english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2006.
55

Film u školi

Metodički pristup filmu Tolerancija Zlatka Grgića i Branka Ranitovića

Prošlogodišnji su šestaši u okviru medijske kulture gledali animirani film Tolerancija autora Zlatka Grgića i Branka Ranitovića. Iako je film nastao davne 1967, aktualan je i danas; naime, tema je filma nesnošljivost, netrpeljivost i netolerancija prema ljudima koji se po nečem razlikuju od drugih. Priča se ponavlja i sve se vrti u krugu iz kojega nema izlaza.

Ili možda ipak ima?! Takvo razmišljanje potaknulo je učenike na problemsko-stvaralački pristup filmu. Nakon analize i interpretacije filma učenici su pokušali iznaći rješenja za tako važan društveni problem koji film obrađuje. U tome nam je pomoglo forum-kazalište.

Naime, prema riječima istaknute zagrebačke dramske pedagoginje Ivane Marijančić, »forum-kazalište je najčešća metoda kazališta potlačenih, koja se koristi u stotinjak zemalja svijeta. Razvio ga je istaknuti brazilski redatelj i kulturni djelatnik Augusto Boal. To je zapravo okupljanje u kojem sudjeluju i glumci i gledatelji. Gledatelji nisu ovdje pasivna bića, već su pozvani da zamijene protagoniste kako bi pronašli rješenje ili alternacije za potlačeni lik na sceni. Osnova su kratke forum-scene koje prikazuju probleme određene zajednice i u kojima nisu ponuđena rješenja, nego se u nalaženje rješenja aktivno uključuju gledatelji zamjenjivanjem likova na pozornici i improvizacijom osobnih rješenja.« Dakle, nakon gledanja filma, organizirali smo radionicu pod naslovom Ima li tolerancije među nama?. Učenici su najprije iznosili najčešće probleme u razrednom odjelu, a zatim su u manjim grupama odglumili problem te pokušali pronaći rješenje. Ako učenici gledatelji nisu bili zadovoljni rješenjem problema, mogli su zamijeniti likove na pozornici i improvizirati osobna rješenja. Taj se način rada veoma svidio učenicima te su ga primijenili i na satovima razrednog odjela za rješavanje različitih razrednih problema. Metoda je veoma korisna za miroljubivo rješavanje problema, osvješćivanje potreba ljudi pokraj nas, analizu osobnih postupaka djelovanja, traženje drukčijih načina djelovanja itd.

NASTAVNO PODRUČJE: MEDIJSKA KULTURA

NASTAVNA JEDINICA:
ZLATKO GRGIĆ— BRANKO RANITOVIĆ: TOLERANCIJA (1967)

RAZRED: VI.

NASTAVNI SUSTAVI (mogući): interpretativno-analitički; problemsko-stvaralački; korelacijsko-integracijski

TIP NASTAVNOG SATA: interpretacija animiranog filma

OBLICI RADA: čelni/frontalni, pojedinačni, u skupini, u paru

NASTAVNE METODE

 • metoda pokazivanja / demonstracije
 • dijaloška metoda
 • metoda čitanja
 • metoda pisanja
 • metoda usmenog izlaganja
 • metoda crtanja (plakati i umne mape)
 • metoda praktičnoga samostalnog rada
 • metoda recepcije
 • metoda promatranja
 • metoda rada na tekstu i druge

ZADAĆE NASTAVNE JEDINICE

a) OBRAZOVNE

 • filmski rod
 • filmska vrsta
 • o zagrebačkoj školi crtanog filma / povijest i dosezi
 • upoznati učenike s autorima filma i njihovim umjetničkim radom
 • filmska ekipa
 • tema i osnovna misao filma
 • mjesto i vrijeme radnje
 • sadržaj filma po sekvencama
 • karakterizacija likova / etičko-psihološka, fizička...
 • filmska izražajna sredstva / izmjena planova i rakursa, ritmičnost sekvenci, osobitosti crteža — elementi karikaturalnosti, uloga glazbe autora Davora Kajfeša, uloga boje u slikanju likova, jednostavnost kostimografije i scenografije, tonska strana filma: govor, glazba, šumovi

b) FUNKCIONALNE

 • razvijanje senzibilnosti za prihvaćanje animiranog filma
 • razvijanje sposobnosti zapažanja, imenovanja, prosuđivanja osobitosti filmskog djela
 • razvijanje sposobnosti izražavanja osobnih prosudbi i doživljaja
 • razvijanje sposobnosti za samostalnu analizu filmskog djela
 • razvijanje sposobnosti mišljenja, zaključivanja, prosuđivanja, maštanja, pristupa temi u suodnosu/korelaciji s drugim nastavnim područjima unutar hrvatskog jezika (unutarnja korelacija) te s ostalim predmetima (međupredmetna korelacija)

