Produkcija

Facebook HFS
MÖRDER UNTER UNS

MÖRDER UNTER UNS (2004)

Eksperimentalni, BETA SP, boja, 12’30’’

U nastavku autorova opsesivna dijaloga s Fritzom Langom i njegovim filmom M iz 1931, Faktorov (apstraktni) grad / film pretapa se s Langovim u zajedničkoj potrazi za 'ubojicom među nama'.

FESTIVALI

· 13. Dani hrvatskoga filma (9-13. 3. 2004.)
· 5. Dani filma, Široki Brijeg (9-11.9. 2004.)
· Tabor Film Festival, Veliki Tabor – Desinić (12-17.7.2005.)
· Međunarodni festival eksperimentalnog filma 25fps, Zagreb (21.-25.9.2005.)

FILM

VEZANE VIJESTI

Scenarij i režija

Ivan Faktor

Kamera

Petar Faktor, Aleksandar Muharemović, Slavko Zbodulja

Montaža

Dubravka Turić

Tonsko snimanje

Krunoslav Ferić

Tonska obrada

Zoran Kušnjer

Producentica

Vera Robić-Škarica

FILMOVI

složeno po godini