

složeno po abecedi