english
produkcija
o nama
produkcija
nakladništvo
Hrvatski filmski ljetopis
Zapis
knjige
festivali
medijska škola
forum
pretraživač
linkovi
impressum
 
2005.
51

Festivali, revije, radionice

37. revija hrvatskog filmskog i videostvaralaštva

Đurđevac, 25 – 27. studenoga  2005.

Revija hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva godišnja je priredba na kojoj se prikazuju najnovija filmska i videoostvarenja autora iz Republike Hrvatske i autora, hrvatskih državljana koji djeluju u inozemstvu.

Na  37. reviji prispjela filmska i videoostvarenja prvi će put biti prikazana u dvije kategorije:

a) kategorija mladih autora (autori srednjoškolske dobi ili srednjoškolskog statusa)

b) kategorija odraslih

Organizatori

Hrvatski filmski savez, Zagreb
Foto-kinoklub Drava Đurđevac

Pokrovitelji

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
Poglavarstvo grada Đurđevca
Križevačko-koprivnička županija

UVJETI SUDJELOVANJA

1. Trideset sedmu reviju hrvatskoga filmskog i videostvaralaštva priređuju Hrvatski filmski savez, Zagreb i Foto-kinoklub Drava Đurđevac. Revija će se održati od 25. do 27. studenoga 2005. godine u Đurđevcu.

2. Na Reviji će biti prikazana filmska i videoostvarenja autora iz filmskih družina srednjih škola, klubova i udruga udruženih u Hrvatski filmski savez, kao i samostalnih autora iz Republike Hrvatske i autora hrvatskih državljana koji djeluju u inozemstvu.

3. Na Reviju se mogu prijaviti neprofesijska filmska i videoostvarenja koja do sada nisu bila prijavljena na državnu reviju, autora srednjoškolske dobi, studenata i ostalih. Svaki autor ili udruga mogu prijaviti neograničen broj filmova i videoostvarenja.

Preporučamo da klubovi i autori, prije slanja ostvarenja za Reviju, naprave internu selekciju.

4. Videoradovi mogu biti poslani na formatima: VHS, SVHS, Hi8, DIG 8, Mini DV, DVCAM i BETACAM (u SP-standardu i PAL-sustavu) i DVD–R.  

Videoradovi mogu se slati:

a) svaki rad na posebnoj vrpci ili DVD-u

- prije početka rada treba snimiti najmanje 10 sekundi zacrnjenja, a bilo bi iznimno korisno ako bi se prije zacrnjenja usnimilo barem nekoliko sekundi bara

b) više radova na jednoj ili više vrpci ili DVD-u

- prije početka svakoga rada treba snimiti najmanje 10 sekundi zacrnjenja

- uz kasetu ili DVD mora biti priložen popis s redoslijedom naslova

- po mogućnosti ostvariti kontinuirano snimanje – neprekinutim TC-om  

5. Filmska ostvarenja mogu biti snimljena na formatima S8 i 16 mm, a zvuk zapisan svjetlotonski, magnetotonski ili na audiokaseti. Svaki film mora biti u odvojenoj kutiji, a početak označen bijelim blankom dugim najmanje 1,5 metar. Ako je zvuk odvojen od filmske vrpce, početak mora biti označen, a na jednoj audiokaseti može biti zvučni zapis samo jednoga filma.

6. Ako filmovi i videoradovi ne budu udovoljavali zahtjevima iz točaka 4. i 5. ili Komisija za tehnički pregled ustanovi njihovu neispravnost, smatrat će se tehnički neispravnim i neće biti prikazani.

7. Svaki autor treba čitko ispuniti prijavnicu, priložiti je uz ostvarenje i pravovremeno poslati organizatoru.

8. Filmska i videoostvarenja bit će vraćena autoru, odnosno organizaciji, prema adresi naznačenoj na prijavnici, najkasnije 15 dana nakon završetka Revije o trošku organizatora. Organizator zadržava pravo da se radi promicanja filmskog i videostvaralaštva koristi prijavljenim ostvarenjima za prikazivanje u javnim medijima i drugim oblicima javnog prikazivanja, te presnimi ostvarenja za arhiv Hrvatskoga filmskog saveza. Organizator će pažljivo rukovati filmovima i videoostvarenjima, ali ne snosi odgovornost za eventualnu štetu učinjenu pri slanju poštom.

9. Ocjenjivački sud, koji imenuje Izvršni odbor Hrvatskoga filmskog saveza na prijedlog organizatora, radit će javno prema načelima UNICA-e.

10. Nakon izbora radova za prikazivanje, radovi će biti razvrstani u prikazivačke  programe prema vrstama.

11. Zaključni rok za slanje prijavnica i ostvarenja je 21. listopada 2005. (prema žigu pošte).

 Radovi poslani nakon toga roka neće biti uvršteni u program Revije.

12. Prijavnice i ostvarenja treba slati na adresu:

HRVATSKI FILMSKI SAVEZ
(za 37. reviju)
Tuškanac 1 (ili  Dalmatinska 12)
10000 ZAGREB

*** ***

Scenaristička radionica Palunko 3
3. Gastronomski filmski festival u Osijeku

Pregled ostalih članaka u ovom broju...

novi broj
arhiva
suradnici
impressum
Maillot nba pas cher
I thought that after two years, I knew replica handbags that Beatrice was a small gucci replica handbag in Pierre's many hermes replica handbags . I didn't expect it to be handbag replica positive result. Beatrice transformed this "night club little prince" into a happy replica handbags .

Statistika posjeta