c) ODGOJNE

 • obogatiti učenikov emocionalni i intelektualni život; izgrađivanje estetskog ukusa
 • potaknuti učenike na razmišljanje o odnosima u društvu i pravim životnim vrijednostima
 • uspostavljanje novog odnosa prema sebi i svijetu u kojem živimo; razvijanje humanističke svijesti
 • poticati učeničku kreativnost i inovativnost
 • vrednovanje osobnih i tuđih postupaka
 • odgajanje za razumijevanje i toleranciju među ljudima (poštovati drukčije običaje, druga uvjerenja, narode, mišljenja; rasna snošljivost)
 • razvijanje kritičkog odnosa prema krutim i isključivim ljudima
 • razvijanje interesa za gledanje i prosuđivanje umjetničkih djela

d) KOMUNIKACIJSKE

 • komunikacija s filmskim djelom; verbalna, neverbalna komunikacija
 • primanje poruka filma
 • aktualiziranje teme filma
 • uspoređivanje sa srodnim umjetnostima

NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA

 • film i video
 • grafoskop i prozirnica
 • školska ploča i kreda
 • anketni listići
 • učenički radovi
 • nastavni listići
 • čitanka
 • plakat
 • stručna literatura

USTROJ NASTAVNOG SATA
I. UVOD
II. GLEDANJE FILMA
III. INTERPRETACIJA FILMA
IV. USMJERENO GLEDANJE FILMA

RAZRAĐENO
1. DOŽIVLJAJNO-SPOZNAJNA MOTIVACIJA

 • a) asocijativni niz vezan uz poticajnu riječ tolerancija
 • b) plakat (o pravima ljudi, vjerskoj, nacionalnoj snošljivosti...)
 • c) razgovor o tolerantnim i netolerantnim osobama u razredu, školi, susjedstvu, o toleranciji u obitelji (aktualizacija teme)
 • d) anketni listić

2. NAJAVA FILMA I LOKALIZACIJA (podaci o autoru i njegovu umjetničkom radu; zagrebačka škola crtanog filma)

3. UPUTE ZA USMJERENO GLEDANJE FILMA I RAD KOJI SLIJEDI (pripremni radovi i podjela listića; obratiti pozornost na izmjenu planova i rakursa, ulogu glazbe, osobitosti crteža, ulogu boje u slikanju likova, ritmičnost sekvenci; rad u skupinama: bilježiti zvukove — govor, glazbu, šumove te uočiti osobitosti scenografije i kostimografije)

4. PROJEKCIJA FILMA

5. INTELEKTUALNO-EMOCIONALNA STANKA

6. OBJAVA DOŽIVLJAJA I NJIHOVA KOREKCIJA (anketni listić o dojmovima, raspoloženju, najzanimljivijoj sekvenci...)

7. ISTRAŽIVANJE (nastavni listići — rad u paru)

 • određivanje filmskog roda i vrste filma
 • određivanje teme, mjesta i vremena radnje
 • kompozicija i sadržaj filma po sekvencama
 • prosudba fabule
 • analiza likova i njihovih odnosa: etičko-psihološka, fizička karakterizacija
 • otkrivanje osnovne misli djela
 • aktualizacija teme — primjeri nesnošljivosti među navijačima, sportašima, obiteljima, školama, gradovima...; razgovor o granicama tolerancije — komentar na poznatu poslovicu da pametniji uvijek popušta
 • filmske osobitosti djela
 • grupni rad (crtani animirani film; strukturalni elementi animiranog filma; sredstva crtanofilmskog izraza — crtež, animacija, ritam, dekor, boje, zvuk, glazba, geg, šum; kostimografija, scenografija, scenarij, karikaturalnost)

8. OBJAVA REZULTATA I KOREKCIJA

9. SAŽIMANJE I UOPĆAVANJE (ponovna projekcija dijelova filma)

10. ZADAVANJE ZADATAKA ZA SAMOSTALNI RAD

 • pismeni komentar indijanske poslovice: Nikad ne kritiziraj čovjeka dok barem milju nisi hodao u njegovim cipelama.
 • izrada plakata, umne mape ili stripa s temom tolerancije

MEĐUPREDMETNA KORELACIJA

 • LIKOVNA UMJETNOST
 • GLAZBENA UMJETNOST
 • POVIJEST
 • KAZALIŠNA UMJETNOST
 • DRAMSKI ODGOJ

UNUTARNJA KORELACIJA

 • JEZIČNO IZRAŽAVANJE
  a) stvaralačko prepričavane — promjena završetka filma
  b) priprema i pisanje školske zadaće: Nije lako biti netko drugi
 • KNJIŽEVNOST
  S. Glavašević: Priča o djetinjstvu
  T. Bilopavlović: Paunaš
  B. Dovjak-Matković: Milka
  Z. Krilić: Zašto mene svi odgajaju
  N. Iveljić: Zid
  P. Voranc: Đurđice
  T. Petrasov Marović: Dječak i lastavica
 • SCENSKE IMPROVIZACIJE — forum-kazalište
 • STRIP
 • UMNE MAPE
 • PLAKAT
 • TV-EMISIJA
 • RADIJSKA EMISIJA

Sanja Biškup

Medijska kultura u školi: vrijeme zapromjene

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta