Prijavi svoj film

51. Revija hrvatskoga filmskog stvaralaštva održat će se u Splitu od 22. do 24.  studenog 2019. Vidimo se!

Uvjeti sudjelovanja

1. 51. Reviju hrvatskog filmskog stvaralaštva organiziraju Hrvatski filmski savez 

2. Revija će biti održana u Splitu, od 22. do 24. studenog 2019. Na Reviji mogu sudjelovati filmski klubovi, skupine autora, studenti i pojedinci.

3. Svaki klub, skupina, student ili pojedinac može na Reviju prijaviti neograničen broj ostvarenja u okviru sljedećih kategorija: igrani film, dokumentarni film, animirani film i eksperimentalni film.

4. Mogu se prijaviti ostvarenja koja nisu bila prijavljena na ostalim državnim revijama (revijama djece i mladeži u organizaciji Hrvatskog filmskog saveza, kao npr. 56. Revija hrvatskog filmskog stvaralaštva djece ili 23. Filmska revija mladeži).

5. Prijava radova odvija se on line putem na službenim stranicama Hrvatskog filmskog saveza. Zaključni rok za prijavu filmova je 10. listopada 2019.

6. Ocjenjivački sud, nakon pregleda prispjelih radova donosi odluku o radovima koji će biti prikazani na Reviji. Prispjeli radovi biti će pregledani u Zagrebu, a na službenim internetskim  stranicama Hrvatskog filmskog saveza biti će objavljen popis radova koji će biti prikazani na Reviji u službenoj konkurenciji.

7. Hrvatski filmski savez u svrhu popularizacije filmskog stvaralaštva pridržava ova prava:
— pravo pohrane radova u filmskom arhivu Hrvatskoga filmskog saveza radi čuvanja i zaštite;
— pravo prebacivanja radova na odgovarajuće video i elektroničke medije radi prikazivanja na filmskim projekcijama.

*Za sve dodatne informacije obratite se na:
Sanja Zanki Pejić
mob: +385 (0)91 4783 701
e-mail: sanja.zanki@hfs.hr

Reviju podupiru

Priređivači

Hrvatski filmski savez
Kino klub Split

Pokrovitelji

Hrvatski audiovizualni centar
Hrvatska zajednica tehničke kulture 
Društvo hrvatskih filmskih redatelja
Grad Split
Splitsko-dalmatinska županija

 

HFS © sva prava pridržana
Studio Imago - web design & development